GGD stuurt aan op versoepelen regels op met name de scholen

Datum:
 • zaterdag 22 januari 2022
 • in
 • Categorie: ,
 • SCHAGEN GGD-directeuren, onder wie Edward John Paulina van GGD Hollands Noorden, vragen het kabinet om met name de quarantaineregels op scholen te versoepelen.


  Hedzer Faber 22-1-2022


  Het aantal schoolklassen dat naar huis gestuurd wordt door de huidige quarantaineregels, neemt snel toe. Hele klassen moeten nu in quarantaine bij drie of meer besmettingen. In heel Nederland zit een kwart van de basisschoolleerlingen in quarantaine. Op basis van de groei in het aantal coronabesmettingen zal dit aantal de komende week nog fors groeien, verwachten de GGD-directeuren. ’Elke vier besmette personen infecteren nu vijf nieuwe mensen met covid-19. Wel lijkt het erop, dat de omikronvariant leidt tot minder ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopnames. Ook kinderen en jongeren hebben minder klachten van deze coronavariant.’ 

  Het quarantainebeleid leidt tot ingrijpende effecten voor de hele samenleving, waarschuwen de GGD-directeuren. Als de trend van besmettingen doorzet dreigt ontwrichting van de samenleving, omdat grote aantallen mensen in isolatie of quarantaine moeten gaan na contact met een positief getest persoon. Er zijn veel kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, jongeren, psychisch kwetsbaren en sociaal zwakkeren die extra zwaar getroffen worden door de quarantaineregels. 

  Leerachterstanden 

  Met name voor de jeugd hebben de quarantaineregels veel negatieve effecten. Omdat veel kinderen en jongeren niet gevaccineerd zijn en tot achttien jaar geen boosterprik kunnen krijgen, geldt voor hen dat ze meteen in quarantaine moeten na contact met een besmet persoon. ’De gevolgen voor leerlingen zijn groot. Digitaal onderwijs thuis leidt, ondanks alle inspanningen van scholen, tot leerachterstanden. Niet iedereen heeft thuis de gelegenheid om goed te kunnen studeren. De ruimte ontbreekt, er is geen rustige omgeving, ouders moeten ook thuis werken, kunnen kinderen niet ondersteunen in het leerproces. Kortom er zijn tal van factoren die leiden tot achterblijvende leerprestaties.’ 

  Ernstig is ook de sociale isolatie waarin leerlingen kunnen belanden. Leerlingen die in quarantaine zitten mogen geen fysiek contact hebben met klasgenoten of vriendjes en vriendinnetjes. Meer dan voorheen kampen jongeren met eenzaamheid of depressieve gevoelens. Sommigen vinden dat ze in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen. Toekomstperspectief ontbreekt, er is geen zicht op verbetering van de situatie van jongeren, schetsen de directeuren. Door de coronamaatregelen zijn sociale contacten voor een lange periode ingeperkt en wordt hun relationele en seksuele ontwikkeling belemmerd. De sociaal-emotionele veerkracht van kinderen gaat hard achteruit. 

  Versoepeling 

  De directeuren Publieke Gezondheid hebben zich tot nu toe volledig achter het quarantainebeleid geschaard. Maar nu zien ze vanuit hun verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheid dat het middel quarantaine voor scholieren zijn doel voorbijgeschoten is en de gezondheidsschade juist toeneemt, melden ze. ’Als de regel van quarantaine bij drie of meer besmettingen wordt versoepeld, hoeven er minder klassen naar huis gestuurd te worden. Scholen zijn dan weer beter in staat op een normale manier onderwijs te verzorgen en jongeren krijgen weer de kans om zich gezond en veilig te ontwikkelen.’

  Noordhollands dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten