‘Gecorrigeerde officiële cijfers: Nu al bijna half miljoen Covid vaxdoden in EU’

Datum:
 • vrijdag 15 oktober 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • ..... dit is nu al één van de ergste misdaden tegen de menselijkheid uit de hele geschiedenis.   ‘Gecorrigeerde officiële cijfers: Nu al bijna half miljoen Covid vaxdoden in EU’

  Bron: (1).

  —————————————————————————————————————————————–

  ‘Haarlems Dagblad: Per provincie inmiddels 10% extra doden’ – ‘Begrafenisondernemers: Slachtoffers steeds jonger’ – ‘Waarom moeten wij ineens allemaal digitaal traceerbaar zijn?’ – ‘DNA van alle mensen die PCR test hebben gekregen zit nu in een databank’ – Vaccinatiestatus zal worden gekoppeld aan bankrekening

  —————————————————————————–

  Ondernemer Erik Boomsma is de afgelopen tijd diep in de officiële EU statistieken (EudraVigilance) gedoken, waar wij ook regelmatig updates over plaatsen. Volgens Boomsma blijkt slechts 6% van het werkelijke aantal vaxslachtoffers in deze statistieken terecht te komen, mede omdat – zoals wij ook al vaak hebben geschreven – het rapporteren hiervan voor artsen opzettelijk zeer moeilijk en tijdrovend is gemaakt (ca. 90 minuten per geval). Dit zou betekenen dat er in nog een 10 maanden tijd in werkelijkheid al bijna een half miljoen Covid vaxdoden in de EU zijn gevallen – kortom: een slachting, een regelrechte vaxicide.

  De EudraVigilance cijfers ‘zijn gecorrigeerd op basis van onderzoek van de bijwerkingen-meldsystemen in 12 landen,’ legt Max von Kreyfelt (bestuurder Café Weltschmerz) uit. Boomsma: ‘Feitelijk is het zo dat de cijfers in het meldsysteem maar 6% van de werkelijkheid laten zien.’ Dat dit maar 6% is komt vooral ‘door blokkades in het meldsysteem zelf,’ vervolgt Kreyfelt. ‘Iedere patiënt of overledene heeft ongeveer anderhalf uur tijd nodig om gemeld te worden door artsen, en die tijd hebben ze niet. Het is dus logisch dat er zo’n onderraportage is.’

  ‘Verder is er in veel ziekenhuizen ook een zwijgcultuur, hebben wij moeten constateren. Wij gaan er dus vanuit dat de cijfers die wij noemen echt grenzen aan de werkelijkheid. En wat is het doel hier allemaal van?’ (Boomsma heeft daar een PowerPoint presentatie van gemaakt, die op de website van Café Weltschmerz te downloaden is).

  ‘AstraZeneca: 93.833 doden’

  Boomsma begint met de EudraVigilance statistiek van AstraZeneca, waarvan meer dan een miljoen ernstige bijwerkingen bij ruim 390.000 personen zijn geregistreerd. Alleen al afgelopen week kwamen er 8755 mensen bij. Aantal meldsysteem doden: 5630, een stijging van 77 in één week. 1,4% van alle mensen met bijwerkingen komt volgens deze tabel te overlijden.

  Maar ‘omdat we er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanuit kunnen gaan dat er een onderraportage is van 94%, dan kom je op een werkelijk aantal van 93.833 doden en 6,5 miljoen individuele gevallen. Afgelopen week zijn er dus 1283 mensen (door het AZ ‘vaccin’, dat in Nederland niet meer gebruikt wordt) overleden.’

  ‘Pfizer: bijna 214.000 doden’

  Bij het ook in Nederland meest gebruikte ‘vaccin’ van Pfizer zijn er 1.124.072 bijwerkingen bij ruim 485.000 personen geconstateerd, waarvan er 12.835 zijn overleden (2,6%). ‘In werkelijkheid praten we over 8,1 miljoen individuele gevallen en bijna 214.000 doden.’ (Dit komt overeen met de bevindingen van een Amerikaanse statistische expert die de cijfers van de FDA/CDC analyseerde, en op een aantal van 150.000 Pfizer doden in de VS uitkwam.)

  ‘In 2009 hadden we hetzelfde verhaal met de Mexicaanse griep en alle ‘vaccins’ daarvoor,’ vervolgt Boomsma. ‘De Amerikaanse FDA heeft toen na 25 doden het hele vaccinatieprogramma stopgezet. Als je dan bekijkt hoe het dan nu gaat in de EU… Het is gewoon verschrikkelijk.’

  ‘Moderna: 122.000 doden’

  Voor Moderna staan er 132.122 individuele gevallen met gemiddeld 2,5 bijwerkingen, en 7320 geregistreerde doden. ‘Omgerekend praten we over 122.000 mensen die zijn overleden aan de prik van Moderna. We hebben het hier nog maar over 8,5 / 9 maanden tijd.’ 5,5% van de mensen die in het officiële systeem staan geregistreerd met bijwerkingen komt te overlijden (een kans van 1 op 18).

  ‘Janssen (J&J): 24.283 doden’

  Het Janssen/J&J ‘vaccin’ veroorzaakt officieel 2,7 bijwerkingen per individu, en 4,7% komt te overlijden. (In werkelijkheid omgerekend 24.283 doden).

  Totaal (in 27 EU landen): bijna 43 miljoen bijwerkingen bij ruim 17 miljoen individuele gevallen, waarvan bijna 895.000 in de afgelopen week. (Bij elkaar opgeteld ruim 454 duizend, dus bijna een half miljoen vaxdoden in Europa door de injecties van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en J&J) Boomsma ‘Ik vind dit zó schokkend! Je kunt het je bijna niet voorstellen, dit is bijna niet te bevatten.’

  Keyser: ‘Dan is de vraag wat hier nu het doel van is. In ieder geval NIET de volksgezondheid!’ Boomsma: ‘Dat kun je sowieso concluderen hieruit. Hier zijn geen woorden voor.’

  Die zijn er natuurlijk wel: dit is nu al één van de ergste misdaden tegen de menselijkheid uit de hele geschiedenis. Een vaccinatie-genocide, een vaxicide, die, indien niet onmiddellijk gestopt, in snel tempo op een Holocaust 2.0 dreigt uit te lopen.

  ‘10% extra doden per provincie, slachtoffers steeds jonger’

  Keyser wijst dan op het gebrek aan informatie hierover in de mainstream media. ‘Wel heb ik afgelopen week een artikel in het Haarlems Dagblad gelezen, waarin per provincie aangegeven wordt wat de extra doden zijn. Dat is ongeveer 10%. Ik herinner me dat zelfs in de kop stond dat men ‘niet wist waar die groei van doden vandaan komt’.’

  (Zo van: het is een bitterkoude winterdag, en de snelwegen zijn door sneeuwval en ijzel spekglad geworden. Er vinden 10 keer meer ongelukken plaats dan normaal, maar de ANWB en Rijkswaterstaat beweren op TV dat ‘wij geen idee hebben waarom er vandaag zoveel extra ongelukken zijn gebeurd’.)

  Boomsma: ‘Vorige keer heb ik al gewezen op een vriend van me die in het oosten van het land een aantal begrafenisondernemers heeft gebeld. Die zeggen weliswaar dat ze nog geen enorme aantallen extra overledenen zien, maar wel dat de leeftijd zo enorm zakt. Kijk naar de statistiek van Janssen: in de categorie 18-64 jaar vindt het grootste deel van de (vax)bijwerkingen en doden plaats. Dat is wel een grote bandbreedte, maar zo staat het nu eenmaal in EudraVigilance.’

  ‘De gemiddelde leeftijd van (vax)doden zakt dus zo, terwijl de gemiddelde leeftijd van corona doden op 83 jaar ligt, dus vooral mensen die aan het einde van hun leven zijn. Ook is al langer vastgesteld dat dit vooral mensen met onderliggend lijden zijn.’ (83 is in bijna alle landen zelfs hoger dan de gemiddelde leeftijd).

  Meeste meldingen uit Nederland

  Vervolgens keek hij naar de vaccinatiegraad in diverse landen en naar de meldsystemen in die landen. ‘Daar zie je een verrassende uitkomst: bovenaan staat Nederland, dat met 17,3 miljoen inwoners maar 3,9% van de totale EU bevolking (ruim 450 miljoen) vormt. Wij zorgen echter wel voor 23,2% van de meldingen. Kennelijk doen we hier iets goed, we melden meer dan in andere landen.’

  Grote landen zoals Frankrijk, Italië en Duitsland hebben ieder tot zo’n vier keer meer inwoners, maar nog niet de helft van het aantal meldingen. ‘Dat is natuurlijk vreemd, want dat zou ongeveer gelijk moeten liggen per land. Tegelijkertijd bevestigt dit dat er sprake is van zo’n grote gemiddelde onderraportage, zoals dat ook uit het rapport blijkt dat ik zo nog zal behandelen.’

  63,1% van de EU bevolking is inmiddels ‘volledig gevaccineerd’. ‘Kijk je naar het echte gecorrigeerde aantal vaxdoden van ruim 454.000, dan betekent dit dat 1 op de 625 mensen die gevaccineerd wordt komt te overlijden.’

  ‘Steeds wordt gezegd dat het nóóit van de vaccins kan komen’

  Boomsma denkt overigens dat ‘er ook in Nederland sprake is van een grote onderraportage, maar die is dan waarschijnlijk minder dan in andere landen.’ Keyser: ‘Heeft dat te maken met de medewerking van artsen en verplegend personeel aan deze hele Covid/vaccinatie affaire?… Hebben deze getallen… met de inzet van het personeel te maken, dat ze wel of niet rapporteren?’

  Dat vindt Boomsma lastig te duiden, ‘want dan kom je op het vlak van speculatie. Ik heb wel persoonlijke gesprekken gevoerd met mensen waarin gezegd werd dat als je suggereert dat een overlijden of ziektesymptoom het gevolg hiervan is, er al heel snel gezegd wordt dat dit ‘nooit van de vaccins’ kan komen’.’

  (Dus als ik b.w.v.s. laatst in een publiek gebouw van de trap zou zijn gevallen omdat die net met water en sop was schoongemaakt en daardoor glad was geworden, en ik had mijn arm gebroken of een hersenschudding opgelopen, zou tegen mij worden gezegd dat het nóóit van die gladde trap zou kunnen komen, maar het aan mijn eigen schoenen lag.)

  Meta-studie bewijst onderraportage van 94%

  Het Lareb/EudraVigilance in de VS heet het VAERS systeem, zoals onze lezers bekend zal zijn. Dat werd enige tijd geleden onderzocht door de Harvard Universiteit. In hun rapport stond dat minder dan 1% van de vaccinslachtoffers (bijwerkingen, zieken, gehandicapten en doden) wordt gerapporteerd. Onlangs zijn door twee wetenschappers 37 studies naar de meldsystemen in 12 landen onder de loep genomen. ‘Daaruit blijkt een gemiddelde onderraportage van 94%. Gezien wat we net hebben bekeken is het buitengewoon aannemelijk dat dit voor de hele EU geldt.’

  ‘Waarom moeten wij ineens allemaal digitaal traceerbaar zijn?’

  ‘Als je daarbij naar al die onbegrijpelijke zaken kijkt zoals een vaccinatiepaspoort met QR-code, waarbij hele delen van de bevolking worden uitgesloten van het normale sociale verkeer, dan vraag ik me daadwerkelijk af wat hier nu achter zit. En waarom moet nu iedereen met zo’n QR-code ineens digitaal traceerbaar zijn? Daar zit vanuit het ministerie van VWS een heel verhaal achter over ‘besmettelijkheid van personen’, welke persoon hoeveel mensen heeft ‘besmet’ et cetera.’

  ‘Maar als je het grotere plaatje bekijkt zie je in de wereld allerlei dingen plaatsvinden die er allemaal naartoe werken dat wij ineens digitaal traceerbaar moeten zijn. De QR code die dan op een app in onze telefoon moet worden gezet, met al onze privé data. Hierdoor zijn we ook traceerbaar zoals ik nu contact heb met jou. Dat kan iemand op afstand zien omdat wij allebei een telefoon hebben.’

  ‘Er zijn nog meer aanwijzingen. De WHO, waarvan weten dat Bill Gates de grootste financier is, heeft een rapport (met zo’n 100 pagina’s) gepubliceerd met een afbeelding met daarop vaccins, een WiFi teken, een (micro)chip, een laptop, een centrale database, een plaatje van virussen, en drie sturingsaspecten. Ineens moeten we kennelijk allemaal getrack- en traced kunnen worden.’

  ‘Dan zien we een advertentie van één van de grote banken (HSBC) met ‘Your DNA will be your data’. Het DNA van alle mensen die zo’n PCR-test stok in hun neus gestoken hebben gekregen zit nu in een databank. Dat is overigens toegegeven in de Tweede Kamer. Daar zijn wel vragen over gesteld (‘hoe lang wordt dit bewaard’, etc.?), maar dit is het volk nooit verteld. Het waren alleen ‘wappies’ die het zeiden…’

  Digitale identiteit en Microsoft patent: Vaccinatiestatus gekoppeld aan bankrekening

  De Europese Commissie komt nu ook met een digitale identiteit / digitale portemonnee voor iedere burger. Die identiteit wordt gekoppeld aan documenten zoals een paspoort, rijbewijs, diploma’s, huwelijksakte, bankrekeningen, etc.. Dit staat letterlijk in een Tweede Kamer document over een lijst met EU-voorstellen. ‘Zulke stukken worden niet bij het NOS 8-uur journaal gepresenteerd. En alles wordt met ons belastinggeld (dat ook naar de WHO en dus Bill Gates gaat) gefinancierd, alsof wij dat willen. Is dat zo? Ik wil niet overal digitaal traceerbaar zijn.’

  Boomsma wijst dan op het Microsoft patent wat wij hier begin 2020 al hebben besproken, waarin het menselijke lichaam wordt gekoppeld aan een alomvattend digitaal (5G/6G) crypto-betalingssysteem, en uw eigen lichaam uw portemonnee wordt. (Zie ons artikel van 18-04-2020: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem).

  De huidige ‘vaccins’ bevatten nanodeeltjes die op zeker het lichaam van de geïnjecteerden aan dat systeem gaan koppelen (zie ook ons artikel van 02-10: Conferentie Duitse pathologen zeer bezorgd over ontdekking nanochips in Covid-19 vaxdoden). Zoals u weet is dit naar mijn stellige overtuiging het nu in opbouw zijnde systeem van het Beest dat in Afrika reeds wordt uitgetest (Zie ook ons artikel van 28-07-2020: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem).

  ‘Met andere woorden: uiteindelijk wordt jouw geld een digitale crypto-munt, die alleen beschikbaar voor je is als je met je lichaam voldoet aan een aantal voorwaarden,’ vat Boomsma dit patent samen. En die voorwaarden kunnen we allemaal wel raden: dat zijn de huidige en nog vele komende als ‘vaccinaties’ verpakte gentherapie injecties. En natuurlijk allerlei andere vormen van ‘goed gedrag’, zoals geen kritiek uiten op de overheid (= sociaalkrediet systeem, wat nu ook door de Tweede Kamer is besloten).

  Geen ‘teken’? Geen leven

  Kortom: u zult straks niet meer kunnen kopen of verkopen zonder dit ‘teken’ in uw eigen lichaam, het op afstand controleerbare digitale (nano)signaal dat aangeeft dat u netjes uw prikken hebt ontvangen, en daarom toegang hebt tot de samenleving (en dat uiteindelijk zelfs een voorwaarde zal worden voor het recht om überhaupt in leven te mogen blijven.) Lees bijvoorbeeld ook ons artikel van 03-09-2020: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)) om te zien dat dit géén science fiction is, niet iets voor ‘pas in 2030’, maar de keiharde in uitvoering zijnde realiteit.

  Kijk hier het hele gesprek (1 uur 8 minuten).

   

  Xander

  (1) Café Weltschmerz 

  0 reacties :

  Een reactie posten