Bezwaar aangetekend tegen verlenging glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen

Datum:
 • donderdag 24 februari 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  PAN Nederland, het burgerinitiatief Meten=Weten, de Parkinson Vereniging en stichting Tegengif hebben bij het Ctgb bezwaar aangetekend tegen de verlenging van tien glyfosaathoudende middelen.

  De organisaties stellen in hun brief dat het Ctgb de verlenging van de tien glyfosaathoudende middelen niet op basis van recent wetenschappelijke onderzoeken heeft beoordeeld. En dat terwijl er volgens hen aanwijzingen zijn dat glyfosaat nadelige effecten op de gezondheid van mens en dier heeft. Daarnaast zijn de gevolgen van glyfosaat voor de biodiversiteit en voor het ontwikkelen van neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson volgens hen niet onderzocht. De vier organisaties stellen dat er namelijk geen gevalideerd instrument noch een geharmoniseerde methodologie aanwezig is voor de evaluatie.

  Oppervlaktewater

  Ook zien ze glyfosaathoudende middelen als een risico voor het leven, het waterleven in het bijzonder. Het toelatingscriterium van glyfosaat en de metaboliet Ampa overschrijden volgens hen de milieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater.

  De organisaties stellen dat er voldoende niet-chemische alternatieven zijn voor een volvelds behandeling van akkerbouwgewassen, bloembollen en bloemknolgewassen tegen onkruiden en de behandeling van groenbemesters. Desondanks hebben de tien glyfosaathoudende middelen een toelating gekregen, aldus de organisaties.

  Bezwaarschrift

  Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag waarop een besluit is bekendgemaakt schriftelijk worden ingediend bij het Ctgb. Dit bezwaar wordt vervolgens door een onafhankelijke commissie buiten het Ctgb beoordeeld. Deze commissie brengt een advies uit aan het college, dat op basis daarvan wederom een besluit zal nemen. Deze beslissing wordt medegedeeld aan de betrokken partijen en zo nodig gepubliceerd in de Staatscourant. Normaal gesproken neemt dit proces enkele maanden in beslag.

  Gedurende de bezwaarprocedure geldt de bestreden beslissing. Wie een besluit wil laten opschorten, kan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. In de regel betekent dit dat de voorzieningenrechter de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt, kan schorsen voor zolang de bezwaarschriftenprocedure duurt.

  Verlengd tot 15 december 2023

  Het Ctgb heeft eind januari veel toepassingen van glyfostaathoudende gewasbeschermingsmiddelen verlengd, in een aantal gevallen besloot het college een verlenging af te wijzen. Dit had onder meer te maken met een te hoge MRL, een aanvraag die niet volledig was ingediend of omdat er onvoldoende bewijs was geleverd over (geen) effecten op andere beestjes. De toelatingen zijn in principe verlengd tot 15 december 2023. Eind dit jaar neemt Europa namelijk opnieuw een besluit over de toelating van glyfosaat, in het kader van de Europese herbeoordeling van werkzame stoffen. Als deze stof dit jaar niet wordt verlengd, is het ook einde oefening voor de middelen waarvan de toelating vorige maand werd verlengd.

  0 reacties :

  Een reactie posten