Dat eeuwige klimaatgedram - het houdt maar niet op Het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen

Een bijdrage van Jeroen Hetzler.

Tja, wat moet je als eerzaam burger tegenwoordig nog geloven? Het wordt deze er niet gemakkelijker op gemaakt. Zoveel is wel duidelijk dat deze onder het mom van Klimaatbeleid zo’n schuldgevoel wordt aangepraat en zo bang wordt gemaakt, dat deze zonder protest bereid blijkt te zijn maandelijks via de energierekening flinke sommen geld afhandig te laten maken. Kwakzalvers, tegenwoordig geheten alternatieve genezers, maken gebruik van hetzelfde principe om u met loze beloftes geld afhandig te maken. Beide gevallen hebben gemeen dat het resultaat 0 tot iets onmeetbaars is. Bij kwakzalvers kost het nog wel eens mensenleven zoals Sylvia Millecam. Bij klimaatbeleid zal dit voor Nederland niet meer dan 0,0003 graad C minder opwarming in het jaar 2100 opleveren en veel depressiviteit onder jongeren nu. Interessant is de vraag waarom velen, met name politici en jongeren, al die prietpraat maar blijven geloven. Mij is dit een raadsel. Laten wij bijvoorbeeld de visie van Milieudefensie (MD) er bijhalen. Zo lezen we op hun internetstek:

Wat is klimaatverandering?

Het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen. Daardoor stijgt de temperatuur en warmt de aarde op. De temperatuur stijgt de laatste decennia bovendien steeds sneller. Klimaatverandering is daardoor meer en meer voelbaar. Ook in Nederland.

Ik citeer: “Het klimaat verandert doordat er steeds meer broeikasgassen in de lucht komen” Hiervoor is geen bewijs en het verklaart de klimaatschommelingen van de afgelopen tenminste 3.000 jaar niet. Een ongegronde bewering van MD. Een steeds snellere temperatuurstijging in de afgelopen decennia. Men bedoelt hier een toename tussen 1980 en 1998 gevolgd door een afvlakking met een El Niño als piek tussendoor gevolgd door een La Niña daling. Het valt dus allemaal wel mee met die verschrikkelijke opwarming. Daarbij kan het klimaatmodel geen verklaring geven voor de opwarming tussen 1910 en 1940, gevolgd door een afkoeling tot eind 1970.

Te constateren is dan ook dat het klimaatmodel waarop MD zich baseert, geen bewijs van aannemelijkheid kan geven. Ergo, geen grond voor voorgestaan klimaatbeleid. Hoe geloofwaardig is MD dan nog?

Laten we verder lezen:

Wetenschappers zijn het eens ?

Wetenschappers twijfelen altijd: weten we wel zeker dat het zo zit? Alleen door twijfel en nog eens onderzoeken ontdek je hoe het echt zit. Dat is zo mooi aan wetenschap. Over klimaatverandering en de oorzaak daarvan wordt niet meer getwijfeld. Net zo min als er getwijfeld wordt over of de aarde rond is. 97% van alle klimaatstudies tonen aan dat CO2-uitstoot door menselijke activiteiten de hoofdoorzaak is van klimaatverandering. De wetenschappers zijn het eens. Dat een kleine groepje wetenschappers nog blijft twijfelen, hoort bij de wetenschap. Hun onderzoek heeft niet tot verandering van inzichten geleid en blijkt vaak gebrekkig.

Dit argument is een zwaktebod omdat die 97%-consensus berust op fraude zoals al lang is aangetoond. Hier en hier.

MD beroept zich aldus op weerlegde grond. Bovendien, het is een autoriteitsargument dat niet gebruikt kan worden als wetenschappelijk bewijs. Het onderstaand refereert hier in niet mis te verstane worden aan.

I don’t see a whole lot of difference between the consensus on climate change and the consensus on witches. At the witch trials in Salem the judges were educated at Harvard. This was supposedly 100 per cent science. The one or two people who said there were no witches were immediately hung. Not much has changed.” Princeton Professor Emeritus of Physics William Happer

Laten we ter illustratie 400 jaar in de tijd teruggaan toen wetenschap en de Kerk botsten:

De redenering van MD en ook hedendaagse bevlogen rechters is vrij eenvoudig tegen hen te gebruiken. Stel dat op enig moment, bijvoorbeeld 400 jaar geleden, 95% van de wetenschappers ervan overtuigd was dat de zon om de aarde draaide.
MD zou dan triomfantelijk uitroepen: ‘the science is settled’. Nu 400 jaar later kan met zekerheid vastgesteld worden dat de aarde rond de zon draait. Uitgaande van de opvatting van MD zijn er dan twee mogelijkheden:

1 — de aarde en de zon hebben van plaats gewisseld

2 — het kwantitatieve criterium dat MD hanteert is geen criterium.

De uitkomst is redelijk evident. (gebaseerd op reactie van Jeroen Joustra, advocaat.)

De Groene Kerk van MD staat op het niveau van de Roomse Kerk van 400 jaar geleden.

Met dit als gegeven ontstaan er vanzelfsprekend twijfels over de rest van wat MD ons en de op dit gebied vooringenomen rechters wil doen geloven. MD presenteert namelijk ook een aantal scenario’s gekoppeld aan desbetreffende temperatuurstijging. De onderbouwing ervan ontbreekt, maar dit blijkt niet te hinderen en velen daadwerkelijk te imponeren. Zo lezen we:

1 tot 2 graden: Dit is waarschijnlijk niet meer te voorkomen. De meeste mensen overleven dit, maar een derde van de planten- en diersoorten op aarde dreigt uit te sterven. De Alpen en Afrika zullen ijsvrij zijn, maar de Sahara zal vergroenen. De oceanen verzuren en zullen meer dode zones kennen, het meeste koraal zal verdwijnen. De ijskap op Groenland zou kunnen smelten, dan stijgt de zeespiegel met een meter. Dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor mensen die in laaggelegen gebieden wonen, waaronder Nederland.

Die ijskap is pas over ruim 20.000 jaar gesmolten en de zeespiegel met 6 meter zeker gestegen.

3 graden: Waarschijnlijk bereikt in 2030. Het kan het onomkeerbare breekpunt zijn als de droogte in het Amazoneregenwoud bosbranden oncontroleerbaar maakt en het regenwoud afbrandt. Zuidelijk Afrika, Australië en het westen van de VS zullen zo droog worden dat landbouw onmogelijk wordt. In Noord-Europa en Groot-Brittannië is nog wel landbouw mogelijk. Deze gebieden zullen daarom een toevluchtsoord worden voor klimaatvluchtelingen.

In 2030 zou het onomkeerbare omslagpunt moeten liggen, stelt MD. Natuurlijk lopen de Malediven en de bekende Pacifische eilanden als Kiribati, Tuvalu etc. binnenkort onder water. Ze vertikken dit echter al 50 jaar door natuurlijke oorzaak die MD liever verdoezelt. Bron.

En zo gaat het maar door naar zelfs 6 graden C. Nergens zie ik de onderbouwing voor al die ramp scenario’s. Ik denk dat MD het meer moet hebben van PR-manipulatie, lobbyisme en bluf, dan van betrouwbare wetenschappelijke informatie. Ik krijg ook niet de indruk dat MD het te doen is om wetenschap, maar om het opdringen van hun eigen ideologie, liefst door activistische, maar wetenschappelijk onkundige, rechters die onder de indruk blijken van die holle praat, voor hun karretje te spannen. Ditzelfde geldt overigens ook voor Urgenda. Verbazingwekkend is overigens ook hoezeer vele media hierin meegaan. Is het nou zo moeilijk het gezonde journalistieke verstand te gebruiken of speelt angst voor de carrière een rol? Geen mens zou MD immers serieus moeten nemen. Maar helaas, de gang naar de rechter duurt MD te lang en dus grijpt MD naar wettelijk dwang:

Aan het AD laat Milieudefensie weten dat zij nu al de deur plat loopt bij politieke partijen. De groene lobby wordt alsmaar invloedrijker in Den Haag. Het klimaatdrammen hiermee dus ook, wat voor burgers én bedrijven zal betekenen dat er betuttelende en paternalistische wetgeving in het verschiet ligt.

Bron.

 

MD is net als Greenpeace niet de enige milieuclub die zich laat voorstaan op een kennis waar zij in werkelijkheid niet over beschikken, maar door bluf pretenderen die wel te hebben. Die bluf werd vakkundig gelogenstraft in de Amerikaanse Senaat. Het betrof 2 zeer welbekende organisaties als de Sierra Club Hier en de EPA Hier. Het waren gênante momenten voor deze organisaties en representatief voor alle milieuorganisaties die zich met klimaatbeleid menen te moeten bemoeien. Klimaat en milieu zijn totaal verschillend.


Tja, al dat gedram levert geen nieuwe nuttige energiebron op. Dat zondebokgedram zadelt ons alleen op met inferieure energiedragers. Ethisch onverantwoordelijk gespeend van elke visie, behalve de eigen macht. De burger is alleen goed om dit financieel in stand te houden via de Postcodeloterij. De volgende generaties worden opgezadeld met een schuldenberg en gedaalde welvaart die zijn weerga niet kent.

Klimaatbeleid is dankzij al dat gedram verworden tot een ordeloos mengsel van onkunde, machtshonger, belangenverstrengeling, gebrek aan projectmatigheid, juridisch en moreel verval.

Ceterum censeo Legem Climae delendam esse.

(Overigens ben ik van mening dat de klimaatwet moet worden vernietigd).

***