Hoe de gefabriceerde corona-crisis wordt gebruikt om ons van onze burgerlijke vrijheden te ontdoen en een wereldwijd nazi-systeem te creëren

Datum:
 • vrijdag 3 december 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • De weg naar totale nazi-controle van het individu ligt nu wijd open.

  Hoe de gefabriceerde corona-crisis wordt gebruikt om ons van onze burgerlijke vrijheden te ontdoen en een wereldwijd nazi-systeem te creëren


  De wereld bevindt zich al twee jaar in de beginfase van het “Built Back Better”-nazisme. Wegens de financiële crisis van 2008 hadden de Verenigde Naties en het World Economic Forum van Klaus Schwab in de tussentijd, tot aan het afroepen van de Mexicaanse grieppandemie, een plan voorbereid: het Global Redesign Initiative. Dit is de eerste versie van wat tijdens de huidige crisis ‘Built Back Better’ is geworden. Het plan omvat alle onderdelen van de huidige machtsgreep van deze kleine club multimiljardairs. Opvallende overeenkomsten tussen 2009 en nu zijn ook dat de media worden ingezet voor een zich steeds herhalende angst-propaganda. Toen het verloop van de Mexicaanse griep mild bleek te zijn, kwamen ze namelijk met het nieuwe doemscenario: het virus zou wel eens kunnen muteren tot een heel gevaarlijke variant. Nu verzinnen ze hetzelfde verhaal: eerst de delta-variant en nu omikron-variant. Het griepseizoen is nu weer gearriveerd, dat ze zullen weergeven als het corona-virus. “Een leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt op den duur vanzelf waarheid”, zei ooit Vladimir Iljitsj Lenin…

  Decennialang hebben oorlog en oorlogsdreiging superrijke satanische elite verrijkt en de bevolkingen in stand gehouden met hun agenda. Oorlog en fysieke aanvallen zijn herhaaldelijk gebruikt om ons steeds draconischer beperkingen op te leggen en onze vrijheden weg te nemen. Tegenwoordig zijn plandemieën en de dreiging van besmettelijke uitbraken de nieuwe instrumenten van oorlog en sociale controle. We hebben nu al twee jaar een typisch geval van georkestreerde chaos,met steeds de onnodige regeltjes om ons verward en bang te houden. Psychologische oorlogsvoering heet dat. Onze mondiale samenleving is al twee jaar  in een staat van ‘massavorming’-een soort ‘collectieve hypnose’, die nodig is voor de opkomst van een nieuwe totalitair regime(nazi- Nieuwe Wereldorde).Tirannie komt in subtiele fasen. In het begin is het traag, maar voordat je je realiseert dat het bestaat, heeft het al gewonnen. Dat is wat gebeuren met de onheilige fusie van ‘de grote reset’ met ‘het nieuwe normaal’…

  De essentie van totalitarisme – ongeacht welke kostuums en ideologie het draagt ​​- is een verlangen om de samenleving volledig te beheersen, elk aspect van de samenleving, elk individueel gedrag en elke individuele gedachte. Elk totalitair systeem, of het nu een hele natie, een kleine sekte of een andere vorm van sociaal lichaam is, evolueert naar dit onbereikbare doel …, de totale ideologische transformatie en controle van elk afzonderlijk element van de samenleving (of welk type sociaal lichaam het ook omvat). Dit fanatieke streven naar totale controle, absolute ideologische uniformiteit en de eliminatie van alle afwijkende meningen, is wat totalitarisme tot totalitarisme maakt. Een psychologische toestand van de samenleving die bekend staat als “massavorming” is een voorwaarde voor totalitarisme. Onder massavorming offert een bevolking vrijwillig hun vrijheid op.De centrale voorwaarde voor het ontstaan ​​van massavorming is een gebrek aan maatschappelijke binding. Met andere woorden, sociaal isolement op grote schaal, en dat is precies waar de lockdowns over gingen. Als deze voorwaard eenmaal wijdverbreid zijn, kan massavorming plaatsvinden, waardoor totalitarisme kan opkomen en bloeien…

  We zijn getuige van de geboorte van een nieuwe vorm van totalitarisme: het Nieuwe Normaal totalitarisme. Denk eens na over wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Dag na dag, maand na maand is de massa onderworpen aan de meest destructieve psychologische terreurcampagne in de geschiedenis van psychologische terreur.  We worden geïnitieerd en geconditioneerd voor een toekomstige manier van leven, waarin er geen terugkeer naar de normaliteit zal zijn, en het heeft niets te maken met een virus. Dit is de reden waarom kinderen op scholen sociaal afstand nemen, in bepaalde contexten maskers moeten dragen, door hun leraren als biogevaren worden behandeld en half doodsbang worden omdat ze gedwongen worden hun handen meerdere keren per dag obsessief te wassen met een schuurmiddel handdesinfectiemiddel. Gebaseerd op psychoanalytisch denken, zullen dergelijke richtlijnen die aan kinderen worden opgelegd, ervoor zorgen dat veel kinderen opgroeien tot sociaal angstige en angstige sociale interactie. Onze politieke leiders zijn, ondanks hun lippendienst aan de geestelijke gezondheid, zich bewust van de geestelijke gezondheids- en zelfmoordcrisis die ons nu overspoelt, maar ze gaan verder met de COVID19-agenda, ongeacht of ze medeplichtig zijn aan meer psychologisch misbruik dat mensen wordt opgedrongen, wetende dat zal onnoemelijke ellende veroorzaken…

  Wie zich in Duitsland  niet houdt aan coronaregels-dictatoriale maatregelen, moet achter de tralies. In de staat(Sleeswijk-Holstein) is een gevangenis omgebouwd tot coronakamp voor mensen die zich  niet houden aan de quarantaineregels. In de Tweede Wereldoorlog kregen de Joden een ‘J’ in hun paspoort gedrukt en van allerlei publieke gebouwen, parken en diensten uitgesloten werden. En bedenk dan dat die QR-code niets minder is dan een gedigitaliseerde Ausweis, waarin het ontbrekende groene vinkje zegt dat je ongevaccineerd (Jood) bent.Net zoals in de Tweede Wereldoorlog, moeten mensen nu weer een Ausweiss kunnen tonen, waarin staat dat ze rein zijn en niet horen bij het vieze deel van het volk dat enge ziektes verspreidt. Ieder totalitair regime heeft altijd een club boosdoeners nodig, die de Utopie frustreert. Bij George Orwell’s 1984 was dat Samuel Goldstein met zijn bende saboteurs. Bij Hitler waren het ‘de Joden’, bij de Frans Revolutionairen de ‘Emigrees’ en bij de Bolsjewieken van Lenin en Stalin waren het de Koelakken en kapitalistische infiltranten. Bij Rutte, Grapperhaus en De Jonge, de NPO, RTL en ander Fakenews zijn de kwaaddoeners ‘de ongevaccineerden’…

  Helaas zijn er op dit moment niet genoeg mensen (vooral politici en reguliere mediajournalisten) met de nodige moed om de tirannie uit te roepen en de dader op te roepen. De code van Neurenberg en artikel 6 van de Universele verklaring van de UNESCO over bio-ethiek en mensenrechten zorgen voor een ontnuchterende lezing als het gaat om overheidsmandaten of ideeën in de pijplijn met betrekking tot COVID19.Denk maar aan gezichtsmaskers (vooral voor kinderen), sociale afstand nemen, reisbeperkingen, werkbeperkingen, immuniteitspaspoorten en experimentele coronavaccins. Een van de principes van de Code van Neurenberg is dat mensen vrijwillig toestemming moeten geven bij deelname aan medische experimenten, en dat toestemming onder andere moet worden gegeven “zonder tussenkomst van enig element van geweld, fraude, bedrog, dwang, overmatige bereiken, of een andere bijbedoeling van dwang of dwang. ”En in 1946 zei de voorzitter van het Tribunaal van Nuremberg over de Duitse media: “Voor elke grote agressie begonnen ze een mediacampagne met de bedoeling de slachtoffers (van de komende agressie) te verzwakken en met de bedoeling het Duitse volk psychologisch voor te bereiden voor de aanval. In dat propagandasysteem waren de dagelijkse kranten en de media de belangrijkste wapens. ”Vandaag spelen de criminele media opnieuw een grote rol in de corona-zwendel…

  Coronamaatregelen zijn totaal onnodig ingevoerd, omdat Covid heeft een overlevingspercentage van 99.74%, zelfs onder degenen die het nemen geen van de bekendste maatregelen hiertegen. Wij zijn nu bang door het virus, die niet erger is dan de gewone griep. We zijn  bang voor ons leven en dat van de mensen van wie we houden. En, net als je gemiddelde Duitser op straat in de jaren dertig en veertig, geloofden we dat doen wat ons was opgedragen en de nationale zaak steunen ons en onze gezinnen zou redden. De realiteit is dat we anderen hebben opgeofferd zonder erbij na te denken. We hebben het leven van onze jongeren en het toekomstige levensonderhoud opgeofferd in een wanhopige poging om een ​​slank te redden minderheid van de oudere bevolking die de gemiddelde levensverwachting van 70 jaar hebben overtroffen en degenen die al onderweg waren. Wat technocraatwetenschappers, epidemiologen en politici de jeugd hebben aangedaan over  de hele wereld, zal de geschiedenis ingaan als de misdaad van het millennium. De jongeren die geen zelfmoord plegen, zullen voor het leven getekend zijn…

  VVD-leider Mark Rutte is de grootste schuldige van het IC-beddentekort in ziekenhuizen. Had Rutte er niet juist voor moeten zorgen dat de zorg en de IC-capaciteit werd opgeschaald in plaats van afgeschaald – al in de tijd vóór de uitbraak van COVID?De inventarisatie door het Ministerie van VWS kwam op een aantal van 1.032 IC-bedden op 1 juli 2020.In 2017 was het totale aantal IC-bedden 2056.15 Dat betekent dat bijna de helft van de IC-bedden is wegbezuinigd in de periode 2017-2020.Nederland zit op 30-02-20 zelfs ver onder het gemiddelde in Europa van 11,5 IC-bedden. Dit kabinet heeft de afgelopen 20 maanden de ondercapaciteit niet willen oplossen, terwijl dit probleem er al jaren aan zat te komen. Er is niet adequaat ingegrepen toen, juist tijdens de coronacrisis, de ‘handen aan het bed’ verder afnamen. Sterker nog, de huidige coalitie wil de spoedzorg verder uitkleden. En door het gebrek aan bedden, misbruiken de criminele media em overheid deze slechte situatie met te kort aan IC-bedden voor propaganda ten tijde van het coronavirus, om te laten zien hoe ziekenhuizen overvol zijn met patiënten, waardoor het lijkt alsof de ziekenhuizen overvol zijn en het hele land ziek is geworden van het corona-virus-pest.Deze coronacircus laat zien hoe verrot onze samenleving is en hoe corrupt de media, politici, gezondheids- en andere instellingen zijn…

  De wereld zit vol bacteriën en virussen, en soms maken ze ons een paar dagen ziek. Er zijn miljoenen van hen in de wereld overal om ons heen, op onze huid, in onze neus en luchtwegen, in onze organen. Het is de bedoeling dat we ermee leven, daarom hebben we allemaal een immuunsysteem dat is ontworpen om ons te helpen naast elkaar te bestaan ​​en ons aan te passen aan steeds veranderende organismen. We ontwikkelen van nature antilichamen en alleen ons lichaam- ons eigen immuunsysteem- zal Covid-19 bestrijden. Vanaf de eerste dag 2020 had de focus moeten liggen op het versterken van de immuniteit door middel van lichaamsbeweging, frisse lucht, zonlicht, goede voedingssupplementen en het bevorderen van algemeen welzijn. In plaats daarvan drongen trekpoppetjes van Klaus Swab en criminele media aan op sluiting van bedrijven, sluiting van scholen, afstand nemen, isolement, waardeloze maskers die geen effect hebben om het virus te stoppen en waardeloze experimentele vaccins, waarvan er al duizenden zijn gestorven…

  En wie denkt dat wij na het vaccin teruggaan naar de oude situatie zal bedrogen uitkomen. Volgens Hugo de Jonge, “ook de komende jaren zijn aanvullende maatregelen nodig, soms zelfs buiten het griepseizoen”. Het digitale vaccinatiepaspoort gaat veel verder dan alleen een bewijs van inenting. Het vaccinatiepaspoort is volgens Naomi Wolf de laatste stap naar totale slavernij. Het is niet niks dat zij beweert, en zij is niet zo maar iemand. Naomi Wolf heeft verschillende bestsellers op haar naam staan waaronder ‘The end of America’, zij is voormalig politiek adviseur van Bill Clinton, en werkt nu als directeur van techbedrijf Daily Clout. Naomi Wolf waarschuwt de bevolking met klem voor de laatste ontwikkelingen wat betreft het “versoepelen” van de maatregelen. Het digitale vaccinatiepaspoort gaat volgens haar veel verder dan alleen een bewijs van inenting. De maatregelen worden gefaseerd ingevoerd, en het is eenvoudig voor de overheid om als volgende stap bijvoorbeeld uw bankrekening te laten koppelen aan uw vaccinatiestatus. De weg naar totale nazi-controle van het individu ligt nu wijd open.U bezit straks niets meer, maar bent wel gelukkiger, volgens het WEF. Wakker worden mensen! STOP Built Back Better nazisme!

  0 reacties :

  Een reactie posten