KNMI.Van een onzer correspondenten.

Opmerkelijk: iets is nieuws en u hoort er helemaal niets van.

Het gaat om een onderzoek naar hittegolven bij het KNMI, waar Climategate.nl al eerder over berichtte. Klopt het allemaal wat het KNMI beweert over hoge temperaturen? Een groepje onderzoekers ging aan de slag en kwam erachter dat heel veel tropische dagen bij het KNMI uit de boeken zijn verdwenen, met name in de periode 1901-1950. Dat heeft te maken met zogenaamde homogenisatie van data, een eigen correctie die het KNMI in 2016 heeft toegepast. Daardoor lijkt het nu warmer dan vroeger en krijgen warmterecords van Peter Kuipers Munneke en de zijnen een oneigenlijke betekenis. Het onderzoek kreeg eerder geen enkele aandacht, behalve bij nu.nl dat het onderzoek afkraakte:

NU.nl checkt regelmatig berichten op betrouwbaarheid. Bewering: “Het KNMI heeft drie jaar geleden ten onrechte een groot deel van de hittegolven in de periode 1901-1951 uit de statistieken geschrapt.”

Oordeel: Niet waar

Dat blijkt inmiddels anders, want het onderzoek is verschenen in een heus wetenschappelijk tijdschrift: Theoretical and Applied Climatology. Zie hier.

Inmiddels heeft ook het KNMI gereageerd op de publicatie en wil de conclusies meenemen in vervolgonderzoek. Men schreef geen persbericht, maar een journalist van De Andere Krant – die alleen op papier verschijnt – mocht de reactie optekenen:

Meer onderzoek naar homogenisatietechnieken verwelkomen wij, omdat er veel factoren (instrumentatie, locatie, weersomstandigheden) een rol spelen bij het bepalen van de correctiefactoren. Dat is dus een positieve ontwikkeling, en daar kunnen de reeksen beter van worden.

Hierbij zullen inzichten uit recent gepubliceerde wetenschappelijke publicaties worden meegenomen, waaronder het recent gepubliceerde onderzoek van Dijkstra et al (2021). Het is interessant dat Dijkstra et al. deze gevoeligheidsanalyse hebben gedaan. Het laat zien hoe het aantal tropische dagen, een moeilijk te schatten extreem, gevoelig is voor aannames die gedaan zijn in eerdere homogenisaties. De studie laat ook zien dat bij het homogeniseren van dagwaarden het moeilijk is om betrouwbare correctiefactoren te verkrijgen voor de extremen. In de volgende versie van de gehomogeniseerde reeksen zullen we daarom meer aandacht besteden aan de onzekerheid van de correcties die toegepast worden op de meest extreme temperaturen.‘ (Bron: De Andere Krant, Peter Baeten)

Een goede analyse van klimaat en betrouwbare voorspelling van weer is belangrijk voor een samenleving als de onze, omdat er veel er mee samenhangt. Als nieuwe inzichten niet een groter publiek mogen bereiken, doordat mainstream kranten er niet over schrijven of onze NOS- weermannen/vrouwen ons niet daarover eerlijk inlichten, raakt dit de kern van onze nieuwsvoorziening en daarmee onze democratie.

***