Proef in 2021 met inburgeraars succes

Datum:
 • zaterdag 22 januari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 •  Den Helder - Hollands Kroon - de nieuwe Wet inburgering 


  Persbericht


  12 januari 2022

  Proef in 2021 met inburgeraars succes


  Nieuwkomers zo snel mogelijk laten meedoen in Nederland, dát is het doel van de nieuwe Wet inburgering die vanaf 1 januari 2022 is ingegaan. Maar wat betekent het om iemand écht op
  weg te helpen? En hoe werken professionals optimaal samen om mensen hierbij te helpen?

  Daarmee is proef gedraaid in 2021. Met succes.
  Nieuwkomers zijn nieuwe inwoners van buiten Europa met een verblijfvergunning. De gemeente is in de nieuwe wet verantwoordelijk om de inburgeraar te ondersteunen bij de inburgering.

  De gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen werken samen om nieuwkomers hier zo goed mogelijk bij te begeleiden. Dit doen zij niet alleen. Met zes samenwerkende partijen wordt er uitvoering gegeven aan het vernieuwde inburgeringsstelsel. Allemaal willen zij ervoor zorgen dat nieuwkomers inburgeren en Nederlands leren op het voor hen hoogst haalbare niveau. Nieuwkomers starten zo snel mogelijk met werk, het liefst betaald, of volgen een traject. Dit heeft als doel om zo volwaardig mogelijk mee te doen in Nederland. Meedoen is immers de beste weg naar een succesvolle
  inburgering, (financiële) zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

  Succesvol proef gedraaid
  In aanloop naar deze inburgeringswet, hebben Hollands Kroon en Den Helder in 2021 een proef gedaan, om te experimenteren met de doelstellingen van de Zelfredzaamheidsroute voor kwetsbare
  inburgeraars. Het gaat hierbij om een combinatie van praktisch taalonderwijs, activering en de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Daarnaast werd aandacht besteed aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid op diverse gebieden, zoals financiële zelfredzaamheid, opbouwen en onderhouden sociaal netwerk, digitale vaardigheden en gezondheid.

  Probedrijven en Agros hebben samen deze proef ontwikkeld en uitgevoerd. De praktische taallessen (taal op de werkvloer) werden verzorgd door het ROC Kop van NH. Daarnaast zijn er nog vele
  organisaties betrokken bij het traject, zoals de bibliotheek, Taalschool Fiolet, Vluchtelingenwerk, Wonen Plus Welzijn en Sportservice. Zo heeft Sportservice sportlessen aangeboden in de
  Nederlandse taal.

  Meer zelfredzaam
  De deelnemers aan de proef zijn praktisch allemaal meer zelfredzaam geworden. Twaalf deelnemers zijn in staat gebleken om (eventueel met begeleiding) te werken. Mensen die nog geen baan hebben gevonden worden actief ingezet op een andere vorm van dagbesteding.

  Hollands Kroon had negen deelnemers en Den Helder elf. De deelnemers ontvingen bij aanvang allemaal een bijstandsuitkering. In Hollands Kroon heeft een deelnemer werk gevonden en is niet
  meer afhankelijk van een uitkering. Drie deelnemers hebben een werkervaringsplaats. De meeste deelnemers zijn meer zelfredzaam geworden.
  In Den Helder hebben twee deelnemers nu betaald werk. Twee andere deelnemers hebben deeltijdwerk, dat mogelijk wordt uitgebreid zodat zij uiteindelijk niet meer afhankelijk zijn van een
  uitkering. Vijf andere deelnemers hebben een werkervaringsplaats.

  Praatje maken
  Is er een nieuwkomer bij u in de buurt? En zou u deze persoon graag beter leren kennen of een handje willen helpen? Nodig diegene bijvoorbeeld eens uit voor een kopje koffie, wel coronaproof natuurlijk. Of maak eens een praatje op straat. Dit maakt het voor nieuwkomers makkelijker om contacten te leggen en mee te doen in de samenleving.
  Wilt u meer doen, bijvoorbeeld als vrijwilliger? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk.

  Voor de gemeente Den Helder: Aida Arnautovic via mail naar aarnautovic@vluchtelingenwerk.nl .
  Voor de gemeente Hollands Kroon: Leanne Coster via mail naar lcoster@vluchtelingenwerk.nl
  Voor de gemeente Schagen: Bauwine Meijer via mail naar bmeijer@vluchtelingenwerk.nl
  -----------------------------------------------------------------

  0 reacties :

  Een reactie posten