Drie kopgemeenten sluiten overeenkomst met zes samenwerkende partijen voor Nieuwe wet inburgering

Datum:
 • woensdag 17 november 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Het doel van de nieuwe wet is om mensen die moeten inburgeren zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de samenleving. 


  17-11-2021


  Persbericht


  De gemeente Den Helder, Hollands Kroon en Schagen sluiten een contract met zes samenwerkende partijen voor de uitvoering van het vernieuwde inburgeringsstelsel. Vanaf 1 januari 2022 gaat de Nieuwe wet inburgering in. Gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De winnaar van de aanbesteding is een zestal samenwerkende organisaties met ROC-Kop van NoordHolland als penvoerder. Zij voeren de opdracht uit samen met Vluchtelingenwerk, Mee&deWering, Fiolet taaltraining, Pro bedrijven en Agros.


  Het doel van de nieuwe wet is om mensen die moeten inburgeren zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de samenleving. Het liefst via betaald werk. Nieuwe inwoners van buiten Europa met
  een verblijfsvergunning noemt de overheid inburgeraars. De gemeente is in de nieuwe wet verantwoordelijk om de inburgeraar hierbij te helpen.

  Aanbesteding

  Eind augustus 2021 hebben de gemeenten de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel samen aanbesteed. Ze besloten een samenwerkingsverband van organisaties in te kopen, die met elkaar één pakket van inburgeringsvoorzieningen aanbieden. Dit is uniek. 
  Andere gemeenten kochten volgens de traditionele manier in en hielden taal en participatie gescheiden. De drie kopgemeenten maakten wel de koppeling tussen taal en participatie. Hiermee sluiten zij goed aan bij de kern van de nieuwe wet. Daarnaast zoeken de ingekochte partijen ook de samenwerking met andere organisaties. Dit zijn bijvoorbeeld lokale vrijwilligersorganisaties en leerwerkbedrijven.

  Onderwijsroute

  De gemeenten kochten alle leerroutes in, behalve de Onderwijsroute. Deze wordt bovenregionaal ingekocht. Hierin werken de drie regio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland samen.
  De voorbereidingen op deze aanbesteding lopen nog. Deze voorbereidingen hebben vertraging opgelopen door (landelijke) discussie over de kostprijs en de hoogte van de beschikbare middelen
  voor de Onderwijsroute.

  Meedoen in de samenleving

  Het uitgangspunt van de Nieuwe wet inburgering is dat inburgeraars zo snel mogelijk en volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving. Bij voorkeur via betaald werk. In een persoonlijk plan (het PIP, Persoonlijk plan Inburgering en Participatie) legt de gemeente vast op welke wijze en binnen welke leerroute de inburgeraar aan haar of zijn inburgeraarsplicht moet voldoen. Daarbij staat het leren van de taal gecombineerd met participatie centraal zodat een inburgeraar zelfredzaam wordt.
  Het is de bedoeling dat inburgeraars een zo hoog mogelijk niveau behalen, het liefst niveau B1. En dat zij kennis hebben van de Nederlandse maatschappij.

  Mooie uitkomst

  De drie gemeenten zijn blij met deze uitkomst en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.
  Woensdagochtend 17 november is de aanbesteding definitief gegund.
  Dit zeggen de betrokken wethouders over de samenwerkende partijen: 
  Tjitske Biersteker-Giljou, wethouder Den Helder: “Fijn dat deze vorm van samenwerking er nu is. We verwachten dat onze nieuwe inwoners straks snelle vorderingen kunnen maken in hun inburgering en daardoor mee kunnen doen in onze samenleving.”

  Mary van Gent, wethouder Hollands Kroon: “Ik ben blij dat we partijen hebben gevonden die gezamenlijk een inburgeringsaanbod hebben ontwikkeld dat bestaat uit meer dan alleen taal leren. Ik
  heb er dan ook alle vertrouwen in dat deze partijen ervoor gaan zorgen dat onze nieuw inwoners goed kunnen inburgeren. Op de
  ze manier kunnen ze snel en volwaardig meedoen in de Noordkop.”

  Sigge van der Veek, wethouder Schagen: “Als gemeente Schagen zijn we erg blij met de samenwerking, omdat we elkaar op die manier versterken. En met belangrijkste doel om iedereen
  mee te laten doen in de samenleving".  Den Helder, Hollands Kroon en Schagen 


  1 reacties :

  Anoniem zei

  Wie het geheime concept Regeeraccoord van VVD en CDA heeft gelezen weet dat ons nog veel meer rampspoed te wachten staat vanwege de hoofdzakelijk manlijke migranten. Vragen de mensen zich nooit eens af hoe het toch mogelijk is dat al die jonge mannen hun papieren zijn kwijtgeraakt en allemaal nog wel hun peperdure mobieltjes hebben?
  Nooit geweten dat er in de arme oorlogsgebieden zoveel telefoonwinkels tot in de kleinste dorpjes aan toe waren.

  Een reactie posten