LTO: 'Green Deal creëert grote inkomensrisico’s voor boeren'

Datum:
 • dinsdag 25 januari 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 •  LTO Nederland vindt dat er te weinig aandacht is voor de negatieve effecten van de Europese Green Deal.


  25-1-2022


  De boerenbelangenbehartiger ziet risico's nadat de Wageningen Universiteit onderzoek deed naar de ‘Van boer tot bord’-strategie. 'Hoge prijsfluctuaties en sterke prijsdalingen in verschillende sectoren creëren grote inkomensrisico’s voor boeren.'

  Het Europees Parlement heeft vandaag een hoorzitting over de Green Deal, waarbij onderzoekers resultaten toelichten. De Wageningen Universiteit (WUR) berekende dat met de uitvoering van de Europese Green Deal de gemiddelde landbouwproductie in Europa met 10 tot 20 procent daalt. Voor sommige gewassen kan het productievolume zelfs met 30 procent afnemen. Vooral de doelen van de Europese Commissie om in 2030 het gewasbeschermingsmiddelengebruik en de nutriëntverliezen in de Europese Unie (EU) te halveren en het kunstmestgebruik met 20 procent te reduceren, creëren deze effecten, geeft LTO aan op basis van het WUR-onderzoek.

  Dat heeft effect op de inkomsten van Europese boeren. De WUR verwacht dat het de inkomens van boeren onder druk zet. LTO: 'De lagere productievolumes verlagen de omzet op agrarische bedrijven en dit wordt niet gecompenseerd door lagere kosten voor gewasbescherming en kunstmest. Deze kostenreducties verlopen langzamer dan de verwachte inkomensdalingen. Grote fluctuaties in productievolumes zorgen daarnaast voor grote wisselingen in het boereninkomen. De inkomenszekerheid van boeren komt daarmee verder onder druk komt te staan. Hierdoor wordt het nog lastiger voor boeren en tuinders om te verduurzamen.'

  Oogkleppen

  „Lagere landbouwproductie leidt tot minder Europese export en meer import van voedselproducten van buiten de EU", zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak. „Daarmee komt de strategische voedselsoevereiniteit van Europa in het geding. Een vermindering in productie betekent dat meer landbouwgrond buiten de EU nodig zal zijn om verliezen in Europa te compenseren. Meerdere studies wijzen op grote ‘carbon leakage’, wat vraagtekens zet bij de wereldwijde effectiviteit van de ‘Van boer tot bord’-strategie om klimaatverandering tegen te gaan. Pas dus op met oogkleppen bij politieke besluitvorming. De wereld is groter dan postzegel Nederland, de impact van Europa op de wereld is gigantisch. Bij de uitwerking van Green Deal-beleid is een scherpe blik op de Europese voedselproductie vereist, met wetenschappelijke onderbouwing van politieke doelen."

  Een lagere productie leidt tot schaarste op de markten. Als gevolg daarvan verwacht Wageningen University een gemiddelde prijsstijging van 10 procent voor consumenten. Consumenten zijn immers niet bereid evenveel te betalen voor lagere voedselkwaliteit. Deze prijsstijgingen en schaarste hebben ook grote negatieve gevolgen voor de Europese handelsbalans.

  Aanvullend onderzoek

  Niet alleen de Wageningen Universiteit waarschuwt voor de negatieve effecten. De Universiteit van Kiel, het JRC en het Amerikaanse landbouwministerie kwamen met vergelijkbare conclusies. LTO hoopt dat Europarlementariërs dat in hun achterhoofd houden bij verdere besluitvorming. Ook pleit LTO voor aanvullend onderzoek voordat er een besluit wordt genomen.

  0 reacties :

  Een reactie posten