Krijgt de jeugd de rekening gepresenteerd?

Datum:
 • maandag 24 januari 2022
 • in
 • Categorie: , ,
 • Het kabinet Rutte IV wil gaan smijten met euro’s. Het tekort op de begroting overstijgt de 3% van het BBP (bruto binnenlands product). Een percentage, ooit in Parijs gebaseerd op natte vingerwerk, terwijl de staatsschuld van de Europees afgesproken?? limiet van 60% richting 90% gaat. Gaat dit uiteindelijk ten koste van de latere generaties?


   24-01-2022


  Er moeten giga bedragen naar het milieu, defensie, infrastructuur, naar de zorg en het onderwijs. De woningnood komt een beetje op het tweede plan, terwijl Groningen en de toeslagenouders nog minder perspectief worden geboden.

  De enorme bedragen die ingepland worden om de opwarming van onze aarde vanuit Den Haag te stoppen, zal inderdaad op de langere termijn opgebracht moeten worden door de huidige in luiers gewikkelde generatie en diverse na hen. Onzinnig als we in ogenschouw nemen dat bv Amerika, Rusland, China en India structureel blijven vervuilen. Belachelijk dat we accepteren dat miljoenen hectaren oerwoud plat worden gebrand om gemanipuleerde soja te kunnen verbouwen. Krankzinnig dat vliegen niet beperkt wordt door de elite en de toerist, zeker als je weet dat de kerosine niet met accijns wordt belast, zoals diesel en benzine. En dat vliegtickets btw-vrij worden verkocht.
  En wat alle eco-fanaten vergeten, is dat ruim voordat het 1e wiel werd uitgevonden, op aarde -en specifiek op dat deel waar wij nu wonen- voortdurend ijstijden werden afgewisseld door steeds weer een aardopwarmend woestijnklimaat. De zon blijkt met zonnewinden en zonneschaduwen de grootste veroorzaker van klimaatveranderingen. Zo’n 18.000 jaar geleden was de zeespiegel circa 100 meter lager en hadden we wandelend door een groene (Noordzee)vallei naar Londen gekund. Heel veel bomen planten i.p.v. ze te kappen voor de CO2 verhogende biomassa-energie is voldoende en betrekkelijk goedkoop, naast nog enkele andere ‘normale’ maatregelen.
  Maar met meer bomen en minder vliegbewegingen zijn we er niet; de wind blaast milieuellende van de landen die de eco-afspraken aan hun laars lappen onze kant uit.

  De woningnood is er zeker niet mee opgelost, terwijl dat zo eenvoudig is.
  Immers, grondspeculatie en krapte jaagt de prijzen enorm op. Laten we eens kijken naar de grondprijzen. Als er bestemmingsplannen op de gemeentelijke tekentafels verschijnen, komen grondspeculanten als hyena’s op de eigenaren van de bewuste kavels af. Juist dat moet stoppen. Er moet worden uitgegaan van de gemiddelde landbouwgrondprijs. Stel die landelijk voor het gemak even op € 7,50 per vierkante meter. Moet een boer worden uitgekocht, geef die dan het dubbele en zoek mee naar een vervangende locatie.
  Vervolgens wordt er tien miljard geleend tegen 0% rente om low-budget zeer milieuvriendelijk te bouwen. Elke woning die wordt opgeleverd, wordt tegen een zeer aantrekkelijke kostprijs aan particulieren of woningbouwverenigingen verkocht. De ontvangen koopbedragen worden aangewend om de lening aan de ECB te voldoen. Dan kost het de staat in pak ‘m beet 10 jaar helemaal niets. Omdat de krapte is opgelost worden ook de bestaande woningen goedkoper en is de woningnood met krankzinnig hoge prijzen opgelost. De jeugd (van de toekomst) heeft hier baat bij.

  Over de jeugd en de toekomst gesproken. Goed onderwijs is wezenlijk. Echt goed onderwijs dus! Trek ook hier eens tien miljard vanuit de ECB tegen 0% over een periode van tien jaar uit. Tien miljard om het niveau van de leerkrachten binnen m.n. het basisonderwijs op te krikken naar universitair niveau. Zorg er vervolgens voor dat zittenblijven wordt uitgebannen. Dat kan door de cognitieve vakken in overzichtelijke blokken aan te bieden. Elk blok wordt afgerond middels een toets, waarna leerlingen in eigen tempo verder kunnen. Door aan het eind van een schooljaar kinderen te be(ver)oordelen of ze de jaarlijkse norm wel of niet hebben gehaald, kan heel traumatisch zijn voor kinderen die dan moeten blijven zitten. Nieuwe (jongere) klasgenoten, herhaling van heel veel lesstof en het risico van faalangst door de vele negatieve ervaringen (vroeger de rode pen en het stempel dom te zijn). Door zittenblijven uit te bannen, waardoor kinderen op eigen niveau en eigen tempo m.n. rekenen- en taalopdrachten kunnen uitvoeren, kunnen ze gewoon met de andere kinderen uit de eigen groep gym, muziek, creatieve- en wereld oriënterende lessen volgen. Zittenblijven afschaffen scheelt kapitalen en kinderen kunnen minder getraumatiseerd in een rechte lijn hun schoolloopbaan afmaken. De geïnvesteerde miljarden worden na tien jaar zeker terugverdiend. Want beter opgeleide jonge mensen zijn breder inzetbaar, omdat de wat slimmere leerlingen niet voortdurend zijn opgehouden en kinderen die wat meer moeite hadden met rekenen en/of taal zullen zich een stuk zelfverzekerder voelen met dat wat ze wél kunnen.

  Als de woningproblemen en het onderwijs gratis zijn opgelost en we zonder miljarden over de balk te smijten gewoon op een gezonde wijze met het milieu omspringen (nanostof in de lucht en de plasticbergen aan land en de plasticsoep in de zeeën) zijn we een heel stuk verder, zonder dat er rekeningen worden bewaard voor de huidige luierdragers. Denk daarnaast nog eens aan een voorstel van Piketty om vermogen veel meer te belasten en arbeid minder, om zo de armoede te bestrijden, dan kan het algemene welzijn aardig worden opgekrikt. Wat betreft dat laatste zijn er stappen te maken binnen de zorg. Marktwerking opheffen, preventieve zorg voorrang geven en reguliere zorg laten samengaan met complementaire alternatieve zorg.

  Het is niet moeilijk. Maar dan moet er hard gewerkt worden om het huidige staatsbestel aan te pakken. Zij die nu bepalen hebben geen baat bij bovenstaande oplossingen.

  Rients HofstraPluchen Revolutie

  0 reacties :

  Een reactie posten