Binnenkort vindt er een corona-tribunaal tegen het World Economic Forum en zijn wereldwijde politieke poppetjes plaats

Datum:
 • vrijdag 8 oktober 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  Ontvolking door vaccins?…
  Binnenkort vindt er een corona-tribunaal tegen het World Economic Forum en zijn wereldwijde politieke poppetjes plaats


  Corona-aanpak is een menselijke catastrofe die nooit had mogen gebeuren. Om corona te bestrijden hoef je vrijwel niets te doen. Je hoeft alleen maar de ouderen te beschermen’, zegt dr. Knut M. Wittkowski, die meer dan 20 jaar lang aan het hoofd stond van de afdeling epidemiologie van de Rockefeller University in Amerika. Er komt een tweede Neurenberg Tribunaal voor World Economic Forum en zijn toegewijden onder de wereldwijde politieke leiders, die zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid vanwege het plegen van COVID-responsbeleid dat heeft geleid tot gedwongen sluiting, vernietigde bedrijven, verarmde gezinnen, gebroken levens en een piek in zelfmoordcijfers. Het fysieke boek “Covid-19: The Great Reset” betekent vernietiging, en vernietiging is noodzakelijk voor deze mensen, want alleen uit de chaos zal de hernieuwde gevangenisplaneet ontstaan. Zoals altijd in de geschiedenis en met Marxistische experimenten, doet het lijden van de mensen er niet zoveel toe…

  De zwendel tegen de mensheid hing af van een smerig geheimpje de PCR-test.Deze tests zijn niet alleen niet goedgekeurd voor diagnostische doeleinden, maar de uitvinder van de PCR-test, wijlen Kary Mullis, wordt expliciet vermeld in een interview dat dit nooit het doel van zijn test was. De PCR test is misbruikt als basis van talloze onwettige maatregelen. De zogenaamde pandemie en al haar tirannieke uitwassen zijn uitsluitend gebaseerd op de RT-PCR-test,die niet geschikt en niet specifiek genoeg is om vast te stellen wat er met de test wordt aangetoond. Met de test wordt een stukje RNA gevonden. Precies dat stukje kan allerlei oorzaken hebben: een verkoudheid, een longontsteking, een eerder doorgemaakte griep of een eerdere griepprik. “De test kan echter geen onderscheid maken tussen een levend virus en een korte DNAsequentie van een virus dat weken of maanden geleden is vergaan en niet meer virologisch relevant is”, zegt de gerenommeerde wetenschapper Mike Yeadon, voorheen werkzaam bij het op één na grootste farmaceutische bedrijf ter wereld (Pfizer)…

  Dr. Christian Drosten heeft  binnen 24 uur de PCR-test procedure gevalideerd, en dat terwijl het virus nog niet eens in Europa was gearriveerd. Normaal gesproken moet  door andere wetenschappers worden bestudeerd en geverifieerd (peer-reviewed) en duurt het maanden voordat er reactie op komt. En de snelheid waarmee vervolgens de WHO de test accepteerde is verdacht te noemen. En intussen gaan een aantal zeer gerespecteerde wetenschappers wereldwijd ervan uit dat er nooit een coronapandemie is geweest, maar alleen een PCR-test pandemie. Dit is de conclusie van vele Duitse wetenschappers, zoals de professoren Bhakti, Reiss, Mölling, Hockertz, Walach en vele anderen, waaronder professor John Ioannidis en de Nobelprijswinnaar, professor Michael Levitt van de Stanford Universiteit….

  De meest flagrante uitkomst van de coronaviruszwendel is de angst zaaien door de linkse corrupte media, die niet alleen leidde tot verwoestende en niet-wetenschappelijke stilleggingen, maar ook tot de haast op de markt brengen van een experimenteel vaccin, dat nu miljarden dollars oplevert voor Big Pharma.Net als de lockdowns heeft dit vaccin verwoestende effecten op de menselijke gezondheid en er zijn nu al meer dan half miljoen doden alleen in de VS en duizenden wereldwijd. Door leugens en propaganda in de media worden we misleid over alle medische kwesties. De farmaceutische industrie en de voedingsindustrie laten stiekem toxische stoffen in ons lichaam toe. Ze zeggen dat het je gezondheid verbeterd, terwijl het omgekeerde waar is…

  We worden letterlijk gebombardeerd met gifstoffen (in vaccins en medicijnen) en de overheid en de farmaceutische industrie laten deze stoffen schaamteloos toe, omdat ze er financieel beter van worden. Zij worden er rijker van en wij worden er zieker van. Het is ook de bedoeling, dat mensen ziek worden, want zieke mensen brengen geld op. Hoe meer chemische en schadelijke stoffen in ons lichaam terechtkomen, hoe meer ons lichaam verzuurd raakt. Je hebt wel een eigen detox mechanisme in je lichaam, maar als je te sterk toxisch belast bent, kan dit mechanisme niet optimaal werken. We worden dus ziek door toxische overbelasting(en door overheden en Big Pharma).Dit leidt uiteindelijk tot de dood. En om de zaken nog erger te maken, wordt het duidelijk dat het de bedoeling is om dit experimentele dodelijke vaccin(die zich al heeft bewezen bij dieren als dodelijk) verplicht te stellen voor de hele mensheid. Verschrikkelijk! In het verleden zijn vaccincampagnes stopgezet en vaccins van de markt gehaald bij 12 tot 50 gemelde mogelijke sterfgevallen. Wat is er nu gaande? Ontvolking door vaccins?…

  Big Pharma bepaalt en betaalt niet alleen het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs op dit terrein, maar zorgt er ook voor dat serieuze critici en klokkenluiders gewoon verdwijnen. Sinds de jaren ’80 zijn er al minstens 200 microbiologen die (zogenaamd) zelfmoord hebben gepleegd, zijn vermoord of verdwenen. En dat is een tactiek die al eeuwen wordt toegepast op iedereen die het belang van Big Pharma doorkruist. Zoek gewoon op ‘dead microbiologists’, of naar de ‘list of over 100 dead microbiologists’ en je ziet de reeks die alleen al tussen 2006 en 2016 is ‘opgeruimd’. Het is dan ook zeker niet toevallig dat ook de ontwikkelaar van de PCR-test, Kary Mullis, in september 2019 op 60-jarige leeftijd ‘ineens dood’ was (een maand voor de generale repetitie van de pandemie!). Want hij had duidelijk laten weten dat de PCR-test alleen maar kon dienen als richtingaanwijzer voor een bepaald proces in je lichaam, en niet geschikt was voor het vaststellen van een bepaalde ziekte of iemands besmettelijkheid…

  “Volgens de Nürnberg Code, genoemd naar het tribunaal waar de nazi top na de Tweede Wereldoorlog berecht werd, kunnen de huidige coronamaatregelen als niets minder dan ‘misdaden tegen de menselijkheid’ worden beschouwd. Het uitroeiingsprogramma van de nazi’s begon met gehandicapten en ouderen, en dat al deze mensen werden vermoord door artsen en ander medisch personeel in medische programma’s. Deze coronacrisis moet, volgens alles wat wij nu weten, worden omgedoopt tot een ‘Coronaschandaal’ en de verantwoordelijken moeten strafrechtelijk worden vervolgd en worden aangeklaagd voor civielrechtelijke schade. Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog in een machtspositie komt waarin hij de mensheid kan bedriegen of kan proberen ons te manipuleren met zijn corrupte agenda’s…

  Een klokkenluider zei dat men in eerste instantie van plan was om dit hele scenario pas in 2050 uit te rollen. Vervolgens werden de personen die aan de touwtjes trekken inhalig en besloot men om de plannen al veel eerder uit te voeren, aldus de klokkenluider. Het gaat om een groep van zo’n 3000 superrijken. Onder andere de Davos-kliek van Klaus Schwab behoort tot deze groep. Ze kopen artsen, ziekenhuismedewerkers en politici om. Mensen die niet meewerken, worden bedreigd. We hebben bewijs voor al deze beweringen. En als ik kijk naar alle bewijzen die we hebben verzameld sinds het begin van ons onderzoek in het kader van deze corona schandaal, dan kunnen we maar één conclusie trekken: dit heeft nooit iets met gezondheid te maken gehad en er is iets sinisters en duivels aan de hand,” zegt de Amerikaans-Duitse top advocaat Reiner Fuellmich-wereldwijd gesteund door duizenden advocaten…

  Volgens artikel 147 is het uitvoeren van biologische experimenten op beschermde personen een ernstige schending van het verdrag en het experimentele vaccin is in strijd met de Neurenbergse codes. En landen gebruiken lockdowns om mensen te dwingen dit vaccin te nemen of om deel te nemen aan de vrije samenleving onder het mandaat van een vaccinpaspoort. Neurenberg-code: de wetenschapper moet het experiment op elk moment beëindigen als er een waarschijnlijke oorzaak voor is die leidt tot letsel of overlijden. In de statistische rapportagegegevens dit vaccin-experiment leidt tot dood en letsel, maar alle politici, farmaceutische bedrijven en zogenaamde experts doen geen enkele poging om te voorkomen dat dit gentherapie-experiment schade toebrengt aan een slecht geïnformeerd publiek. Vladimir Zelenko, een Amerikaans-Joodse de wereldberoemde arts en genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, spreekt over de verwoestende vernietiging die de huidige vaccinaties wereldwijd veroorzaken:https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

  Dr. Zelenko heeft ook duizenden patiënten met succes behandeld(hun leven gered) met een bekend genees­middel. Uit oude studies bleek dat hydroxychloroquine effectief was in het stoppen van de groei van het SARS-CoV-1-virus (uit 2003) in celculturen op het lab. Het was dus een logische volgende stap om dat bij COVID-19-patiënten uit te proberen. Zelenko was niet de enige dokter die succes had met zijn behandeling. Begin april kwam dr. Anthony Cardillo naar voren in de Amerikaanse media, omdat hij met HCQ + zink goede resultaten zag in zijn patiënten. Er kwam in Amerika een  groep doktoren (America’s Frontline Doctors) naar voren, die het Zelenko-protocol aanprezen, omdat zij in de praktijk ook zagen dat het werkte. Dr. Brian Tyson schatte dat 75 tot 80% van de doden bespaard hadden kunnen worden met dit middel(https://www.youtube.com/watch?v=fe1TqxvXKTs)…

  De Nederlandse huisarts Rob Elens zag het nieuws van Zelenko en probeerde deze behandeling uit bij zijn patiënten, en zag ook goede resultaten. Twee dagen nadat hij zijn goede resultaten met de media had gedeeld, moest hij tot zijn stomme verbazing van de inspectie stoppen met het toepassen van deze behandeling op zijn coronapatiënten. En als we deze cijfers zo zien en de verhalen van de doktoren moeten geloven, dan zouden we kunnen concluderen dat deze behandelingen (bij elkaar) ervoor kunnen zorgen dat; de draconische maatregelen opgeheven konden worden (een grote deel van), onze economie weer op gang gebracht kon worden en een groot deel van de ziekenhuisopnames, doden en schade die de mensen op kunnen lopen, voorkomen konden worden. Dus, wereldwijde poppetjes van de World Economic Forum wilden niet dat patiënten met coronavirus worden gered van de dood-en ook andere slachtovers door de corona maatregelen…

  Hopelijk zal dit nieuwe proces van Neurenberg een einde maken aan deze misdaad tegen de menselijkheid. En dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de media(allemaal links zijn).Politici en media gebruiken en misbruiken al jaren propaganda om de negatieve of positieve kanten van een gedachte, andere personen of wetten te onderstrepen. Macht en controle uitvoeren lukt niet met mensen die alles weten. En dus houdt de overheid ons onwetend. Mensen die alles weten zijn een bedreiging. Met agressieve censuur doen ze er alles aan om te voorkomen dat het echte verhaal niet gehoord wordt. De bedoeling van censuur is dat de leugen van de misdadiger als waarheid aangezien moet worden. Dus iedereen die de waarheid wil ontmaskeren of verspreiden zal aangevallen worden. De reguliere media (tv en kranten) tonen maar één kant van het verhaal en dat strookt meestal niet met de waarheid. De waarheid wordt verzwegen en onderdrukt. Via scholen wordt bepaalde wetenschap achtergehouden of bepaalde dingen bewust fout geleerd. Dit gebeurt allemaal via propaganda en censuur. De vijand leert studenten wat aangepast is aan het eigen ideaal-beeld. Als de informatie er dan bij deze studenten is ingeprogrameerd, is het heel moeilijk om hen daarna aan te tonen dat wat ze geleerd hebben niet klopt. Als studenten eenmaal gedemoraliseerd (geprogrammeerd) zijn, nemen ze niets anders meer aan. Met hoeveel wetenschappelijk bewijs je ook komt, ze nemen het niet aan. En dit is nu precies de oorlog waarin we anno 2020/2021 zitten. Een oorlog tegen de waarheid en kennis…

  Tijdens het proces in Neurenberg werden zelfs de media vervolgd en werden leden ter dood gebracht omdat ze tegen het publiek hadden gelogen onder veel van de artsen en nazi’s die schuldig waren bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. De media hypnotiseren letterlijk de mensen. Dit doen ze via angsttechnieken, leugens herhalen, manipulatietechnieken .Door angst voor de dood verstijven mensen en kun je met hen doen wat je wil. De angsttechnieken gebruikte ze al vóór de corona en ook tijdens de corona. De hele wereld wordt gedwongen om vaccins te nemen. Dit allemaal dankzij propaganda en censuur. Als jouw verhaal klopt,hoef je verhaal van een ander niet te censureren. Toen de computer nog niet bestond, werden boeken verbrand. Nu we in een digitale wereld leven, gaan de bigtech bedrijven samenwerken met de vijand en worden je posts of zelfs heel je pagina verwijderd. Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram,  Whatsapp doen aan ernstige censuur tijdens de coronaplandemie. Factcheckers is een prive organisatie die geen medische achtergrond heeft, maar wel medische kwesties censureert. Factcheckers censureren in heel de wereld artsen, biologen, immunologen en wetenschappers die hun kennis willen delen. Alles voor agenda 2030, the Great Reset. Het grootste wapen is niet een pistool of een bom. Het is de controle van informatie…

  De wereld is gegijzeld door een groep sociopaten. De mensheid wordt gecontroleerd al jaren door een selecte groep mensen, die stiekem een agenda uitvoeren om in de nabije toekomst de gehele mensheid op aarde centraal te kunnen controleren en uit te buiten.  Nederlandse schrijver Robin de Ruiter beweert dat “alle wereldbeslissingen, of het nu gaat om een pandemie zoals het coronavirus, vluchtelingen, militaire missie´s, oorlogen, economische programma’s of wat voor crisis dan ook, worden eerst besproken en bepaald binnen besloten samenkomsten van ´ultrageheime´ transnationale vrijmetselaarsloges. Deze transnationale superloges staan onder supervisie van een elitaire globale elite die gevormd wordt door zeer exclusieve familie-dynastieën. Hun einddoel is een superstaat ofwel een technocratische werelddictatuur die ´vriendelijk´ de ´Nieuwe Wereldorde´ wordt genoemd.

  ”Deze Nieuwe Wereldorde zal geen pretje zijn voor de mensen, maar een ware horror gevangenis, waar een paar meedogenloze en zielloze psychopaten de dienst uitmaken.

  De schatting is dat aan het eind van het jaar het aantal mensen dat in ernstige hongersnood zit, zal verdubbelen van 130 miljoen- naar 265 miljoen mensen. Van deze mensen zullen elke dag 12.000 mensen komen te overlijden, waarvan 6.000 kinderen. Wanneer er 12.000 mensen per dag overlijden, zal dit ongeveer 4,4 miljoen per jaar zijn. Aan het begin van deze crisis werd door dit onderzoek een schatting gemaakt dat de komende 20 jaar,  100 miljoen mensen zullen overlijden aan hongersnood als gevolgen van de maatregelen wereldwijd worden genomen. Dus dit is nog een bewijs, dat de “elite” bewust de populatie wil verkleinen. En dan hebben we het nog niet eens over de psychische en economische schade gehad. Waarom de huidige draconische maatregelen niet eerder zijn toegepast? Het nieuwe coronavirus niet erger is dan griepvirussen als het gaat om besmettelijkheid en sterftecijfer. Het coronavirus SARS-CoV-2 levert voor het overgrote deel van de bevolking geen gevaar op. 80% van de geïnfecteerde mensen ervaart geen klachten, 15% heeft milde klachten en 5% doorloopt een ernstige ziekteperiode. Minder dan 2% heeft aanvullende ziekenhuiszorg nodig en daarvan overlijdt 1 op de 7 personen (93% van de mensen die in Nederland die overleden zijn, is ouder dan 70 jaar en heeft onderliggende aandoeningen)…

  Verreweg de meeste mensen die aan COVID-19 overlijden, hebben ernstige comorbiditeit. Als je dat niet hebt, is je relatieve risico om te overlijden aan COVID-19 veel lager dan dat het nu is.COVID-19 is voor kinderen minder gevaarlijk dan griep en dat mensen met een minimaal risico op overlijden normaal moeten kunnen leven zodat zij immuniteit tegen het virus opbouwen door natuurlijke infectie. Op deze
  manier wordt groepsimmuniteit voor de hele samenleving bewerkstelligd .Alle maatregelen zijn dus overbodig. Elk jaar sterven miljoenen mensen aan malaria, tuberculose, diarree en vele andere infecties en het aantal verloren gezonde levensjaren daarbij is enorm, aangezien, in tegenstelling tot COVID-19, veel mensen jong sterven. En als we medicijnautoriteiten hadden die zichzelf niet beschouwden als loopjongens voor de farmaceutische industrie maar als bewakers van de volksgezondheid, konden we elk jaar miljoenen mensen helpen te overleven, aangezien de meeste van degenen die door geneesmiddelen op recept zijn gedood, ze niet nodig hadden. Het kan niet vaak genoeg worden herhaald dat medicijnen de derde belangrijkste doodsoorzaak zijn.

  De media speelden de hoofd rol bij deze Great Reset misdaad. De pers heeft dankzij dit grote bereik een bijzondere functie in de maatschappij als informatievoorziening van de burger. De pers onderzoekt hoe de overheid werkt en of deze de rechten van burgers naleeft en informatie informeert de burger hierover. In die rol kan de pers misstanden te berde brengen. Maar, dat deden zij niet. De afgelopen maanden leken kranten- radio- en tv-makers vrijwel kritiekloos achter het RIVM, het OMT, en het kabinet aan te lopen. Daar waar juist de pers kritisch zou moeten zijn en eenzijdige overheidscommunicatie dient te voorkomen. Dat de Nederlandse pers één lijn kan trekken komt omdat nagenoeg alle kranten en tijdschriften in handen zijn van twee Belgische organisaties; DPG Media en Mediahuis. Alternatieve meningen en media worden veelvuldig genegeerd, geridiculiseerd en geshamed. Vele video’s en artikelen van andersdenkenden, waaronder vele experts werden en worden verwijderd van sociale media,die tegen de zienswijze van de WHO omtrent COVID-19 ging in…

  De media fungeert als spreekbuis voor de overheid in plaats van voor het volk. De manier waarop de media het Coronavirus heeft benaderd – de dagelijkse statistieken met eenzijdige focus op sterfgevallen – leidde tot veel stress, angst, en bezorgdheid onder de Nederlandse bevolking. Dit heeft een negatief effect op het immuunsysteem en leidt tot meerdere niet aan Covid-19 gerelateerde mentale gezondheidsproblemen. Onze levens werden geplaagd door dagelijkse tellingen van nieuwe gevallen, opnames en sterfgevallen, eindeloze persconferenties met de premier, de minister van Volksgezondheid en de hoofden van de Gezondheidsraad en de politie. We hebben nooit eerder nonstop berichtgeving in de media meegemaakt waarbij elk pratend hoofd, columnist of zelfbenoemde amateurexpert afwoog hoe het ging. Oorlogstermen waren geliefd en krijgshaftige taal ontbrak niet. Er is veelvuldig gesproken van een ‘oorlog’ met een ‘onzichtbare vijand’ die ‘verslagen’ moet worden. Het gebruik in de media van zinnen als ‘zorghelden in de frontlinie’ en ‘slachtoffers van Corona’, heeft de angst verder gevoed, evenals het idee dat we mondiaal met een ‘killervirus’ te maken hebben. Het was(is) als een nieuwe wereldwijde religie, iets dat ons moest verenigen, alsof het eeuwige leven in het verschiet lag als we maar niet stierven door corona. De mainstreammedia zijn niet onafhankelijk, integer en objectief en zijn mede verantwoordelijk voor de onnodige dood van duizenden mensen en de onnodige schade aan de economie.


  0 reacties :

  Een reactie posten