Schouten laat onderzoek doen naar relatie gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson

Datum:
 • donderdag 7 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur- en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om te onderzoeken of gewasbeschermingsmiddelen in verband kunnen worden gebracht met de ziekte van Parkinson. Het RIVM-rapport is begin november klaar en zal dan aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

   6 oktober 2021


  Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren (PvdD) stelde mondelinge vragen aan de minister naar aanleiding van een uitzending van omroep PowNed. In het programma luidt neuroloog Bas Bloem de noodklok. Volgens hem is er duidelijk bewijs dat er een relatie is tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en parkinson.

  Vestering wil tijdens het Vragenuur op dinsdagmiddag 5 oktober weten waarom de minister niets doet en geen verbod instelt op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die mogelijk parkinson veroorzaken. Ook vraagt ze zich af waarom de minister de motie van Tjeerd de Groot (D66) naast zich neerlegt, die vorig jaar door de Tweede Kamer is aangenomen.

  Onderzoek RIVM

  Schouten begrijpt de onrust en de vragen rondom de relatie tussen gewasbeschermingsmiddelen en parkinson. De relatie tussen bepaalde gewasbeschermingsmiddelen en parkinson is officieel niet aangetoond, reageert ze. Om die reden kan zij het gebruik ervan niet verbieden.

  Om meer wetenschappelijk inzicht te krijgen, heeft Schouten het RIVM benaderd om onderzoek te doen naar of de goedgekeurde werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in verband kunnen worden gebracht met de ziekte van Parkinson. Ze heeft het RIVM ook gevraagd om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de beoordelingscriteria aan te scherpen op basis van het RIVM-onderzoek. Het rapport en de voorstellen worden begin november naar de Kamer gestuurd. „Je moet een causaal verband kunnen aantonen tussen het middel dat je gebruikt en het middel dat er uit voortkomt. Ik ben van mening dat we daar dieper onderzoek naar moeten doen. Daar zet ik mij voor in."

  Roundup

  Vestering noemt de woorden van de minister 'hol' en vindt dat er al genoeg onderzoeken zijn die het verband tussen gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson aantonen. „Roundup ligt gewoon in de winkels. Ik wil dat deze minister zegt: 'als we het niet zeker weten, dan geven we het niet vrij op de markt'. Gaat de minister Roundup zelfstandig verbieden zoals ook Luxemburg en Duitsland hebben gedaan?"

  Schouten blijft antwoorden dat ze het RIVM-rapport van begin november wil afwachten.

  Motie over uitfasering pesticiden

  Later op de middag nam een meerderheid in de Tweede Kamer een motie van Vestering aan. Die verzoekt de regering om voor kwantitatieve tussendoelen te stellen voor de uitfasering van het gebruik van pesticiden, aangevuld met een plan om boeren te helpen bij de benodigde omschakeling. Vestering diende de motie in omdat meer dan een miljoen mensen het Europese burgerinitiatief ‘Red bijen en boeren’ hebben getekend, waarin wordt opgeroepen tot een volledige uitfasering van bestrijdingsmiddelen in 2035.

  1 reacties :

  Anoniem zei

  Zo langzamerhand kunnen we spreken van een Parkinson Pandemie.
  Er sterven jaarlijks ongeveer 50.000 mensen aan kanker, 30.000 aan hart en vaatziekten en nog veel meer sterfgevallen aan andere ziektes. Er zijn al veel meer onderzoeken in binnen en buitenland gedaan, ook naar Parkinson, die door landbouwgif worden veroorzaakt en dat weet hypocriet Schouten, natuurlijk Christen Unie, als de beste. Dat Parkinson niet dodelijk is neemt niet weg dat het onnoemelijk veel ellende veroorzaakt.

  Een reactie posten