GROTER LOKAAL BELASTINGGEBIED WEER OP AGENDA

Datum:
 • vrijdag 17 december 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • Gemeenten krijgen mogelijk een groter eigen belastinggebied.

  Gemeenten krijgen mogelijk een groter eigen belastinggebied. In het vandaag gepresenteerde coalitie-akkoord staat dat het nieuwe kabinet de mogelijkheid daarvoor als optie bekijkt.

  Gemeenten krijgen mogelijk een groter eigen belastinggebied. In het vandaag gepresenteerde coalitie-akkoord staat dat het nieuwe kabinet de mogelijkheid daarvoor als optie bekijkt.

  Dat gebeurt dan in het kader van de uitwerking van een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies. Daarvoor moeten de medeoverheden overigens wel enig geduld betrachten. Die nieuwe bekostiging om tot een stabielere financiering van gemeenten en provincies te komen, is pas gepland voor de periode na 2025.

   

  Ozb

  Behalve de mogelijkheid voor een ruimer eigen gemeentelijk belastinggebied, worden in de beschouwing ook alternatieven voor de onroerende zaakbelasting (ozb) en de motorrijtuigenbelasting betrokken. In de kabinetsperiode 2021-2025 zal de financiering van de medeoverheden grotendeels volgens het coalitie-akkkoord worden vormgegeven via de bestaande accres-systematiek: samen de trap op, samen de trap af.

   

  Opschalingskorting

  Waar gemeenten wel direct van profiteren is het schrappen van de oploop van de  zogeheten opschalingskorting gedurende de nieuwe kabinetsperiode. Verder is te lezen dat de medeoverheden via een specifieke uitkering geld krijgen voor de uitvoering van het klimaatbeleid, en wordt ‘additionele financiering voor jeugdzorg beschikbaar gesteld’, dit in lijn met de uitspraak van de commissie van wijzen.


  Binnenlands Bestuur

    

  0 reacties :

  Een reactie posten