Fossil Banks No Thanks eist dat banken financiering fossiele brandstoffen stopzetten vóór Klimaattop Glasgow Maaike Beenes210+ Groepen steunen dringende oproep tot actie.

Naarmate de klimaatconferentie van Glasgow nadert, wordt de klimaathysterie van de NGO’s en de media weer een tandje hoger gezet. Lees en huiver.

Auteur: Maaike Beenes.

Vertaling: Martien de Wit.

Banken moeten concrete stappen aankondigen om hun steun aan de kolen-, olie- en gasindustrie te beëindigen vóór de klimaattop in Glasgow (COP26), of directe verantwoordelijkheid dragen voor de verdere escalatie van de klimaatcrisis, zo staat in een open brief die BankTrack en partners deze week hebben verstuurd, met de steun van 210 groepen van over de hele wereld.

De brief, die naar de CEO’s van de 60 grootste banken ter wereld werd gestuurd, roept de bankpresidenten op om persoonlijke moed en leiderschap te tonen door hun instellingen af te wenden van de fossiele-brandstofindustrie die aan de basis ligt van de klimaatcrisis. (1)

Deze 60 banken hebben tussen 2016 en 2020 samen meer dan 3,8 biljoen dollar verstrekt aan de fossiele-brandstofindustrie, waarbij bijna 1,5 biljoen dollar naar de ondersteuning van de top-100 bedrijven gaat die de productie en infrastructuur van fossiele brandstoffen nog steeds uitbreiden. (2)

Het onlangs gestarte ‘Fossil Banks No Thanks‘ platform, geleid door BankTrack, eist dat banken alle bestaande financiering voor fossiele brandstoffen afbouwen volgens een tijdschema dat is afgestemd op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, met inachtneming van de mensenrechten, waaronder de rechten van de inheemse bevolking. (3) Deze eisen worden gesteund door meer dan 210 organisaties uit 39 landen. Concreet roept de campagne banken op om:

Onmiddellijk een einde te maken aan alle financiering voor uitbreidingsprojecten op het gebied van fossiele brandstoffen en voor alle bedrijven die de winning van fossiele brandstoffen en infrastructuur uitbreiden, langs de hele waardeketen van fossiele brandstoffen;

2 Plannen te publiceren om alle lopende financiering voor projecten en bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken geleidelijk stop te zetten, volgens een tijdschema dat is afgestemd op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, te beginnen met steenkoolwinning en steenkoolenergie, alsook projecten en bedrijven die actief zijn in teerzandolie, Arctische olie en gas, offshore olie en gas, gefrackte olie en gas, en LNG;

Alle bestaande klanten te verplichten om plannen te publiceren voor het stopzetten van hun activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen volgens een tijdschema dat is afgestemd op 1,5°C;

Zich ertoe verbinden het klimaateffect van alle financiering vóór 2050 tot nul terug te brengen, en dit effect uiterlijk tegen 2030 te halveren, zonder een beroep te doen op in diskrediet geraakte compensatieregelingen;

5 Onmiddellijk een einde te maken aan alle financiering voor projecten en bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken en die de mensenrechten schenden, met inbegrip van de rechten van de inheemse bevolking, en

Alle voorgaande stappen openbaar en uitvoerig te rapporteren.

Maaike Beenes, coördinator van Fossil Banks No Thanks bij BankTrack, zegt in een reactie: “De wetenschap was in 2015 al duidelijk: om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, hebben we een snelle en rechtvaardige transitie nodig, weg van fossiele brandstoffen. Vijf jaar later hebben we veel gepraat gezien over langetermijn netto nul toezeggingen van banken, maar heel weinig betekenisvolle en onmiddellijke actie. In de aanloop naar deze nieuwe COP, ’s werelds beste en laatste kans om de op hol geslagen klimaatverandering onder controle te krijgen, sturen we een boodschap van meer dan 200 maatschappelijke organisaties uit de hele wereld naar de banken: neem uw verantwoordelijkheid en stop met de financiering van fossiele brandstoffen.

“De recente bevindingen en waarschuwingen van onder meer het IPCC, het Internationaal Energie-agentschap en de secretaris-generaal van de VN maken allemaal duidelijk dat de enige manier om een echte kans te hebben om de opwarming tot 1,5°C graden te beperken, is om onmiddellijk een einde te maken aan alle financiering voor nieuwe fossiele brandstoffen, en drastische stappen te nemen om de financiering van de sector helemaal stop te zetten. Niet in 2050, niet in 2030, maar nu!” (4)

Noot voor de redactie

(1) Voor een voorbeeld van de brief zie hier.


(2) Van Rainforest Action Network, BankTrack, Indigenous Environmental Network, Sierra Club, Oil Change International en Reclaim Finance, “Banking on Climate Chaos”, 2021:

ran.org/bankingonclimatechaos2021.

(3) De website van het Fossil Banks No Thanks platform is te vinden op fossilbanks.org.

(4) Zesde evaluatieverslag van het IPCC: ipcc.ch/2021/08/09. Traject tot 2050 van het Internationaal Energieagentschap: iea.org/reports/net-zero-by-2050. VN-secretaris-generaal António Guterres: unric.org/nl/guterres-the-ipcc-report-is-a-code-red-for-humanity/.

Voor verdere vragen en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:
Maaike Beenes, Fossil Banks No Thanks-coördinator bij BankTrack, maaike@banktrack.org

***

Naschrift van de redactie

Oeps! Er is geen op hol geslagen klimaatverandering?

Fossil Banks No Thanks eist dat banken financiering fossiele brandstoffen stopzetten vóór Klimaattop Glasgow Maaike Beenes