Een imperium bouwen

Datum:
 • vrijdag 1 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  

  De Verenigde Naties gebruiken het Wereld Economisch Forum om hun agenda uit te rollen!

  29-9-2021

  De Verenigde Naties (“VN”) “verenigt” de regeringen van 193 landen van de wereld. Het Wereld Economisch Forum (“WEF”) “verenigt” 1.000 van ’s werelds grootste bedrijven. De twee zijn verenigd in een strategisch partnerschap om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van Agenda 2030 van de VN uit te voeren. Een agenda die erop gericht is elk aspect van ons leven te beheersen, meldt The Expose.

  Geen van deze organisaties of bedrijven heeft functionarissen die het volk vertegenwoordigen. Wij hebben hen niet verkozen om namens ons te regeren of beslissingen te nemen. En geen enkel electoraat is gevraagd of hun doelen onze doelen zijn en of hun doelen de wereld zullen creëren die wij, de mensen, willen.

   

  Agenda 2030

  De Agenda 2030 van de VN voor duurzame ontwikkeling (“Agenda”) en de Green New Deal zijn de lelijke zusjes van Agenda 21.

  Volgens de Agenda definiëren de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen “duidelijk de wereld die we willen – van toepassing op alle naties en niemand achterlatend”. De VN maakt duidelijk dat “het bedrijfsleven een zeer belangrijke rol in het proces moet spelen“.

  In punt 28 van de Agenda staat dat “wij ons ertoe verbinden fundamentele veranderingen aan te brengen in de wijze waarop onze samenlevingen goederen en diensten produceren en consumeren”.

  In punt 52 staat dat bij deze reis “regeringen en parlementen, het VN-systeem en andere internationale instellingen, lokale overheden, inheemse volkeren, de civiele samenleving, het bedrijfsleven en de particuliere sector, de wetenschappelijke en academische gemeenschap – en alle mensen – zullen worden betrokken”.

  Binnen het duurzame beleid van de VN, dat Groot-Brittannië heeft aangenomen, vinden we de doelstelling om privébezit af te schaffen, terwijl we tegelijkertijd ook de doelstelling vinden om het platteland opnieuw te verwilderen – de VN voorziet dat de meeste mensen in de wereld tegen 2050 in steden zullen wonen.

  De Agenda is “een codenaam voor een masterplan van de Verenigde Naties om het politieke en economische systeem van de wereld te veranderen in een systeem van collectivisme. En om dat te bereiken mogen mensen niet onafhankelijk zijn. Zij moeten afhankelijk zijn van de staat, anders kunnen zij niet gemakkelijk door de staat worden gecontroleerd. Dat betekent dat ze geen privé- eigendom mogen hebben. Ze mogen geen eigen land hebben. Ze moeten leven in, bij voorkeur, hoogbouwflats die hen door de staat als een uitkering worden verstrekt”, zegt G. Edward Griffin, “om de mensheid te controleren moet je ze allemaal in de grote steden krijgen. Je moet ze afhankelijk maken van de staat voor voedsel, onderdak, elektriciteit, hun water. Alles.” Dat is het smerige geheim achter de Agenda.

   

  Wereldwijde beweging

  De Agenda wordt al jaren, beetje bij beetje, uitgerold naar steden over de hele wereld. Lokale regeringen worden door middel van giften van hun centrale regeringen gestimuleerd om de agenda uit te voeren. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk op verschillende momenten de “Core Cities Group”, het “100 Resilient Cities Project”, en de “Global Parliament of Mayors” beweging geadopteerd. Deze initiatieven zijn erop gericht de machtshefbomen in onze steden en regio’s volledig in handen te krijgen. De Agenda is een “wereldwijde beweging, gecoördineerd door een globaal naar lokaal actieplan”. Een belangrijk facet van dat actieplan is de agenda door te drukken naar de meest lokale niveaus in de samenleving. Er zijn meerdere wegen en ze leiden allemaal naar een ‘Eén Wereld Regering’.

  Hetzelfde is gebeurd in de Verenigde Staten, zoals wordt uitgelegd in de documentaire van James Jaeger. Hoewel de documentaire 2,5 uur duurt, is het zeker de moeite waard om hem te bekijken. Deze geeft een dieper inzicht geeft in de Agenda, hoe deze wordt uitgevoerd en wat de lokale en wereldwijde gevolgen ervan zijn. Tijdens het kijken zult u merken dat u parallellen kunt trekken met wat er in uw eigen omgeving gebeurt.

   

  Agenda vervroegd

  Volgens Celeste Solum is de Agenda vervroegd en “willen ze dat we tegen 2025 niets meer uit de natuur halen, alles wat we consumeren zal in laboratoria worden gegenereerd”.

  Het bewijs dat de Agenda naar voren is gehaald, is te zien in het Verenigd Koninkrijk. Het regeringsrapport ‘Absolute Zero’ streefde oorspronkelijk naar een koolstofuitstoot van nul in 2050. De regering heeft echter in april 2021 een nieuwe doelstelling in de wet opgenomen om de uitstoot tegen het jaar 2035 met 78% te verminderen.

   

  Het WEF en de agenda van de VN

  Het WEF, een in Zwitserland gevestigde mondiale NGO (=Non Governmental Organisation), wordt grotendeels gefinancierd door de 1.000 aangesloten bedrijven en door overheidssubsidies. Sinds 15 juli 2003 is het WEF opgenomen in de lijst van deelnemers aan het Global Compact van de VN. Global Compact is een mechanisme om de wereldwijde doelstellingen van de VN te bevorderen.

  De raad van bestuur van het WEF bestaat uit:

  • Christine Lagarde – president van de Europese Centrale Bank
  • Larry Fink – voorzitter en CEO Blackrock
  • Christina Freeland – vice-premier en minister van Financiën van Canada
  • Tharman Shanmugaratnam – minister-president, regering van Singapore
  • Mark Carney – voormalig gouverneur van de Bank of England en nu speciaal gezant van de VN voor klimaatactie
  • Al Gore – voormalig vicepresident van de Verenigde Staten, oprichter en voorzitter van het Climate Reality Project, een non-profitorganisatie “die zich inzet voor de oplossing van de klimaatcrisis”

   

  In juni 2019 is het strategisch partnerschapskader van de VN en het WEF (“partnerschap”) ondertekend om de uitvoering van de agenda te versnellen. Het WEF vertegenwoordigt de financiële “elites”.

  Het WEF stelt: “Het Partnerschap identificeert zes aandachtsgebieden – financiering van de 2030 Agenda, klimaatverandering, gezondheid, digitale samenwerking, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, onderwijs en vaardigheden – om hun gecombineerde impact te versterken en te verbreden door voort te bouwen op bestaande en nieuwe samenwerkingen.” Klimaatverandering, gezondheid, gendergelijkheid en onderwijs zijn vier van de zeventien doelen van de agenda.

   

  Pandemie

  In oktober 2019 heeft het WEF samen met de Johns Hopkins University en de Bill and Melinda Gates Foundation een pandemie-oefening gehouden, Event 201, waarbij een uitbraak van het coronavirus werd gesimuleerd.


  In maart 2020 werd door de Wereldgezondheidsorganisatie een wereldwijde pandemie door het coronavirus uitgeroepen. Het WEF speelde een sleutelrol bij de lancering van de “March 2020 lockdown”. Sindsdien zijn er aanwijzingen dat het WEF zijn deel van het partnerschap nakomt om de gecombineerde impact van de doelstellingen van de agenda te “versterken en te verbreden”.

  In juli 2021 organiseerde het WEF Cyber Polygon 2020, met als centraal thema een “digitale pandemie”. De taal die voor dit evenement werd gebruikt was bizar en we moeten vermoeden dat specifieke taal werd geselecteerd – zorgvuldig vervaardigd, zorgvuldig samengesteld – om meer te zijn dan alleen “woorden op een pagina”.
  In de promotievideo voor het Cyber Polygon 2020 evenement staat: “Gelukkig hebben cyberaanvallen, althans tot nu toe, geen invloed gehad op onze gezondheid zoals pandemieën dat hebben gedaan. Tenminste tot nu toe.”

  In augustus 2021 kondigde het World Economic Forum plannen aan om een nieuw wereldwijd centrum voor stedelijke transformatie op te richten, met hoofdkantoor in Detroit, om de samenwerking tussen de publieke en private sector in steden te vergroten en meer inclusieve en duurzame modellen voor stedelijke ontwikkeling te bevorderen.

  “Tegen 2030 zullen naar verwachting zes van de tien wereldbewoners in steden wonen”, aldus Maimunah Mohd Sharif, uitvoerend directeur van UN-Habitat. “Er is dringend behoefte aan een mentaliteitsverandering, een beleidsverandering en een andere aanpak van verstedelijking om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft.

  “We kijken uit naar de samenwerking met het World Economic Forum om de Nieuwe Stedelijke Agenda en Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 11 vooruit te helpen en steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken.”

   

  WEF Partners

  Zoals hierboven vermeld: volgens de agenda zullen het bedrijfsleven en de particuliere sector erbij worden betrokken; en het WEF vertegenwoordigt de financiële “elites”. Hieruit volgt dat het WEF wordt gebruikt als brug tussen de VN en het bedrijfsleven, de particuliere sector, om hun Agenda uit te voeren.

  Het WEF heeft één strategische stichtingspartner, de Bill & Melinda Gates Foundation, één strategische technologiepartner, Salesforce, en 100 strategische partners, waaronder toonaangevende bedrijven uit de hele wereld, die elk zijn geselecteerd op hun inzet om de toestand in de wereld te verbeteren.   

  De Strategische Partners “geloven in de kracht van samenwerking” om verandering teweeg te brengen en “de agenda’s van de industrie, de regio’s en de wereld te helpen vormgeven”. Strategische partners zijn onder meer: Amazon, AstraZeneca, Blackrock, Facebook, Google, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Open Society Foundations en Pfizer. Op een paar na alle grote spelers, met uitzondering van de media, die we sterk associëren met de Covid “pandemie”.

  Verrassend genoeg zijn Twitter en Moderna geen strategische partners van het WEF. Echter, de top drie institutionele eigenaren van Twitter zijn Morgan Stanley, de Vanguard Group en BlackRock. En, de top institutionele aandeelhouders van Moderna zijn Baillie Gifford & Company, en Flagship Pioneering Inc. (opgericht door Noubar Afeyan) gevolgd door Vanguard, Blackrock en Morgan Stanley.

  Een van de grootste fondsbeheerders ter wereld – The Vanguard Group – is niet vermeld als strategische partner van het WEF en schittert door afwezigheid. Het is echter wellicht niet nodig dat zij “zichtbaar” zijn, aangezien de “grote drie” – Blackrock, State Street en Vanguard – samen een verborgen monopolie vormen op de activa die wereldwijd worden aangehouden. De twee grootste zijn Vanguard en Blackrock, en Vanguard is de grootste aandeelhouder van Blackrock.

  Naast de deelnemingen van de “Grote Drie” in ondernemingen die strategische partners zijn van het WEF, hebben zij door hun invloed op de gecentraliseerde media de macht om een groot deel van de wereldeconomie en -gebeurtenissen te manipuleren en te controleren, en hoe de wereld dit alles ziet.

   

  Young Global Leaders

  Het Forum of Young Global Leaders werd in 2004 door Klaus Schwab opgericht. Het wordt geleid door een raad van twaalf leden, waaronder Jimmy Wales (medeoprichter van Wikipedia), onder toezicht van de Zwitserse regering. Op de website van het forum staat: “Wij zijn … op één lijn met de missie van het Wereld Economisch Forum, wij streven ernaar publiek-private samenwerking te stimuleren in het wereldwijde publieke belang.” In 2008 beschreef BusinessWeek het forum echter als “het meest exclusieve sociale netwerk ter wereld“.

  Er zijn meer dan 1400 leden en alumni (oud studenten en afgestudeerden van een universiteit of hogeschool) van 120 nationaliteiten. Er zijn meer dan 600 alumni in 90 landen die CEO zijn van Fortune 500 bedrijven, in koningshuizen, in toonaangevende NGO’s en nationale non-profits, publieke figuren in de burgermaatschappij, sportpersoonlijkheden, en nog veel meer.

  Bekende leden en alumni zijn onder andere: Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland; Sebastian Kurz, bondskanselier van Oostenrijk; zowel Larry Page als Sergey Brin, mede-oprichters van Google; Anderson Cooper, hoofdanker van CNN News; Mark Zuckerberg, mede-oprichter van Facebook.

  U kunt hier voor uzelf door de leden zoeken. Selecteren van de optie “Public Figure” van het “Sector” filter geeft een aantal interessante namen binnen overheden. Hieronder staan enkele voorbeelden:

  • Divya Seshamani, Council for Sustainable Business,, UK
  • Lord Gadhia of Northwood, Member of the House of Lords, UK
  • Ida Auken, Member of Parliament, Denmark
  • Oana Bizgan-Gayral, Member of Parliament, Romania
  • Alexander De Croo, Prime Minister of Belgium
  • Sanni Grahn-Laasonen, Member of Parliament, Finland
  • Emmanuel Macron, President of France
  • H.R.H. Crown Prince Haakon of Norway, Crown Prince of Norway
  • Leo Varadkar, former Taoiseach of Ireland
  • Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Canada
  • Karina Gould, Minister of International Development, Canada
  • Jagmeet Singh, Leader, Canada’s New Democrats, Canada
  • Ailish Campbell, Ambassador of Canada to the European Union, Global Affairs Canada
  • Renée Maria Tremblay, Senior Counsel, Supreme Court of Canada, Canada
  • Peter Buttigieg, Secretary of Transportation, USA
  • Sheila Redzepi, Vice-President for External and Corporate Affairs, World Bank

   

  De leden van de Young Global Leaders schrijven zich in en zijn zes jaar lang “actief”. Door het gebruik van terminologie als: klas, afstuderen, jaar uitgereikt, en alumni zou het ons vergeven kunnen worden, als we de indruk kregen dat het een opleidingsschool voor globalisten is.

   

  Verenigde Democratieën van de Wereld

  Als wij, de volkeren van de wereld, een halt willen toeroepen aan de totalitaire staat van de Agenda die onze wereld en alles wat zich daarin bevindt overneemt, moeten we beginnen met de ontmanteling van de VN en de daaraan gelieerde organisaties. Voor die naties die individuele vrijheden, onvervreemdbare rechten en democratie als kernwaarden hebben, kunnen we de VN vervangen door een Verenigde Democratieën van de Wereld.

  Bron: https://theexpose.uk/2021/09/14/building-an-empire-the-united-nations-using-the-world- economic-forum-to-roll-out-its-agenda/


  VIRUSWAARHEID

   

  0 reacties :

  Een reactie posten