Van een onzer correspondenten.

Ondanks een ware spurt om nieuwe technieken te ontwikkelen om CO2 te kunnen hergebruiken, is het rendement uiterst laag als het gaat om het halen van de klimaatdoelen.

De nieuw te ontwikkelen technieken leggen zelf ook weer beslag op energie, waardoor er bijna geen effect is op de totale uitstoot. Nijmeegse onderzoekers publiceerden vorige week hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift One Earth. Ze concludeerden dat het daarbij voor de meeste varianten van CCU (‘CO2 capture and utilisation’) onmogelijk is om op tijd bij te dragen aan een voldoende vermindering van de CO2-uitstoot in de industrie.

Er zijn verschillende vindingen om tweedehands CO2 af te vangen en opnieuw in te zetten: afvangen uit de gassen die vrijkomen bij de verbranding van een fossiele brandstof door een energiecentrale of fabriek, of direct uit de atmosfeer halen. Ook het CO2-opschonen van zogenaamde duurzame biomassa zou een mogelijkheid kunnen zijn. De onderzoekers hebben voor 74 verschillende toepassingen onderzocht of dat allemaal werkt op basis van ‘levenscyclus analyses’, waarin een product wordt gevolgd vanaf het allereerste begin. Vanaf het winnen van de grondstoffen, tot het eind nadat het is opgebruikt. Slechts vier technieken voldeden aan de CO2- doelstellingen van 2050.

Het merendeel van de onderzochte technologieën reduceerden de CO2-uitstoot te weinig over de hele levenscyclus en andere zijn gewoonweg te laat ‘volwassen’. Er blijven daarom maar een paar over die in een nul-CO2 wereld (2050) adequaat zouden kunnen functioneren.

De onderzoekers blijven desondanks optimistisch:

‘Er zit dus ook een positieve kant aan het onderzoek, zegt De Kleijne. We weten nu wat níet werkt. Maar ook wat wél werkt. Laten we ons geld in die oplossingen steken.’ Bron: AD

Voor de ‘CCU-routes’ die wel nul CO2 opleveren, is nog veel onderzoek en innovatie nodig. Maar er wordt ook nog geld besteed aan CCU-opties die te laat klaar zijn of te weinig reduceren om aan de Parijse doelstellingen bij te dragen, aldus de onderzoekers.

Het wetenschappelijke inzicht dat CO2, nieuw of tweedehands, niet bijdraagt aan temperatuurverandering is aan deze wetenschappers kennelijk niet besteed. Het draait hier om een andere kringloop.

***

Bron: hier