Aartsbisschop Vigano veroordeelt het COVID-19 vaccin: “Het is een plicht om het te weigeren”

Datum:
 • vrijdag 29 oktober 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • De katholieke aartsbisschop Carlo Maria Vigano hekelt het COVID-19 vaccin en de agenda van “de globalistische elite” in een verbazingwekkende brief aan Amerikaanse bisschoppen en anderen, gepubliceerd door LifeSiteNews.  Vigano, die wereldwijd bewondering heeft gekregen voor het kastijden van katholieke kerkleiders over zaken als kindermisbruik, maakt duidelijk dat hij het vaccin op veiligheids- en morele gronden afwijst. Vigano noemt het vaccin “absoluut immoreel” en zegt dat “het een plicht is om het categorisch te weigeren”.

  Vigano is ook fel gekant tegen het plan van het Biden-regime om kinderen vanaf 5 jaar in te enten.

  “De Nota over de moraliteit van het gebruik van sommige anti-Covid-19 vaccins werd vorig jaar uitgegeven in afwezigheid van volledige gegevens over zowel de aard van het genserum als de componenten ervan,” schrijft Vigano in zijn brief aan de bisschoppen en anderen, waarin Vigano de gebrekkige “veiligheid en effectiviteit van de vaccins blootlegt,” betoogt dat “de experimentele geneesmiddelen geen vaccins in de juiste zin zijn,” en alarm slaat over “bijwerkingen op zwangere moeders en zogende kinderen.”

  “In dit geval hebben de gezondheidsautoriteiten besloten experimenten uit te voeren op de gehele wereldbevolking, als uitzondering op de gebruikelijke praktijk van de wetenschappelijke gemeenschap, de internationale normen en de wetten van de afzonderlijke naties. Dit betekent dat de gehele bevolking zich in een situatie bevindt waarin zij vatbaar is voor de nadelige gevolgen van het vaccin, op eigen risico, terwijl normaal gesproken experimenten op vrijwillige basis worden uitgevoerd op een beperkt aantal proefpersonen, die ervoor worden betaald…

  Ik denk dat het duidelijk is dat er medische behandelingen zijn zonder nadelige bijwerkingen, ook al zijn ze systematisch geboycot door de gezondheidsinstellingen – WHO, CDC, EMA – en door de mainstream media,” schrijft Vigano.

  “Nu is vastgesteld dat de geneesmiddelen die als vaccins worden verkocht geen noemenswaardig voordeel opleveren en integendeel een zeer hoog percentage van sterfgevallen of ernstige pathologieën kunnen veroorzaken, zelfs bij personen voor wie Covid geen bedreiging vormt, denk ik niet dat we kunnen concluderen dat er enige evenredigheid bestaat tussen de potentiële schade en de potentiële voordelen. Dit betekent derhalve dat er een ernstige morele verplichting bestaat om inenting te weigeren als een mogelijke en aanwijsbare oorzaak van blijvende schade of overlijden. Bij gebrek aan baten is het dus niet nodig zich bloot te stellen aan de risico’s van de toediening ervan, maar bestaat er integendeel een plicht om die categorisch te weigeren,” schrijft Vigano.

  “Onlangs zijn onthullingen van leidinggevenden van Pfizer vrijgegeven waaruit blijkt dat de mRNA-gen serums geaborteerd foetaal materiaal bevatten, niet alleen voor de productie van het oorspronkelijke vaccin, maar ook voor de replicatie en productie ervan op grote schaal… Dit maakt het gebruik van deze medicijnen absoluut immoreel, net zoals het immoreel en onaanvaardbaar is om medicijnen te gebruiken die weeskinderen gebruiken voor experimenten,” schrijft Vigano.

  “Met de dag sterven duizenden mensen of worden in hun gezondheid aangetast door de illusie dat de zogenaamde vaccins een oplossing garanderen voor de noodsituatie van de pandemie. De katholieke kerk heeft de plicht tegenover God en de hele mensheid om deze enorme en afschuwelijke misdaad met de grootste stelligheid aan de kaak te stellen, door duidelijke aanwijzingen te geven en stelling te nemen tegen degenen die, in naam van een pseudowetenschap die ondergeschikt is aan de belangen van de farmaceutische bedrijven en de globalistische elite, alleen maar de dood voor ogen hebben. Hoe Joe Biden, die zichzelf ook als “katholiek” omschrijft, 28 miljoen kinderen van 5 tot 11 jaar kan verplichten zich te laten vaccineren, is absoluut onvoorstelbaar, al was het maar omdat het risico dat zij de ziekte SARS-CoV-2 oplopen praktisch nihil is. De Heilige Stoel en de Bisschoppenconferenties hebben de plicht een krachtige veroordeling uit te spreken in dit verband, en ook in verband met de zeer ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij kinderen die worden ingeënt met het experimentele genserum. Het is evenzeer absoluut noodzakelijk dat de Amerikaanse bisschoppenconferentie optreedt om de religieuze vrijstelling te bevorderen en onmiddellijk de verboden op te heffen die in dit verband door vele ordes aan hun priesters zijn opgelegd. Evenzo moeten alle vaccinatie-eisen voor seminaristen en kandidaten van religieuze gemeenschappen worden herroepen. In plaats daarvan moeten duidelijke richtlijnen worden gegeven over de gevaren die verbonden zijn aan het toedienen van het vaccin en de ernstige morele implicaties ervan”, schrijft Vigano.

  Lees de complete brief hier (Engelstalig).


  Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

  COVID-19 VACCIN DOSSIER   Volg Frontnieuws op Telegram


  0 reacties :

  Een reactie posten