Column: Politieke trucjes met LTO in de mangel

Datum:
 • zaterdag 16 oktober 2021
 • in
 • Categorie:
 • De ontwikkelingen rond AgriNL deze week geven een interessant inkijkje in belangenbehartiging, politieke spelletjes en persoonlijke ambitie. Gelukkig klapte de boel voor boeren. Het roept tegelijk de vraag op of belangenorganisaties zich meer moeten verenigen.

  15 oktober 2021


  Dinsdag publiceerde AgriNL een actieplan om een bijdrage te leveren aan het debat in Den Haag over een ruimtelijke herverdeling van Nederland. Er stond van alles in, maar de pijn zat volgens mij in het herverdelen van de grond. Grond in eigendom van boeren waar het agrarisch bedrijfsleven wel even een bestemming voor zou bedenken. Even afgezien van de toon, vond ik het terecht dat Marc van den Oever van Farmers Defence Force daar direct tegen ageerde en alvast wat trekkeracties in het vooruitzicht stelde. FrieslandCampina, Agrifirm, Cosun en al die andere bedrijven die afhankelijk zijn van boeren gaan daar helemaal niet over. Wanneer dat soort vraagstukken op tafel liggen dient de politiek met de boeren zelf om tafel te gaan; of met hun belangenbehartigers, want dat vergadert net wat makkelijker.

  Rol LTO

  Interessant is de positie van LTO binnen deze praatclub. Woensdag bleek LTO helemaal niet achter het gepresenteerde actieplan te staan. Uit hun persbericht blijkt zelfs dat er binnen AgriNL discussie was of er überhaupt wel een visie opgesteld moest worden namens AgriNL voor de formatie. LTO was er in ieder geval geen voorstander van, omdat de andere tien bedrijven geen belangenbehartiger zijn. LTO somt in het persbericht vier plannen op die vanuit de ledenorganisatie al gemaakt zijn. Nog een nieuw plan voegde daar niets aan toe.

  Kritische houding

  LTO geeft in haar persbericht ook aan binnen het overleg met het bedrijfsleven altijd kritisch te zijn geweest:

  ‘Vanuit deze inzet hebben we de stukken vanuit AgriNL herhaaldelijk van zeer kritisch commentaar voorzien. Met die terechte kritiek is in onze optiek onvoldoende gebeurd. We zijn dan ook niet akkoord gegaan met de gepresenteerde tekst van het Actieplan. Er was wel overeenstemming over het uitdoen van een positieve advertentie. Achter de publicatie daarvan blijven we dan ook staan. Omdat de gepresenteerde samenvatting echter onvoldoende recht deed aan onze inzet als belangenbehartiger waren we nadrukkelijk tegen het publiceren en lobbygebruik van het plan. Helaas is er anders gehandeld.’

  Doordat ik eerder wat emailverkeer mocht inzien en kennis heb kunnen nemen van het acteren van voorzitter Sjaak van der Tak, ga ik er vanuit dat LTO dat inderdaad heeft gedaan.

  Overvallen

  Uit het persbericht wordt ook duidelijk dat er een aantal mensen binnen AgriNL besluiten nemen zonder dat die besluiten gedragen zijn door alle elf aangesloten organisaties. Arian Kamp, bestuursvoorzitter Raad van Commissarissen van Coöperatie Agrifirm, zegt in een videoboodschap zelfs dat Agrifirm overvallen is door de handelswijze van het secretariaat van AgriNL en dat de acties van AgriNL niet waren afgestemd. Ook het terugtrekken van bedrijven als De Heus en ForFarmers uit AgriNL geven aan dat er iets helemaal mis is gegaan.

  Hein Schumacher

  Hoe er precies is gehandeld is mij niet duidelijk, maar wel dat Hein Schumacher van FrieslandCampina daar een grote rol in speelde. Uit stukken van de Kamer van Koophandel blijkt hij in ieder geval één van de drie bestuursleden te zijn van AgriNL en heeft hij als enige het mandaat om zelfstandig beslissingen te nemen. Of het dit soort beslissingen betreft is niet duidelijk.

  Schumacher werd op dinsdagavond geïnterviewd door Veeteelt naar aanleiding van het Actieplan en daarin heeft hij keihard staan liegen. Citaat: ‘Wat wij als bedrijfsleven met dit plan willen aantonen is waar we het wél met elkaar over eens zijn.’ Die eenheid is er nooit geweest en dat wist Schumacher natuurlijk zelf ook. Waarom hij dat dan naar buiten brengt is een interessante vraag. Misschien heeft hij politieke ambities, want hij schreef mee aan het verkiezingsprogramma van het CDA. AgriNL zag hij dan mogelijk als een mooie kapstok om zichzelf te profileren. Maar goed, dat is speculeren. Dat Schumacher soleert is al wel langer bekend, want de leden van FrieslandCampina verwijten hem niet transparant te zijn, weinig te overleggen en niet aan draagvlak te werken. Woensdag nam FrieslandCampina trouwens ook afstand van het Actieplan. Daar zal de vraag beantwoordt moeten worden of Schumacher nog wel een rol te spelen heeft binnen de coöperatie.

  Boerenbelangenbehartiging

  Het doel van AgriNL was de primaire sector en de toeleverende en verwerkende partijen bij elkaar te brengen. ‘Samen sterk staan is het uitgangspunt, ieder vanuit zijn eigen rol en functie. Juist op dit moment is dat geen overbodige luxe’, stelt LTO. AgriNL heeft dat duidelijk niet waar gemaakt. LTO beraadt zich nog of ze bij AgriNL betrokken wil zijn, maar mijn advies is, stop er maar mee. Zonder LTO en dus een boerenvertegenwoordiging kan er geen misbruik meer gemaakt worden van boerenstandpunten. De energie, tijd en inzet van LTO-bestuurders kan beter aangewend worden in een krachtigere boerenbelangenbehartiging. Samen sterk, maar dan met de andere belangenbehartigers. Dan kan het bedrijfsleven prima aansluiten en zich daar achter scharen.

  0 reacties :

  Een reactie posten