Raadsvergadering Hollands Kroon 25 november

Datum:
 • maandag 22 november 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon -  Raadsvergadering in de Ontmoeting donderdag 25 november. Aanvang 20.00 uur.

  Raad

  donderdag 25 november 2021


  20:00 - 23:00

  Locatie
  MFA, De Ontmoeting
  Voorzitter
  A. van Dam
  Toelichting

  U kunt inspreken op de dinsdag voor de raadsvergadering. 

                                              Aanmelden kan tot 24 uur daarvoor.

  Agendapunten

  Ingekomen stukken (+ memo's)

  Titel
  01. Memo raad 21-10-19 Uitwerkingsplan 't Veld fase 2 en 3
  02. Memo raad 21-10-19 septembercirculaire 2021
  03. Memo raad 21-10-19 Antwoord vraag boekwaarde Veerburg.
  04. Brief aan college De verkeersspiegel op de aansluiting van
  de Laagzijde op de Oosterweg in Nieuwe Niedorp
  05. Brief aan PS over position paper waterrecreatie zuidelijk
  IJsselmeergebied (1) (2).pdf
  06. Brief aan college De verkeersspiegel op de aansluiting van
  de Laagzijde op de Oosterweg in Nieuwe Niedorp
  07. Zienswijze Ontwikkeling Joods Werkdorp
  08. Zienswijze Joods Werkdorp 2021 Q4.
  09. ZIENSWIJZE Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp-DEF
  10. Afvalstoffenheffing - brief aan de raad 19-10-202
  11. Memo raad 21-10-26 uitvoeringsprogramma regiovisie
  aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
  12. Motie vreemd Borstonderzoek vrouwen
  13. de toekomst van de toekomst
  14.. Ondernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen 2022.
  ernemersmanifest gemeenteraadsverkiezingen 2022.
  16. Verduurzaming sportaccommodaties in campagne
  gemeenteraadsverkiezingen
  17. daar gaan we weer......
  18. Memo raad 21-11-02 circulaire economie.
  19. Memo raad 21-11-02 huisvesting arbeidsmigranten
  Westrak-Robbenplaat.
  20. Memo raad 21-11-02 participatie koersdocument
  Omgevingsvisie
  21. Memo raad 21-11-02 uitstel evaluatie zwembaden
  22. Memo raad 21-11-02 uitstel nieuw beleid huisvesting
  arbeidsmigranten
  23. Flexhotel arbeidsmigranten Robbenplaat
  24. Bericht van inwoner
  25. flex logement westrak.
  26. Brief raad Toekomst MFC Veerburg.
  27. Handhaving huisvesting arbeidsmigranten niet, wel of toch
  selectief ?
  28. Memo raad 21-11-10 rechtszaak dokbedrijf Luyt b.v
  29. Brief commissie NLG Provincie Noord-Holland inzake
  IJsselmeergebied
  30. Raadsinformatiebrief RES NHN.d
  31. brief aan raad inzake Huisvesting arbeidsmigranten
  Westrak Robbenplaat.

  0 reacties :

  Een reactie posten