Mijn politieke plicht: vecht tegen het WEF

Datum:
 • zondag 30 januari 2022
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Wij leven in een maatschappij van leugens.  Mijn politieke plicht: vecht tegen het WEF


  (Door: Thierry Baudet – Vertaling: “Jan”)

  Wij leven in een maatschappij van leugens. Onze democratie is niet langer een democratie, scholen zijn niet langer centra van onderwijs, de media informeren niet langer, maar spuien propaganda, de gezondheidszorg is niet langer gericht op het genezen van mensen, maar op het inspuiten van hen met experimentele vaccins. Onze regeringen beschermen ons niet, maar hebben slechts één doel: ons bang maken tot onderdanigheid, zodat zij vrije markten, individuele vrijheid en vrije wil kunnen uitroeien.

  Toen ik in 2017 lid werd van de Tweede Kamer voor het conservatieve Forum voor Democratie, was ik optimistisch over de toekomst. Tot 2019 leek het erop dat het Westen een Conservatieve Lente doormaakte. Onze electoraten leken genoeg te hebben van massa-immigratie, de ondermijning van nationale soevereiniteit en klimaatalarmisme. We waren getuige van Brexit, de verkiezing van Trump, de electorale triomfen van populistische partijen zoals de Lega in Italië, de Zweden Democraten, de Alternative für Deutschland en andere, zoals die van mij. En toen was er ineens de corona, die het perfecte alibi werd om de hele wereld in een totalitaire bio-veiligheidsstaat te veranderen en onze fundamentele vrijheden met voeten te treden.

  Sinds de jaren zeventig is onze samenleving steeds mondialer geworden. Dit heeft de groei mogelijk gemaakt van gigantische multinationale ondernemingen die machtiger zijn dan nationale regeringen. In de afgelopen jaren hebben we de samensmelting gezien van Big Business en Big Governance. Sinds 1971 komen Big Business en politici bijeen in het Wereld Economisch Forum (WEF) om strategieën uit te werken om de macht van zowel Big Business als Big Governance te vergroten. Hun wederzijdse vijand is de natiestaat, omdat nationale soevereiniteit en nationale grenzen niet alleen lokale democratie en zelfbestuur waarborgen, maar ook kleine en middelgrote bedrijven beschermen tegen multinationale reuzen.

  Vóór 2020 wisten we dat de heersende machten transnationalisme aanwakkerden door massale immigratie te bevorderen, de natiestaat te ontmantelen en zogenaamde dreigende rampen te verzinnen, zoals klimaatverandering, die zogenaamd op supranationaal niveau moeten worden aangepakt. Maar toen kwam er een nieuw element bij. De zogenaamde pandemie werd het perfecte alibi voor wat Klaus Schwab, de voorzitter van het WEF, “de Grote Reset” noemt. Tegen 2030 hoopt het regime – dit conglomeraat van Big Business en Big Governance – in de hele wereld een neo-communistische, digitaal gecontroleerde totalitaire samenleving in te voeren. Ze proberen het aan ons te verkopen als een utopie waarin, om het WEF te citeren, “u niets zult bezitten en gelukkig zult zijn.” Wij, de mensen, zullen niets bezitten, terwijl zij, de heersende elite, alles bezitten!

  Zodra de dreiging van het virus voorbij is, zal het regime een ander alibi vinden om onze vrijheden in te perken. Misschien door de spanningen met Rusland op te voeren, misschien door de klimaathysterie op te voeren en klimaatafsluitingen in te voeren, misschien met een cyberaanval of een of andere valse terroristische aanslag om onze internetverbindingen plat te leggen. Ze zullen alles doen wat nodig is om hun totalitaire controlestaat tegen 2030 in te voeren. Het is niet moeilijk om te zien wat de volgende stappen zullen zijn: de permanente invoering van QR-codes, de afschaffing van contant geld, en biometrische authenticatie, waardoor alles wat we doen permanent zal worden gecontroleerd.

  Dit is geen samenzweringstheorie; het bewijs is er. Onlangs heeft een van de parlementariërs van mijn partij een aantal documenten opgegraven waarin het WEF Nederlandse ministers bedankt voor hun “bijdrage aan de Grote Reset”. Het blijkt dat de Nederlandse regering zelfs juridisch bindende contracten met het WEF heeft gesloten, waarbij zij bepaalde bevoegdheden in feite aan het WEF heeft uitbesteed. Dit is werkelijk verbijsterend, omdat het WEF een particuliere organisatie is. Ik ben er zeker van dat soortgelijke contracten ook zijn gesloten tussen het WEF en andere westerse regeringen, zoals die van Groot-Brittannië, en misschien zelfs Amerika.

  Een van de initiatieven van het WEF, gesteund en medegefinancierd door de Nederlandse en de Canadese regering, is een project met de naam Known Traveller Digital Identity (KTDI), gericht op de identificatie van reizigers met biometrische gegevens. De KTDI wordt aan het publiek voorgesteld als een methode om reizen gemakkelijker te maken door paspoorten overbodig te maken, maar zal waarschijnlijk worden gebruikt als een instrument om het verkeer van burgers te controleren. Een ander WEF-project, dat ook door de Nederlandse regering wordt gefinancierd, is het Platform for Accelerating the Circular Economy (PACE). Het is gericht op “het katalyseren van leiderschap van CEO’s, ministers en hoofden van maatschappelijke organisaties die een duidelijke visie hebben en de kracht om dingen te laten gebeuren”. Alles is top-down. Degenen met “een duidelijke visie en de macht om dingen te laten gebeuren” gaan voor ons beslissen – het volk, dat “niets bezit maar wel gelukkig zal zijn”.

  Een nieuwe politieke alliantie is dringend nodig. Wij hebben onlangs The Movement gelanceerd, een reeks video’s in het Engels, en Forum for Democracy International. Helaas zien zelfs sommige partijen die lid zijn van het netwerk van Europese patriottenpartijen, waartoe onder meer Lega en de partij van Marine Le Pen behoren, niet in in welk gevaar wij ons momenteel bevinden. Zij strijden tegen massa-immigratie en klimaatalarmisme, zij verdedigen de nationale soevereiniteit. Dat is mooi, maar het is niet genoeg. Onze prioriteit moet zijn om ons uit alle macht te verzetten tegen de Grote Reset en de duistere kracht daarachter, het WEF.

  Klaus Schwab, bejubeld door globalistische would-be dictators als Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, prins Charles en Bill Gates, is Europa’s grootste bewonderaar van de Chinese communistische partijdictator Xi Jinping. Deze would-be dictators willen de tot dusver democratische Westerse staten omvormen tot totalitaire regimes naar het voorbeeld van China.

  In plaats van de middelen om de burgers te controleren aan de staat over te dragen, moeten we hen bevrijden van de staatscontrole. Dat is de grote reset die we nodig hebben. Daarom is mijn partij begonnen met het opzetten van parallelle structuren. We gaan onze eigen woke-vrije scholen en universiteiten oprichten, onze eigen gezondheidscentra, onze eigen woonwijken; we willen onze eigen crypto-currency invoeren en misschien onze eigen vakbonden oprichten. We hebben onze eigen uitgeverij opgericht en we zijn bezig met het maken van een app, Forumland genaamd, waarmee onze 60.000 leden – we zijn de grootste partij in Nederland qua partijlidmaatschap – met elkaar in contact kunnen komen en initiatieven van onderop kunnen opzetten. De strijd om de soevereiniteit van onze natie, de democratische rechten van ons volk, de vrijheden en waarden van onze samenleving, het hart en de ziel van onze beschaving, kan alleen worden gewonnen door verder te gaan dan de politiek.

  Bron:
  takimag.com
  Door: Thierry Baudet

  Vertaald uit het Engels door:
  Jan”
  (voor www.ejbron.wordpress.com)

  0 reacties :

  Een reactie posten