Gronden op Kooyhaven en Kooypunt in een ontwikkelbedrijf onderbrengen?

Datum:
 • donderdag 17 februari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • DEN HELDER - Directie en commissarissen van havenbedrijf Port of Den Helder voelen niets voor die suggestie


  Delano Weltevreden 17-2-2022


  De directie en de Raad van Commissarissen van Port of Den Helder vinden het geen goed idee om de gronden op Kooyhaven en Kooypunt weg te halen bij het havenbedrijf en onder te brengen in een ontwikkelbedrijf. Ook burgemeester en wethouders vinden dat je er niet aan zou moeten beginnen.

  Het havenbedrijf verdient niet genoeg geld om de eigen broek op te houden, terwijl dat wel de bedoeling was. Een deel van dat geld zou moeten komen uit de verkoop en verhuur van grond op Kooypunt en Kooyhaven. Op Kooyhaven, dat in 2017 is opgeleverd, is nog geen vierkante meter grond verkocht en heeft zich nog geen bedrijf gevestigd. De bedrijven die daar wel naartoe willen, kunnen er niet terecht, omdat het bestemmingsplan en afspraken met de omwonenden zich ertegen verzetten. De coronacrisis en het verminderd havenbezoek hebben er ook voor gezorgd dat het havenbedrijf minder geld verdiende.

  Regelmatig klopt PODH bij de gemeente aan voor geld, met name om projecten uit te kunnen voeren. De gemeenteraad van Den Helder vindt dat onder andere eerst eens duidelijk moet worden wat de verdienkansen van het bedrijf zijn voordat de buidel weer wordt getrokken. Vorig jaar is onderzoeksbureau Panteia ingeschakeld. Het rapport is inmiddels af. Port of Den Helder en het college mochten er op reageren.

  Focus

  Panteia stelt onder meer dat de focus van het havenbedrijf moet liggen op kernactiviteiten, anders zal PODH ook na 2030 geen zwarte cijfers schrijven. Er zouden geen schaarse middelen besteed moeten worden aan zaken die niet aantoonbaar bijdragen aan het toekomstperspectief. In nieuwe plannen zouden de gemeente en het havenbedrijf ervan uit moeten gaan dat de gronden op Kooypunt er niet toe bijdragen dat PODH uit de rode cijfers blijft. Gronden op bijvoorbeeld Kooypunt en Kooyhaven die niet van strategisch belang zijn voor het havenbedrijf, zouden in een ontwikkelmaatschappij kunnen worden ondergebracht.

  Daar is het havenbedrijf het niet mee eens, blijkt uit een reactie van de directie en de RvC op het rapport. Directeur Jacoba Bolderheij: ,,Wij erkennen dat er op Kooypunt en Kooyhaven met weinig regelmaat gronden worden uitgegeven. Echter, bij het weghalen van deze terreinen bij PODH verdwijnt er ook een deel van de huidige en toekomstige inkomsten. We plaatsen daarom vraagtekens bij deze aanbeveling.’’

  Zorgen

  De RvC is ook niet blij met de aanbeveling van Panteia: ’Wij maken ons zorgen over de suggestie om Kooyhaven en Kooypunt uit het havenbedrijf te halen, en over ideeën om de ontwikkeltaken buiten de haven te plaatsen. Dit lijkt ons beide niet goed voor de haven. Wij gaan over deze punten graag verder in gesprek met onze aandeelhouder’, zeggen Marleen van de Kerkhof, Frank Tazelaar en Hans Bolscher in een schriftelijke reactie. Zij zijn aangesteld door de gemeente Den Helder, de enige aandeelhouder van het havenbedrijf.

  Uit de reactie van burgemeester en wethouders van Den Helder blijkt dat ook zij er niet om zitten te springen. Zij wijzen er in hun reactie op dat Kooypunt en Kooyhaven het havenbedrijf ook voordelen bieden. Die liggen in de mogelijkheden om geld te verdienen áls er grond wordt verkocht. Bedrijven die te maken hebben met waterstof of windparken en die niet per se aan kaden in de zeehaven hoeven te staan, kunnen zich ook op die twee locaties vestigen. Als gronden in erfpacht aan bedrijven worden uitgegeven, heeft het havenbedrijf daar structureel inkomsten van.

  Het college stelt voor om de raadscommissie bestuur en middelen eind november dit jaar een notitie te sturen waarin staat wat de voor- en nadelen en de haalbaarheid van een ontwikkelmaatschappij zijn.

  Raadscommissie

  De raadscommissie bestuur en middelen praat op maandag 28 februari over het onderzoeksrapport van Panteia. Daarna moet de gemeenteraad er een besluit over nemen.

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten