CU-congres spreekt zich uit tegen 2G. Mirjam Bikker vindt het ‘een helder signaal’

Datum:
 • maandag 22 november 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer moet niet instemmen met uitbreiding van het coronatoegangsbewijs en beperkingen die alleen niet-gevaccineerden treffen.  21-11-2021

  Hilversum

  Een meerderheid van de aanwezige ChristenUnie-leden stemde hier zaterdag tijdens een online partijcongres mee in. 391 leden stemden voor, 300 tegen en 67 leden onthielden zich van stemming.

  Het demissionaire kabinet, waar de ChristenUnie deel van uitmaakt, werkt op dit moment juist aan plannen om de coronapas uit te breiden naar bijvoorbeeld niet-essentiële winkels en het werk, en overweegt daarnaast een zogenoemd 2G-systeem in te voeren voor plekken waar het risico op besmetting groot is. 2G betekent dat alleen wie gevaccineerd of genezen is van corona, wordt toegelaten. Een test volstaat dan niet.

  De uitspraak van het congres zet druk op de fractie in de Tweede Kamer om daar niet mee in te stemmen. De fractie heeft zich al eerder tegen 2G uitgesproken, omdat het leidt tot tweedeling tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, maar heeft nog niet definitief nee gezegd. ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker stelde vorige week te wachten op het uiteindelijke voorstel van het kabinet en de uitwerking van het door de ChristenUnie voorgestelde alternatief: 1G. Daarbij worden op plekken met een hoog besmettingsrisico, bijvoorbeeld evenementen, álle bezoekers getest, dus gevaccineerden én ongevaccineerden.

  Kamerlid Bikker stelde zaterdag in een reactie ‘het heldere signaal’ van het congres mee te nemen ‘bij de afwegingen die we in de komende tijd gaan maken’. ‘Ik zie dat de bezwaren die de fractie heeft tegen 2G en tegen steeds bredere invoering van het coronatoegansbewijs, ook heel sterk in de partij leven.’ Partijleider Gert-Jan Segers noemde 2G zaterdag ‘een heilloze weg’. ‘Het vergroot de polarisatie, omdat het een grotere tegenstelling maakt tussen de ene en de andere groep. Wat we nu nodig hebben, zijn keuzes die verbinden.’

  Het partijbestuur had het voorstel, dat door elf leden was ingediend, ontraden. Het bestuur zegt eenheid en solidariteit in de samenleving belangrijk te vinden en vindt vaccinatiedrang of -dwang onwenselijk, maar wilde nu geen ‘scherpe rode lijn’ trekken. Volgens het bestuur moet de fractie in de Tweede Kamer de ruimte hebben nieuwe maatregelen af te wegen tegen de nieuwste besmettingscijfers en de druk op de zorg.

  Leden vrezen niettemin dat 2G gaat leiden tot meer tweedeling in de maatschappij. ‘Als mensen ervoor kiezen zich niet te vaccineren, mag dat niet leiden tot uitsluiting in delen van de samenleving’, aldus Karen Suijkerbuijk van de ChristenUnie in Roosendaal. 

  In Urk, waar de vaccinatiegraad relatief laag is, zal het de onrust aanwakkeren, aldus raadslid Meindert Bakker. ‘Het is desastreus voor de sociale cohesie.’ Wietse de Boer van de ChristenUnie in Zwolle zei het goed te vinden dat de ChristenUnie principieel tegen 2G is, maar constateert ook dat de Kamerfractie de deur daarvoor nog steeds openhoudt. ‘Wat zijn principes waard als ze meloenen blijken die doorgeslikt kunnen worden?’

  Een voorstel vanuit een aantal leden om niet deel te nemen aan een kabinet dat het gebruik van de coronpas uitbreidt of niet-gevaccineerden beperkingen oplegt, werd door een krappe meerderheid verworpen. Van de aanwezige leden stemden 328 voor en 352 tegen. 75 onthielden zich van stemming. <

  0 reacties :

  Een reactie posten