NIET ALLEEN MENSEN: Wetenschappers zeggen dat 5G-straling dodelijk is voor dieren en wildleven

Datum:
 • maandag 7 februari 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Uit een lang rapport over de blootstelling aan 5G is gebleken dat deze nieuw ontdekte stralingsbron de gezondheid van in het wild levende dieren schaadt, bericht Ethan Huff.


  7-2-2022


  Het 150 pagina’s tellende rapport, opgesteld door onderzoekers van de University of Washington en Johns Hopkins University, bevat drie delen, waarvan het eerste bekeek hoe de EMF’s (elektromagnetische frequenties) in het milieu de afgelopen jaren radicaal zijn toegenomen.

  In het tweede deel wordt nagegaan hoe levende organismen door deze EMV’s worden beïnvloed. Het laat zien hoe “effecten zijn waargenomen bij zoogdieren zoals vleermuizen, hertachtigen, walvisachtigen en vinpotigen, en bij vogels, insecten, amfibieën, reptielen, microben en vele soorten flora.”

  Het derde deel richt zich op blootstellingslimieten aan EMV en het vooruitzicht van nieuwe regelgeving om levende wezens beter te beschermen tegen de schade die wordt veroorzaakt door deze constante stroom van niet-ioniserende straling.

  “Dit welsprekende overzicht geeft inzicht in gemiste kansen voor kankerpreventie die geïllustreerd worden door asbest, tabak, bepaalde pesticiden en nu RF (radiofrequente) straling,” zegt een woordvoerder van de Environmental Health Trust (EHT).

  “De auteurs benadrukken hoe economische overwegingen de voorkeur kregen in plaats van kankerpreventie. Een strategie om twijfel te zaaien over kankerrisico’s is decennia geleden al opgezet en wordt nu op een meer geraffineerde manier overgenomen en uitgevoerd door de telecomindustrie met betrekking tot RF-EMF-risico’s voor mens en milieu. De industrie heeft de economische macht, toegang tot politici en media, terwijl bezorgde mensen niet worden gehoord.”

  D.C. Hof van Beroep beslist in het voordeel van petitie die oproept tot meer FCC-regulering van cellulaire straling

  Devra Davis, de oprichtster van EHT, zei dat het al geruime tijd bekend is dat alle soorten gsm-straling gevaarlijk is voor zowel wildleven als mensen. En toch heeft de federale overheid de wetenschap de rug toegekeerd en in plaats daarvan de belangen van Verizon, AT&T en T-Mobile behartigd.

  “We hebben meer dan genoeg onderzoek om nieuwe regulerende maatregelen in gang te zetten om het wildleven te beschermen,” wordt een woordvoerder van EHT verder geciteerd.

  “De FCC had een volledig onderzoek moeten doen naar de milieu-impact van de uitrol van 5G-netwerken voordat ze honderdduizenden 5G-celtorens door het hele land stroomlijnde.”

  In augustus oordeelde het Hof van Beroep van D.C. in het voordeel van een petitie die door EHT was ingediend tegen de Federal Communications Commission (FCC). Het hof oordeelde dat de FCC bij lange na niet genoeg heeft gedaan om de groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal dat EMV’s in verband brengt met negatieve gevolgen voor de gezondheid aan te pakken, zelfs op niveaus die lager zijn dan wat de FCC als “veilig” beschouwt.

  De rechtbank merkte ook op dat de FCC niet adequaat heeft gereageerd op het Ministerie van Binnenlandse Zaken nadat dit de kwestie van de milieuschade die EMV’s specifiek bij trekvogels veroorzaken, aan de orde had gesteld.

  De bedrijfsmedia aan de andere kant, die worden gekocht en betaald door de draadloze industrie, hebben het idee bespot en veracht dat 5G iets anders is dan verbazingwekkend en wonderbaarlijk.

  Nepnieuwsgigant CNN publiceerde bijvoorbeeld een propagandastuk uit 2020 met de titel “Waarom samenzweringstheoretici denken dat 5G slecht is voor uw gezondheid en waarom deskundigen zeggen dat u zich geen zorgen hoeft te maken.” De inhoud van dit nepnieuwsstuk is precies wat je zou verwachten.

  “Met 5G dat naar buurten in het hele land komt, zullen de niveaus van draadloze straling aanzienlijk toenemen,” waarschuwt Davis, die van mening is dat het nu tijd is om te handelen.

  “We hebben niet de luxe van tijd om over deze kwestie te blijven debatteren met de draadloze industrie. Volwassenen, kinderen, huisdieren, wildleven en ons milieu zijn allemaal kwetsbaar.”


  Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  5G DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram

  0 reacties :

  Een reactie posten