Het Coudenhove-Kalergi plan – De genocide op de volkeren van Europa

Datum:
 • zondag 20 maart 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Massa-immigratie is een fenomeen, waarvan de oorzaken door het systeem nog steeds slim worden verdoezeld, en de multiculturele propaganda probeert het valselijk af te schilderen als onvermijdelijk. 


  20-3-2022


  Met dit artikel willen we voor eens en voor altijd bewijzen dat dit geen spontaan verschijnsel is. Wat zij willen presenteren als een onvermijdelijk resultaat van het moderne leven, is in werkelijkheid een plan dat rond de tafel is bedacht en tientallen jaren is voorbereid, om het gezicht van het continent volledig te vernietigen, meldt The Exposé.

  Opnieuw gepubliceerd van Namaste Publishing UK, 4 december 2021
  Oorspronkelijk gepubliceerd op Identità in het Italiaans op 11 december 2012

  Het Pan-Europa

  Weinig mensen weten dat een van de belangrijkste initiatiefnemers van het proces van Europese integratie, ook de man was die het genocideplan van de Volkeren van Europa ontwierp. Het is een duister persoon, wiens bestaan onbekend is bij de massa, maar de elite beschouwt hem als de grondlegger van de Europese Unie. Zijn naam is Richard Coudenhove-Kalergi. Zijn vader was een Oostenrijkse diplomaat genaamd Heinrich von Coudenhove-Kalergi (met banden met de Byzantijnse familie van de Kallergis) en zijn moeder de Japanse Mitsu Aoyama. Dankzij zijn nauwe contacten met alle Europese aristocraten en politici, dankzij de relaties van zijn vader, een edelman-diplomaat, en door zich achter de schermen te begeven, ver weg van de publiciteit, slaagde Kalergi erin de belangrijkste staatshoofden voor zijn plan te winnen, waardoor zij medestanders en medewerkers werden voor het “project van de Europese integratie”.

  In 1922 richtte hij in Wenen de “Pan-Europese” beweging op, die streefde naar de totstandkoming van een Nieuwe Wereldorde, gebaseerd op een federatie van naties onder leiding van de Verenigde Staten. Europese integratie zou de eerste stap zijn op weg naar een wereldregering. Tot de eerste voorstanders behoorden de Tsjechische politici Tomáš Masaryk en Edvard Beneš en de bankier Max Warburg, die de eerste 60.000 mark inlegde. De Oostenrijkse kanselier Ignaz Seipel en de volgende president van Oostenrijk, Karl Renner, namen de verantwoordelijkheid op zich om de “pan-Europese” beweging te leiden. Later zullen Franse politici, zoals Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi, enz. hun hulp aanbieden.

  Met de opkomst van het fascisme in Europa wordt het project opgegeven en wordt de “Pan-Europese” beweging gedwongen zich op te heffen, maar na de Tweede Wereldoorlog slaagt Kalergi erin, dankzij verwoede en onvermoeibare activiteiten en de steun van Winston Churchill, de joodse vrijmetselaarsloge B’nai B’rith en grote kranten als de New York Times, het plan door de regering van de Verenigde Staten te laten aanvaarden. De CIA neemt later de uitvoering van het project op zich.

  De essentie van het Kalergi-plan

  In zijn boek “Praktischer Idealismus” geeft Kalergi aan dat de bewoners van de toekomstige “Verenigde Staten van Europa” niet de mensen van het Oude Continent zullen zijn, maar een soort sub-mensen, producten van miscegenatie. Hij stelt duidelijk dat de volkeren van Europa zich moeten kruisen met Aziaten en gekleurde rassen, om zo een multinationale kudde te creëren die geen kwaliteit heeft en gemakkelijk gecontroleerd kan worden door de heersende elite.

  (Ruwe vertaling Duits – Engels van Praktischer Idealismus – Practical Idealism HIER.)

  Kalergi verkondigt de afschaffing van het recht op zelfbeschikking en vervolgens de eliminatie van naties met behulp van etnische afscheidingsbewegingen en massamigratie. Om Europa te laten beheersen door een elite, wil hij de mensen veranderen in één homogeen gemengd ras van zwarten, blanken en Aziaten. Maar wie is die elite? Kalergi is hier bijzonder verhelderend over:

  De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen geleidelijk verdwijnen door het wegvallen van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euraziatisch-negroïde ras van de toekomst, qua uiterlijk gelijk aan de Oude Egyptenaren, zal de verscheidenheid van volkeren en de verscheidenheid van individuen vervangen. In plaats van het Europese Jodendom te vernietigen, heeft Europa, tegen haar wil, dit volk verfijnd en opgeleid, en het door dit kunstmatige evolutieproces tot hun toekomstige status als leidende natie gedreven. Het is niet verwonderlijk dat de mensen die uit de getto-gevangenis ontsnapten, de geestelijke adel van Europa werden. Zo schiep de barmhartige zorg van Europa een nieuw ras van aristocraten. Dit gebeurde toen de Europese feodale aristocratie ten onder ging door de emancipatie van de Joden [als gevolg van de acties van de Franse Revolutie]

  Hoewel Kalergi in geen enkel leerboek wordt genoemd, zijn zijn ideeën de leidende beginselen van de Europese Unie. De overtuiging dat de volkeren van Europa vermengd moeten worden met Afrikanen en Aziaten, om onze identiteit te vernietigen en één enkel mestizo-ras te creëren, ligt aan de basis van alle communautaire beleidsmaatregelen die tot doel hebben minderheden te beschermen. Niet om humanitaire redenen, maar vanwege de richtlijnen van het meedogenloze Regime dat de grootste genocide uit de geschiedenis bewerkstelligt. De Europese prijs Coudenhove-Kalergi wordt om de twee jaar uitgereikt aan Europeanen die hebben uitgeblonken in het bevorderen van dit misdadige plan. Onder degenen die zo’n prijs hebben gekregen zijn Angela Merkel en Herman Van Rompuy.

  Het aanzetten tot genocide, is ook de basis van de voortdurende oproepen van de Verenigde Naties, die eisen dat we miljoenen immigranten toelaten om te helpen met de lage geboortecijfers van de EU. Volgens een rapport dat in januari 2000 is gepubliceerd in Population division Review van de Verenigde Naties in New York, onder de titel “Immigration replacement: A solution to declining and aging population“, zal Europa tegen 2025 159.000.000 migranten nodig hebben.

  Men kan zich afvragen hoe de ramingen van de immigratie zo nauwkeurig kunnen zijn, hoewel het geen vooropgezet plan was. Het is zeker dat het lage geboortecijfer gemakkelijk kan worden omgebogen met passende maatregelen om gezinnen te ondersteunen. Het is even duidelijk dat de inbreng van vreemde genen ons genetisch erfgoed niet beschermt, maar de verdwijning ervan mogelijk maakt. Het enige doel van deze maatregelen is ons volk volledig te vervormen, het te veranderen in een groep mensen zonder nationale, historische en culturele samenhang. Kortom, het beleid van het Kalergi-plan was, en is nog steeds, de basis van het officiële regeringsbeleid dat gericht is op genocide van de volkeren van Europa, door middel van massa-immigratie.

  G. Brock Chisholm, voormalig directeur van de Wereld Gezondheids Organisatie (OMS), bewijst dat hij de les van Kalergi goed heeft geleerd als hij zegt: “Wat de mensen op alle plaatsen moeten doen is het geboortecijfer te beperken en gemengde huwelijken (tussen verschillende rassen) te bevorderen, dit heeft tot doel één enkel ras te creëren in een wereld die zal worden geleid door een centrale autoriteit.”

  Conclusies

  Als wij om ons heen kijken, lijkt het Kalergi-plan volledig te zijn verwezenlijkt. Wij worden geconfronteerd met de versmelting van Europa met de Derde Wereld. De golf van interraciale huwelijken brengt elk jaar duizenden jongeren van gemengd ras voort: “De kinderen van Kalergi.” Onder de dubbele druk van verkeerde informatie en humanitaire verdwazing, bevorderd door de MSM, wordt de Europeanen geleerd afstand te doen van hun afkomst, van hun nationale identiteit.

  De dienaren van de globalisering proberen ons ervan te overtuigen dat het verloochenen van onze identiteit een progressieve en humanitaire daad is, dat “racisme” verkeerd is, omdat zij willen dat wij allemaal blinde consumenten zijn. Het is nu meer dan ooit nodig om de leugens van het systeem te weerleggen, om de revolutionaire geest van de Europeanen wakker te schudden. Iedereen moet deze waarheid inzien, dat Europese integratie neerkomt op genocide. We hebben geen andere optie; het alternatief is nationale zelfmoord.

  Opmerking van de vertaler Namaste: Hoewel de redenen waarom Kalergi de keuzes heeft gemaakt die hij heeft gemaakt voor ons niet van bijzonder belang zijn, zullen wij trachten een vraag te beantwoorden die onze lezers ongetwijfeld al hebben gesteld: Waarom een Europese aristocraat met Vlaamse, Poolse, Grieks-Byzantijnse wortels en zelfs met wat samoerai-bloed in de aderen (van zijn moeder) zo’n lijfplan en orgaan in handen van duistere machten kreeg? De redenen zijn, naar onze mening, meervoudig, idiosyncratisch, psychologisch en … vrouwen.

  Wij constateren dan ook een persoonlijkheid met een sterk snobistische instelling, arrogantie en, sta mij de term toe, “ontaard elitarisme”. Ook het feit dat zijn moeder Aziatisch was, heeft misschien gezorgd voor interne conflicten en frustraties, iets wat kan gebeuren bij mensen met een dergelijk temperament. Maar de meest doorslaggevende factor moet de “nette tiener” zijn geweest, die overigens natuurlijk naast hem stond, en zijn eerste vrouw werd (op 13-jarige leeftijd): De jodin Ida Roland, die later een beroemd actrice zou worden.

  Europese Raad

  Op 16 november 2012 heeft de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, tijdens een speciale conferentie in Wenen de Coudenhove-Kalergi-prijs ontvangen ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de pan-Europese beweging. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan vooraanstaande persoonlijkheden voor hun opmerkelijke bijdrage aan het proces van de Europese integratie.

  Doorslaggevend voor het winnen van de prijs was de evenwichtige wijze waarop voorzitter Van Rompuy zich van zijn taak heeft gekweten in de nieuwe functie van voorzitter van de Europese Raad, die bij het Verdrag van Lissabon is ingesteld. Hij vervulde deze bijzonder gevoelige leidinggevende en coördinerende rol met een geest van vastberadenheid en verzoening, terwijl ook de nadruk werd gelegd op zijn bekwame arbitrage over Europese aangelegenheden en zijn niet aflatende inzet voor de Europese morele waarden.

  Tijdens zijn toespraak beschreef de heer Van Rompuy de eenmaking van Europa als een vredesproject. Deze gedachte, die ook de doelstelling was van het werk van Coudenhove-Kalergi, is na 90 jaar nog steeds van belang. De prijs draagt de naam van graaf Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), filosoof, diplomaat, uitgever en oprichter van de Pan-Europese Beweging (1923). Coudenhove-Kalergi was de pionier van de Europese integratie en populariseerde met zijn werk het idee van een federaal Europa.

  Onder de winnaars van de prijs bevinden zich de bondskanselier van Duitsland Angela Merkel (2010) en de president van Letland Vaira Vike-Freiberga (2006).

  Aanvullende informatie: The Slyness of the Kalergi Plan: The Genocide of the Peoples of Europe

  Ik ben een Engelsman

  Hieronder staat een ontroerende toespraak van een man genaamd Laurence Bright gespeeld door Marc Warren uit een fragment van BBC’s 2001 televisieserie  NCS: Manhunt.

  “Mijn probleem is dat het ons nooit werd gevraagd. Mijn probleem is dat het ons werd verteld, niet gevraagd, en elke dag wordt ons opnieuw verteld hoe we moeten zijn en hoe ons land moet zijn. Het is ons verteld door hen, en we weten wie ze zijn, het zijn ook Engelsen. Zij zijn de klasse die zich altijd heeft onderscheiden, zij zijn de klasse die altijd heeft genomen wat zij voor zichzelf wilden, en nu zijn zij de klasse die Engeland weggeeft. Ze hebben ons nooit gevraagd, en dat zullen ze ook nooit doen.”

  Uitgelichte foto: Wil je klimaatverandering tegengaan? Krijg minder kinderen (2017) en Vluchtelingeninstroom helpt bevolkingsdaling Duitsland te stoppen (2016), The Guardian
  Telegram: t.me/dissidenteen
  1 reacties :

  Anoniem zei

  https://www.bitchute.com/video/PXkvVfah10Et/

  Een reactie posten