’De kloof dichten tussen coalitie en oppositie en zorgen dat de burger voldoende inspraak heeft.’ Het zijn speerpunten van verkiezingswinnaar Alexander Bügel

Datum:
 • vrijdag 18 maart 2022
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON -  
  ’De kiezer heeft aangegeven verandering te willen’, verklaarde OHK-fractievoorzitter Alexander Bügel de flinke verkiezingswinst (van 3 naar 8 zetels) van zijn partij. Maar wat houdt dat in? Wat gaat er veranderen in Hollands Kroon en welke partijen willen daar in een nieuwe coalitie aan bijdragen?


  Winnie van Galen 18-3-2022


  Een ding is helder: over een mogelijke combinatie die de kar de komende vier jaar gaat trekken, daarover laat Bügel zich in dit stadium niet uit. ’Eerst maandag afwachten als de definitieve zetelverdeling bekend is. En daarna horen tijdens een openbare raadsvergadering wat partijen belangrijk vinden om verandering te realiseren’, geeft hij aan.

  ,,Verandering gaat ons allemaal aan, dat geldt zowel voor oppositie als coalitiepartijen. Als partijen hebben aangegeven wat ze willen, dan kijken we wie mogelijke coalitiepartners zijn.’’ In dat verkennende proces zal Bügel namens Onafhankelijk Hollands Kroon (OHK) het voortouw nemen, een rol die is weggelegd voor de grootste partij.

  Kloof

  De afgelopen vier jaar heeft OHK oppositie gevoerd met voor Bügel als conclusie dat de kloof tussen coalitie en oppositie groot is. Hij ziet het als zijn taak ’die kloof te dichten.’ ,,Ik noem een partij, de PvdA bijvoorbeeld. De twee zetels die ze hebben gehaald vertegenwoordigen de stemmen van zo’n 1.500 inwoners. Die stemmen moet je serieus meenemen in de besluitvorming. Het is belangrijk dat politieke voorstellen breed worden gedragen. Voor mij is dat democratie.’’De afgelopen vier jaar heeft het aan die consensus ontbroken, legt Bügel uit. Als voorbeeld noemt hij de besluitvorming over datacenter B1 (aan de westkant van de A7) waarin onvoldoende mogelijkheden zijn geweest ’om de ingrijpende gevolgen voor landschap en omgeving’ mee te wegen.

  ,,

  De inspraak is beperkt gebleven tot het indienen van zienswijzen in plaats van het creëren van draagvlak. Ik ben voorstander van een bredere participatie in het hele proces, daar moet je op een vroeg moment mee beginnen, zodat iedereen zijn zegje kan doen. Het is een beetje een trend dat het anders gaat. Ik hoop dat ik over vier jaar kan zeggen dat we een stukje de goeie kant zijn opgeschoven.’’

  Bestuurscultuur

  Een van de zaken waar hij de tanden in wil zetten, is een verandering van de bestuurscultuur met meer inspraakmogelijkheden voor de burger. Onderdeel hiervan is de door hem gewenste terugkeer van de commissievergaderingen. In Hollands Kroon ligt de oordeelsvorming en besluitvorming nu veelal direct in elkaars verlengde.

  Een ombuiging ziet hij ook voor zaken die de gemeente heeft uitbesteed. ,,We moeten meer zelf gaan doen. Meer van buiten naar binnen werken. Er is weer een eigen buitendienst nodig in plaat van dat we ieder perkje door een partij van buiten laten schoffelen. Er is een tekort aan huizen. De gemeente is geen projectontwikkelaar maar met een actief grondbeleid kunnen we wel wat doen zodat we meer sociale woningbouw realiseren.’’

  ’Goeie dossiers’

  De forse winst die OHK heeft geboekt, bijna een verdriedubbeling, komt volgens Bügel onder andere voort uit de ’goeie dossiers’ datacenters en het Joods Werkdorp. OHK verklaarde zich tegenstander van een verdere groei van datacenters op Agriport. Wat het Joods Werkdorp betreft, stemde de partij tegen de komst van huisvesting voor arbeidsmigranten op die plek.

  Bügel: ,,Misschien hebben burgers een tegengeluid willen laten horen met een stem op ons. Onze slogans waren ’het kan en moet anders’ en ’de Wieringermeer is geen afvoerputje’. Wellicht heeft dat een hoop mensen aan het denken gezet. Ik denk niet dat onze winst op één dossier is gebaseerd, maar datacenters hebben wel een rol gespeeld.’’

  Vruchten

  Van oudsher heeft OHK de wortels liggen op Wieringen en in de Wieringermeer. In de aanloop naar de verkiezingen zijn nadrukkelijk ook ’de witte vlekken’ opgezocht. Zoals Anna Paulowna waar OHK geen voet aan de grond had.,,We hebben mensen bereid gevonden ons daar te helpen met zaken als flyeren. Voorheen hadden we een iemand op Niedorp, nu vier. Ik ben nieuwsgierig welke vruchten dat heeft afgeworpen. We worden nu diverser en dat willen we uitbreiden. We zullen vaker naar gebieden toegaan waar draagkracht ontbreekt.’’

  Traject

  Bügel gaat er vanuit dat de vorming van een coalitie ’geen gemakkelijk traject zal zijn’. Dit mede gevoed door de wens ’niet zozeer op inhoud, maar op de verdeling van de uitgebrachte stemmen te formeren.’ De uitkomst kan een combinatie opleveren met een krappe meerderheid. Bügel zegt die constructie ’niet te schuwen’.  Wel geeft hij aan dat een combinatie ’van vier partijen’ met daarbij een ruimere meerderheid ’meer mogelijkheden biedt.’


  Wethouder

  Op de vraag of hij een wethouderschap ambieert, zegt Bügel: ,,Over de invulling van die positie, daar hebben we ons niet heel erg in verdiept. Het meest belangrijke is dat we onze verkiezingsbelofte nakomen. Misschien ben ik in de rol van fractievoorzitter wel beter in staat om een brug tussen coalitie en oppositie te bouwen dan als wethouder. Maar als het nodig is, neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ik loop er niet voor weg.’’

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten