In een interview met de Amerikaans zender CNBC op 9 april 2020 heeft “vaccinkoning” Bill Gates publiekelijk gezegd dat hij 700.000 slachtoffers verwacht van de COVID-19 vaccinatie. Hij financiert voor een groot deel het vaccinatieprogramma van de WHO en wil alle 7 miljard mensen tegen Corona vaccineren, ook degenen die reeds genezen zijn.

Dit betekent niet een verkoudheid als bijwerking van de vaccinatie, maar levenslange gevolgen – invaliditeit – of zelfs de dood. Het is de “risicogroep” die er waarschijnlijk onder zal lijden. Gates is waarschijnlijk eerder aan het onderschatten dan aan het overdrijven,  bericht Blauerbote.com.

Verrassend genoeg is de oorspronkelijke interviewvideo van CNBC nog steeds te vinden op het CNBC-kanaal op YouTube: “Bill Gates explains the work his foundation is doing to combat coronavirus”. Deze explosieve boodschap, die Gates hier spuugt, heeft in bijna twee jaar slechts 141.000 views gehad. Dat is eigenlijk niet te geloven. Zelden is zo’n centrale boodschap onzichtbaarder geweest voor de wereld dan deze.

Hier is de video, gevolgd door de desbetreffende verklaring van Gates.

We have … you know … one in ten thousand … ah … side effects. Thats … you know … way more. Seven hundred thousand … ah … you know … people who will suffer from that. So, really understanding the safety at gigantic scale across all age ranges – you know – pregnant, male, female, undernourished and existing comorbidities. It’s very, very hard and that actual desicion of ‚OK, let’s go and give this vaccine to the entire world‘ … ah … governments will have to be involved because there will be some risk and indemnification needed before that … ah … can be decided on.

In het Nederlands betekent het:

We hebben … je weet wel … één op de tienduizend … ah … bijwerkingen. Dat is… je weet wel… veel meer. Zevenhonderdduizend … ah … je weet wel … mensen die daar onder zullen lijden. Dus, echt begrijpen van de veiligheid op gigantische schaal over alle leeftijdsgroepen – je weet wel – zwanger, man, vrouw, ondervoed en bestaande comorbiditeiten. Het is heel, heel moeilijk en die feitelijke beslissing van ‘OKÉ, laten we dit vaccin aan de hele wereld geven’… ah… regeringen zullen erbij betrokken moeten worden omdat er enig risico en schadeloosstelling nodig zal zijn voordat daarover… ah… besloten kan worden.

Hij denkt dat er 700.000 slachtoffers zullen zijn. En hij is degene die deze vaccinatie massaal promoot, waarbij “promoten” zeer eufemistisch is. Men kan dus speculeren over nog meer slachtoffers. Deze aantallen zijn veel hoger dan het werkelijke aantal slachtoffers als gevolg van Corona, of het nu gaat om doden door of met Corona of “ander slachtoffers”.

De verantwoordelijkheid en de kosten van de compensatie (alsof die zo gemakkelijk gecompenseerd kan worden) voor de inentingscampagnes moeten door de staten worden gedragen. Bill Gates heeft blijkbaar geleerd zijn weddenschappen beter af te dekken. De prijs hiervoor is het noemen van vermoedelijke aantallen slachtoffers, maar multi-miljardair Gates is er waarschijnlijk vrij zeker van dat hij door de media en de politiek hiervoor niet aan de schandpaal zal worden genageld.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

BILL GATES DOSSIER Volg Frontnieuws op Telegram