DRINGEND: De Covid-infecties in Groot-Brittannië nemen weer toe, en 90 procent van de doden is gevaccineerd.

Datum:
 • donderdag 10 maart 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Hebben mRNA-prikken onze kans op kudde-immuniteit verpest?


  10-3-2022

  Nieuwe cijfers uit Groot-Brittannië doen felle rode vlaggen rijzen over de richting van Covid in rijke landen die vorig jaar mRNA- en DNA-prikken gebruikten om te proberen het coronavirus te verslaan.

  Het aantal ziekenhuisopnamen en sterfgevallen blijft hardnekkig hoog en komt voor het overgrote deel voor bij gevaccineerde mensen. In februari was 90 procent van de 1.000 Britten die elke week aan Covid stierven, gevaccineerd, bericht Alex Berenson.

  Nieuwe infecties zijn niet alleen veel hoger dan vóór het opduiken van de Omicron-variant, ze stijgen ook weer na een korte daling in februari. En zelfs boosters blijken geen bescherming te bieden tegen ziekenhuisopnames bij jongere mensen.

  De Britse gegevens zijn van cruciaal belang, zowel omdat Groot-Brittannië vroeg vaccinaties en boosters gaf, als omdat de Britse gegevensbestanden veel vollediger en minder gepolitiseerd zijn dan die van de Verenigde Staten.

  Dag na dag, week na week, worden de cijfers zorgwekkender. Zij laten doorschemeren dat de mRNA- en DNA-prikken de natuurlijke ontwikkeling naar kudde-immuniteit, die bij vroegere epidemieën van het ademhalingsvirus optrad, vertraagd, zo niet geheel tot stilstand gebracht hebben.

  In feite meldt Groot-Brittannië nu dat 99 procent van de volwassenen antilichamen tegen Covid heeft, meestal als gevolg van vaccinatie. Dat niveau is veel hoger dan epidemiologen dachten dat nodig zou zijn om kudde-immuniteit te ondersteunen. Toch gaan Covid-infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen onverminderd door. Bijna 12.000 Britten zijn nu met Covid in het ziekenhuis opgenomen, meer dan om deze tijd vorig jaar.

  De meest verbijsterende tabel is deze. De Britse regering geeft elke week een “surveillance report” uit, waarin de sterfgevallen door Covid per vaccinatiestatus vermeld staan.

  BRON

  In de vier weken eindigend op 27 februari zijn 397 ongevaccineerde Britten aan Covid gestorven, tegen 3.512 die gevaccineerd waren. Bij gebruik van een ruimere definitie, die meer incidentele sterfgevallen kan omvatten die geen verband houden met Covid-infecties, zijn de cijfers nog slechter, met 5.871 gevaccineerden die sterven tegenover 570 ongevaccineerden. (De Verenigde Staten verstrekken deze gegevens niet in het openbaar; het is zelfs niet duidelijk of de Amerikaanse volksgezondheidsinstanties ze op grote schaal verzamelen).

  Het rapport toont ook voor het eerst aan dat volwassenen onder de 50 nu evenveel kans hebben om in het ziekenhuis opgenomen te worden voor Covid, of ze nu geboosterd of ongevaccineerd zijn. Het rapport geeft geen vergelijkbare schatting van het aantal ziekenhuisopnamen voor mensen die wel gevaccineerd maar niet geboosterd zijn, maar op basis van de ruwe cijfers die het rapport wel geeft, zijn die percentages het hoogst van allemaal.

  Intussen zijn de nieuwe Covid-besmettingen in Groot-Brittannië in de laatste twee weken bijna verdubbeld, en bedragen er nu meer dan 60.000 per dag. Britse media hebben de stijging in verband gebracht met de Britse “Vrijheidsdag” op 24 februari, die het wettelijke einde van de Covid-beperkingen betekende.

  Maar Groot-Brittannië was de hele maand februari al op weg naar de normaliteit, en het aantal gevallen daalde sterk. Het is niet duidelijk dat het wettelijke einde van de beperkingen op gedragsgebied veel verschil heeft gemaakt.

  Groot-Brittannië is niet de enige.

  Hoewel de elitaire media de berichtgeving over Covid sterk hebben teruggeschroefd, gaat de epidemie in de ontwikkelde landen onverminderd door. In Europa en de Verenigde Staten blijven het totale aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen hoog nu de epidemie haar derde lente ingaat. Intussen nemen in Zuid-Korea en Japan, die vóór de mRNA-vaccinaties en de Omicron-variant grotendeels aan ernstige problemen ontkwamen, de infecties sterk toe en volgen de sterfgevallen elkaar op.

  Daarentegen hebben veel armere landen die oudere “geïnactiveerde virus”-vaccins gebruikten, of waar de algemene vaccinatiegraad laag is, hun coronavirus-epidemieën volgens een meer traditioneel patroon zien verlopen.

  Infecties zijn snel gestegen en dan weer gedaald in duidelijke seizoensgebonden golven. Omicron heeft geen enorme pieken in het aantal nieuwe infecties veroorzaakt – waarschijnlijk omdat de immuniteit tegen natuurlijke infecties veel breder en waardevoller is dan de bescherming tegen Omicron die door vaccins wordt geboden.

  Hier is bijvoorbeeld India:

  India voert ongetwijfeld te weinig tests uit voor Covid-gevallen in vergelijking met de westerse landen, maar het patroon is duidelijk. Ondertussen heeft Groot-Brittannië, met een bevolking die één twintigste zo groot is, nu meer gemelde Covid-doden, meer dan tienmaal zoveel infecties, en vertoont het geen tekenen dat het uit zijn epidemie komt.


  Groot-Brittannië:

  Toen de mRNA-vaccins in december 2020 beschikbaar begonnen te komen, voorspelden voorstanders van vaccins dat arme landen die er geen toegang toe hadden, de ellende van onophoudelijke Covid-epidemieën te wachten zou staan, terwijl rijke landen er snel bovenop zouden komen.

  Vijftien maanden later lijkt het omgekeerde het geval te zijn.


  Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram

  0 reacties :

  Een reactie posten