Controlled opposition

Datum:
 • woensdag 1 december 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Controlled opposition, weinig termen worden vaker gebruikt om verzetsgroepen in diskrediet te brengen en tegen elkaar op te zetten.


  Door Willem Engel 1-12-2021


  Een gecontroleerde oppositie is een protestbeweging die feitelijk wordt geleid door agenten van de overheid. Bijna alle regeringen in de geschiedenis hebben deze techniek gebruikt om hun tegenstanders te misleiden en te onderwerpen. Met name Vladimir Lenin, die zei: “De beste manier om de oppositie te beheersen, is door haar zelf te leiden.”

  lnlichtingendiensten doen dit al 1000den jaren. Door infiltratie worden spionnen gestuurd om achterdocht en divisie te zaaien bij de tegenstander. Een mooi voorbeeld is de Chinese inmenging bij de machtige Göktürken, de voorlopers van de Mongolen; in de 6de eeuw strekte het khanaat (=door een kan geregeerd feodaal vorstendom) zich van Europa tot aan Korea. De Chinese muren werd gebouwd tegen de ruitervolken. Na meerdere invasies gooiden de Chinezen het over een andere boeg en die bleek uiteindelijk succesvol. Wat de muur en militaire middelen niet lukt, lukte de controlled opposition wel. Het machtige Göktürk rijk viel uiteen. The Gokturk Khaganate: History, Culture and Legacy (Turkic Historical Documentary) (1:12)

  Dichter bij huis is het ook een veel gebruikte methode. De Nederlands Maoïstische partij (MLPN) die in China werd uitgenodigd, werd niet alleen geleid door de inlichtingendienst van Nederland, de hele partij is opgezet door hem.

  Marxistisch-Leninistische Partij van Nederland

  In dit artikel is goed te lezen hoe de inlichtingendienst van Nederland onder leiding van Peter Boevé (BVD medewerker) de wereld voor de gek hield en in Nederland de Maoïstische beweging controleerde.

  De lessen die hieruit geleerd kunnen worden zijn:
  1. De leden van een georganiseerde groep zijn vaak niet op de hoogte van het heimelijke doel van diezelfde groep.
  2. Gecontroleerde oppositie wordt altijd en overal gebruikt, deze tijd zal dus geen uitzondering zijn.

  Welke groepen worden met name geïnfiltreerd?
  Natuurlijk politieke partijen. Het meest recente verleden laat zien dat de couppoging bij de FVD zeer waarschijnlijk aangestuurd is door inlichtingendiensten, denk daarbij aan de NCTV en AIVD. Ook het uiteenvallen van VSN is aangestuurd door deze diensten. Eigenlijk kan je er van uitgaan dat elke politiek partij hiermee te maken krijgt. Ook de media zijn volledig geïnfiltreerd en kunnen inmiddels staatsomroep en staatspropaganda genoemd worden.

  Actiegroepen als BLM en Extinction Rebellion zijn openlijk gefinancierd door stichtingen zoals de Clinton Foundation en de Open Society Foundation (Soros). Ook organisaties als FNV en KHN zijn onder controle gesteld en dienen in de eerste plaats de overheid en pas secundair het doel waar ze voor zijn opgericht. Net als bij politieke partijen en media zijn actiegroepen en vakbonden zonder uitzondering geïnfiltreerd.

  Dan komen we als laatste bij geloofsgemeenschappen en scholenverenigingen. Je voelt het al aankomen, ook hier is vrijwel elk bestuur geïnfiltreerd. Dat gaat op een niet mis te verstane manier. Gemeenten eisen het opnemen van mensen die vooraf zijn geselecteerd om toegevoegd te worden in de besturen. Op die manier heeft de overheid mensen, die zowel de interne informatie doorspelen als mensen die aan de noodrem kunnen trekken mocht de groep, stichting of vereniging te effectief worden in hun verzet.

  De nieuwe initiatieven beginnen vanuit een idealisme, maar zodra er tractie en impact wordt bewerkstelligd worden de infiltraties gedaan. De meesten van jullie kunnen zich de kaartjes van de inlichtingendiensten nog wel herinneren waarin het landschap van actiegroepen en alternatieve nieuwsorganisaties in kaart gebracht werden. Vanuit die Wob-verzoeken is goed te lezen dat er lichte paniek was omdat er geen stereotype verzetsstrijder was, maar een breed en gemeleerd landschap van personen en organisaties. Daar zit direct ook de kracht van het verzet in. Door niet via hiërarchie samen te werken maar op hoofdlijnen dezelfde idealen na te streven, is het heel moeilijk voor de inlichtingendiensten om vat te krijgen op het verzet. De Zweedse Piratenpartij heeft een mooi document geschreven over de swarm theory. In het kort komt het neer op een fluïde verzameling van ‘cellen’ die geen centrale leiding volgt en constant van samenstelling verandert.

  Bij Viruswaarheid hebben wij natuurlijk ook de pogingen waargenomen. Ik zal er een paar benoemen.

  1. AIVD medewerker die contact aanknoopt met iemand in de leiding van onze organisatie om een “kop koffie te drinken”. Dit gaat helemaal niet geheim, dit is het aftasten: wie is er bereid om informatie door te geven over demonstraties.
  2. Personen die mee willen sturen, maar in feite alles afremmen. Dit zijn vaak mensen die niet eens weten dat ze gestuurd worden. Door dit soort tegenwerking wordt de slagkracht beperkt en de organisatie ineffectief.
  3. Personen die opzettelijk verkeerde berichten naar buiten sturen waarmee de organisatie kwetsbaar wordt voor juridische aanvallen. De “loose cannons”, de figuren die schreeuwen dat het harder moet.
  4. Personen uit andere organisaties die een lastercampagne ondernemen tegen een medeverzetsorganisatie.
  5. De dienst zelf d.m.v. lekken naar de media van niet publieke informatie, bv. OM onderzoek of financiële gegevens. Of gegevens over strafblad van oprichters (Teeven over Pols).

  Wat we nu zien in de media is de poging een wig te drijven tussen de verzetsorganisaties. De sabotage, moeheid en achterdocht werpt zijn vruchten af. Er is verdeeldheid en die wordt uitgebuit.

  Is daar iets aan te doen? Zeker, terug naar het begin en terug naar de kern.

  1. De idealen waarvoor onze organisaties strijden zijn onveranderd, de koers dus ook. Het enige dat verandert, is de tactiek of strategie, niet de missie, visie of waarden.
  2. Juist de verscheidenheid aan organisaties is een kracht. Het centraliseren van een gezag maakt het kwetsbaar. Probeer dus niet andere organisaties te controleren of te dwingen, blijf op je eigen missie.
  3. Kritisch op eigen handelen. Eigenlijk is dit een herhaling van punt 1, constant controleren of de missie en visie nog worden gevolgd. Er zijn geen shortcuts, het duurt zolang het duurt.
  4. Focus. Misschien wel de grootste valkuil is het succes, achterban en eigen organisatie. Deze leiden tot egogedrag, fanservice en navelstaren/echokamers.
  5. Defaitisme of wanhoop, de andere kant wil je doen geloven dat verzet zinloos is. Vertrouw op wat je doet en accepteer wat er komt. Er is geen andere weg, dus blijf doen wat je doet.
  6. Flexibiliteit, door in te spelen op de veranderende omstandigheden of nieuwsitems kan men het spel voor blijven, zolang je handelt vanuit tactiek en strategie.

  De achterdocht die er is kan vrij makkelijk vermeden worden, de leidraad hier is moreel kompas, vertrouw op je intuïtie, maar negeer de feiten en vooral de daden niet. Iemand kan je altijd een keer beetnemen, de tweede keer is je eigen schuld.

  Afstand houden omwille van het voorkomen van framing is een vorm van controlled opposition, kijk kritisch naar je eigen handelen, is dit een overweging? Verander dit. Afstand houden is alleen te gebruiken uit strategische overweging nooit uit angst of image.

  Probeer niemand te dwingen of openlijk af te vallen. Niemand heeft de waarheid in pacht, respecteer de verschillende strategieën van de verschillende organisaties. Voor je iemand of iets beschuldigt van controlled opposition zorg dan dat de bewijzen sluitend zijn. Geruchten zijn dat duidelijk niet.

  Bij zo’n onderzoek is het belangrijk om een methode te volgen. De bronnen dienen altijd ondersteund te worden door onafhankelijke andere bronnen.

  Het allerbelangrijkste is denk ik wel dat wij niet vechten tegen corona of de overheid of corruptie. Dit zijn allemaal symptomen van een groter onderliggend probleem: gebrek aan autonomie en verantwoordelijkheid. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Mensen sluiten zich aan op basis van gevoel van verbondenheid en veiligheid, belichaam deze concepten en verzet je tegen de valkuilen.


   VIRUSWAARHEID


  0 reacties :

  Een reactie posten