Wat nu?

Datum:
 • vrijdag 24 september 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Open brief voor een verbonden, vrije en veilige samenleving

   

  22-9-2021


  Aan: de regeringen

  Cc: de bevolking 

  Overwegende dat  

  1. de vaccins tegen SARS-CoV-2 initieel zeer doeltreffend bleken te zijn, maar deze doeltreffendheid significant verliezen in de loop van de tijd en door het ontstaan van nieuwe varianten;
  2. mensen die gevaccineerd zijn toch in belangrijke mate besmet kunnen worden (zie recente data van Israël, de VS  en het VK) en ook besmettelijk kunnen zijn naar anderen;
  3. de opgebouwde immuniteit ten gevolge van natuurlijke infectie duurzamer is en beter beschermt tegen varianten dan de immuniteit verkregen door vaccinatie;
  4. de huidige vaccins gepaard gaan met zeldzame maar ernstige nevenwerkingen, waarvan de omvang onderschat en ondergerapporteerd wordt. Het rapporteren van nevenwerkingen door eerstelijns- en ziekenhuisgebaseerde zorgverleners en door de gevaccineerde populatie is wellicht zeer inaccuraat;
  5. kinderen een beperkte rol spelen in de verspreiding van het virus en zelden (ernstig) ziek zijn van de besmetting met het virus. In het VK stelt het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) dat de huidige balans tussen risico’s ten gevolge van de ziekte en ten gevolge van de COVID vaccins de massa-vaccinatie van kinderen zonder risicoprofiel niet ondersteunt;
  6. de hoogsensitieve PCR-testen tot veel vals-positieve resultaten leiden (in de zin van een positief resultaat bij personen die eigenlijk niet besmet zijn);
  7. ernstige vormen van COVID-19 vooral gerelateerd zijn aan onderliggende condities, zoals obesitas, diabetes, hypertensie, angst en depressie.

  Concluderen we het volgende:

  • zelfs met een vaccinatiegraad van 100% kan groepsimmuniteit niet bereikt worden met de huidige vaccins. De huidige strategie voor massavaccinatie is dus noch een doeltreffende noch een doelmatige optie, en zich laten vaccineren kan niet als een daad van solidariteit beschouwd worden. Met elk nieuw vaccin tegen een van de varianten zal men wellicht achter de feiten aanlopen; vaccineren is niet doeltreffend vanuit een medisch/epidemiologisch en psychologisch perspectief, want het leidt tot een vals gevoel van veiligheid en kan bijdragen tot nieuwe sars-cov-2-infecties en nieuwe gevallen van COVID-19;
  • een simpel onderscheid maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen houdt vanuit epidemiologisch perspectief geen steek. Zo een onderscheid is bovendien discriminerend en moreel laakbaar;
  • zich al dan niet laten vaccineren is een persoonlijke keuze gebaseerd op de balans tussen baten en risico’s, daarbij ook rekening houdend met de eventuele reeds verworven immuniteit.

  Met het oog op een betere aanpak en mogelijks nieuwe golven die ons te wachten staan roepen we onze diverse regeringen op om te erkennen dat COVID-19 een complex en heterogeen probleem is dat niet aangepakt kan worden met simpele universele maatregelen, maar wel via het ontwikkelen van gerichte, proportionele en gebalanceerde maatregelen, naargelang de context en de doelpopulatie.

  Dit betekent concreet dat we onze regeringen het volgende aanbevelen:

  1. Stoppen met de toepassing van het Covid Safe Ticket, aangezien het niet alleen ondoeltreffend is, maar ook discriminerend en leidt tot segregatie in de bevolking; het valse gevoel van veiligheid is ook gevaarlijk voor gevaccineerde personen die besmet kunnen worden en anderen besmetten zonder het te beseffen.  De regeringen moeten bovendien een dringende oproep doen om de polarisatie tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde personen onmiddellijk te stoppen.  
  2. Stoppen met het massa-vaccineren van kinderen en adolescenten.  Alleen kinderen en jongeren met een gekend verhoogd risico op COVID-19 komen in aanmerking en dit enkel na uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Dit betekent ook dat scholen op geen enkele manier een rol mogen opnemen of tussenkomen in het vaccineren van kinderen en adolescenten. Het moet scholen verboden worden te vragen naar de vaccinatiestatus van kinderen en jongeren, en het moet scholen verboden worden te discrimineren tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen en jongeren.  
  3. Omwille van het voorzichtigheidsbeginsel de beschikbare vaccins enkel aanbieden aan mensen met een positieve balans tussen baten en risico’s naar gelang van hun gezondheidstoestand en persoonlijke situatie. Concreet betekent dit het in eerste instantie aanbieden (niet verplichten) van een derde dosis aan mensen met een verzwakte immuniteit, ouderen (>70j.) wonend in woonzorgcentra of thuis, en mensen met meerdere ziektebeelden en die nog niet besmet zijn geweest door SARS-CoV-2.
  4. Stoppen met het verkeerd gebruik van PCR-testen als instrument voor populatiedetectie bij asymptomatische en niet-risicopersonen.  Een rationeel testbeleid is nodig met als doel enkel besmettelijke personen en nieuwe besmettingshaarden snel en efficiënt te identificeren.
  5. Het steunen van eerstelijnszorgverleners in het promoten van gezondheid, vooral bij kwetsbare populaties (eventueel met voedingssupplementen). Hen ook steunen in het adviseren van hun patiënten met meerdere ziektes en andere noden, en in het toepassen van richtlijnen voor het behandelen van hun patiënten in geval van symptomatische besmetting, aangepast aan de specifieke situatie en noden van de patiënt (mogelijks met o.a. anticoagulantia, corticosteroïden, andere anti-inflammatoire geneesmiddelen en/of antibiotica in geval van vermoedelijke secundaire bacteriële infectie).
  6. Kinderen niet meer het voorwerp maken van restrictieve maatregelen (scholen sluiten, maskers dragen, …). Het sluiten van scholen is schadelijker voor de kinderen – en zeker de meest kwetsbare – in vergelijking met de mogelijke baten voor de gemeenschap, en er is geen afdoende bewijs dat het dragen van maskers door kinderen effectief is in het bestrijden van de pandemie.  
  7. Het promoten van buitenactiviteiten en het uitgebreider toepassen van ventilatie en luchtfiltratie van binnenruimtes.  
  8. Meer investeren in het versterken van ons gezondheidssysteem, zowel in de eerste lijn als op het niveau van de ziekenhuizen, zodanig dat ons systeem beter voorbereid is op volgende mogelijke bedreigingen. Dit vraagt ook een langetermijnvisie op maatschappelijke gezondheid, nadruk op gezondheidspromotie bij kinderen en het daarbij toekennen van een belangrijke rol aan het onderwijssysteem.  
    • Uitgebreide campagnes rond gezondheidspromotie voeren om de impact van zogenaamde niet-besmettelijke ziektes (obesitas, type 2 diabetes, verschillende vormen van kanker,…) te verminderen, de immuniteit van de populatie te versterken ter bescherming tegen toekomstige virale en bacteriële infecties.
  9. Het permanent evalueren van de impact van maatregelen, en de resultaten van deze evaluaties op correcte wijze publiek maken. Dit betekent ook een transparante en inclusieve dialoog met de bevolking en het aanpassen van het gezondheidsbeleid aan de context, de verwachtingen van de mensen en de evoluerende prioriteiten.

   

  Naast al het bovenstaande vragen we onze regeringen om een strategie voor betere communicatie met de bevolking te ontwikkelen, die niet gebaseerd is op schuld, op het creëren van angst, dwang en verwijten, maar op duiding, het stimuleren van waakzaamheid, verantwoordelijkheid en verbinding, en met een realistisch perspectief.

  Namens COVID Rationnel & Factor V

  Bronnen zijn publiek beschikbaar en te verkrijgen op aanvraag

   

  Namens COVID Rationnel & Factor V

  Anne Franchimont médecin généraliste diplômée UCLouvain

  Benoit Bourgine, théologien, UCLouvain

  Bernard Rentier, virologue, ULiège

  Callan Correo, artiest, ondernemer

  Christel De Jonghe, ondernemer

  Christine Dupont, bioingénieur, UCLouvain

  Denis Flandre, nano-bio-electronics Engineering, UCLouvain

  Dirk Theuns, ondernemer

  Elisabeth Paul, health policies & systems, ULB

  Erik Van den Haute, rechten, ULB

  Frédéric Caruso, anaesthesiologist and intensive care physician, ex ULiège / ULB.

  Greet Verbruggen, consultant, ondernemer

  Hilde Van Liefferinge, docent, coach

  Jean-François Raskin, sociology, ihecs Brussels

  Jean-Louis Lamboray, public Health, Mahidol University Thaïland

  Lieven Annemans, welzijns- en gezondheidseconoom, UGent & VUB

  Luc De Wandel, journalist

  Martin Buysse, physicien, UCLouvain

  Melanie Dechamps, intensive care medicine, Cliniques Universitaires St Luc, UCLouvain

  Nicolas Vermeulen, psychologie, UCLouvain

  Olivier Lhoest, anesthésiste-Réanimateur

  Paul Neefs, criminoloog

  Pierre Schaus, computer science, UCLouvain

  Quentin Louveaux, computer science and electrical engineering, ULiège

  Raphael Jungers, applied mathematics, UCLouvain

  Raphaël Lefevere, mathematics, Université de Paris

  Steven Arrazola de Oñate, ondernemer

  Tom Van Heffen, bedrijfsleider

  Vincent Laborderie, political scientist, UCLouvain

  Wim Vermeulen, ondernemer

   

  Co-signed by

  Aimé Schrauwen, schrijver, analist

  András László, filoloog, filosoof, ondernemer, GlobalVisionSharing

  Bert De Munck, historicus, UAntwerpen

  Bjorn Ruytinx, voetballer Jupiler Pro League

  Ellen De Schepper, mens

  Eva Daeleman, ondernemer en mama

  Henk Van Hootegem, huisarts

  Herwig Mannaert, ingenieurswetenschappen UA, ondernemer

  Joris Vlieghe, philosophy of education, KU Leuven

  Jutta Borms, huisarts

  Kenneth Lasoen, expert inlichtingendiensten en veiligheid 

  Mattias Desmet, klinisch psycholoog, UGent

  Paul De Hert, jurist, VUB

  Philip Vermoortel, emeritus hoogleraar Nederlandse en Europese literatuur, KU Leuven

  Sam Brokken, gezondheidswetenschapper

  Wim van Rooy, auteur en publicist

   

  Aerin Volupia Haroen Van Deputte

  Agnes Konings, doula en mama

  Albert Serneels, helpende hand, papa en opa

  Alexandra Denys, vroedvrouw en moeder

  Alexiz Breckpot, ondernemer

  Alissa Picchioni, osteopaat

  Amber Mannaerts, psycholoog en mama

  An Hoedemakers, verpleegkundige

  Anett buytaers

  Anja Caers, osteopaat D.O.

  Anja De Kimpe, lerares vreemde talen

  Ann Dierickx, kinesioloog & mama

  Ann Noyez, bachbloesemadviseur – bewustzijnscoach

  Ann Robijn, relatietherapeut 

  Ann Vanaelst, bediende, mama

  Anne Duysburgh

  Anne Laure Barholere, studente

  Annemie Daniels

  Annemie Maes, creatief ondernemer, moeder, danser

  Annick Heuzel, dansdocente

  Annick Schuerman, lichaamsgerichte psychotherapie

  Axelle Hubrechts, ondernemer

  Barbara Verstraeten, osteopaat D.O.

  Bart Lambert, huisarts

  Bart Willems, consultant

  Benjamin Jacobs bediende en ondernemer

  Bert Vekemans, ondernemer

  Bert Verhelst, ondernemer

  Berx Jan, osteopaat DO

  Bianca Berben, Vroedvrouw

  Björn Swinnen, ondernemer

  Bob De Backer, gezondheidsbegeleider

  Brigitte Declercq, gezondheidsconsulente, ondernemer en mama

  Caner vyvey, arbeider

  Carmela Schamps, HR medewerker en Emotiecoach

  Carmen Rubiano, moeder

  Caroline Deglorie, bezorgde mens

  Caroline Devulder, ondernemer

  Caroline Verweijen, herboriste & facilitator ChancesToChange

  Cathérine Onzia, ondernemer en mama

  Cathy Bayart, moeder

  Cecile De Groote,  gepensioneerde Office Manager/Yoga docente, gezondheidsconsulente

  Célicia Theys, mother, facilitator, coach and art-therapist.

  Chantal de Werd, trainer en coach

  Charlotte Putman, assistent-architect en mama

  Charlotte Van den Branden, osteopaat D.O.

  Chris Dujardin, onthaalbediende en bezorgde omi

  Chrisje Borms, acupuncturist

  Christa Maes , mens

  Christel Daniels, verpleegkundige

  Christel Hendrickx, assistant manager Carrefour 

  Christine Van Daele, mama, coach & lerares secundair onderwijs

  Christophe Denys, gezondheidstherapeut

  Ciel Verbruggen, verpleegkundige op rust  moeder en oma.

  Claudia Crick, jin shin jyutsu therapeute

  Claudia De Proft, orthomoleculair therapeut

  Claudia Grispen, moeder en gezondheidscoach

  Conny Debeuf, moeder en bezorgde burger

  Conny Scheir

  Cris Van Cleemput, ingenieur, ondernemer

  Danielle Bernaerts, spiritual coach

  David Gayse, leerkracht SO

  De Baerdemaeker Ginette, project manager

  Delphine Vermeulen, werknemer en mama

  Didier Van der Linden, ondernemer

  Dominique Ghomid, geboortewerker en  mama

  Drawde Ligtvoet, evenement en standbouw

  Dries Duerinck, topograaf

  Dymfna De Leeuw, moeder, docent, lichaamswerker

  Eddy Van Hemelrijck, CEO MAROR & Docent Duurzaamheid KdG

  Edith Goyvaerts, apotheker

  Elena Werner, kostuumontwerpster 

  Elien D., leerkracht en mama 

  Eline B, bezorgde mens

  Eline Rooseleer, ondernemer en mama

  Élise Indesteege

  Elke Leyman, co-founder erkende cv Re-story

  Ellen Ollevier, centering practioner en mama

  Elly Berren

  Els Beeckx, leerkracht, changemaker, mama

  Els De Schauvre, ICT leerkracht (Ind Ing biochemie)

  Els Jacobs, communicatie en verbinding

  Els Mertens, mama, ondernemer 

  Els Vlaemynck, ondernemer

  Emma Daeleman, bediende en ondernemer

  Emma De Lille, machineoperator

  Epiphany Vanderhaeghen, ondernemer

  Eric Algoedt, secretaris

  Erika Claessens, risicopatiënt, waar de overheid geen persoonlijke aanpak voor heeft

  Eva Jacobs, begeleidster in de bijzondere jeugdzorg

  Evi Thys, bediende, reflexoloog en mama

  Fabienne Staelens, zelfstandige

  Filip Jennen, ondernemer

  Floris Willem, osteopaat D.O.

  François De Raedemaecker, gepensioneerd militair

  Frank De Bast, klinisch psycho-neuro-immunoloog

  Frédéric Devos, chiropractor

  Frederik Talloen, zelfstandige en gezondheidscoach

  Freya Alma, zwemdocent 

  Freya Min, kleuteronderwijzer

  Freyja Todts, opvoedster/begeleidster

  Geert Adams, ondernemer

  Geert Drenth, osteopaat DO

  Geertje De Brabander, leerkracht, kinesioloog

  Gerlinde Cooymans, trainer – coach

  Gert De Ceuster, ondernemer

  Gertie Daerden, tandarts

  Goele Schrijvers, osteopaat DO 

  Greet Bamps

  Greet Helsen

  Griet Wuyts, zorgmedewerkster 

  1. Van Ruysseveldt, zelfstandige en mama

  Hadewich De Meulemeester, klinisch psycholoog

  Hanne Demeulenaere

  Hanne Kuczwalski, bediende

  Hans Vandenberghe, zelfstandig schilder

  Heidi Lambrechts, ondernemer

  Heidi Smisdom, docente

  Heidi Van Ruysseveldt, zelfstandige

  Herthogs Lief, kok

  Hilde Brams, doula/geboortewerker

  Hilde Craemers, moeder, orthopedagoog, gezondheidsconsulent, herborist

  Hilde Meersschaert, mens

  Hilde Van Hove, manuele integrale therapie

  Hilde Vanderveken, zorgkundige en solidaire medeburger

  Ief Moris, natuurvoedingwinkelier

  Ilse Pierard

  Ilse Rayen, kinderarts

  Inge Deschepper, maatschappelijk werker

  Inge Vangenechten, ondernemer

  Ingrid Joosten, ondernemer en moeder

  Ingrid Rotthier, therapeut

  Ivonne Albrecht, coach en massage therapeut

  Jacqueline Vanderhaegen, maatschappelijk assistente en bezorgde (groot)moeder

  Jan Dillen, cranio sacraal therapeut

  Jan Quaeyhaegens, atleet en papa

  Jan Wouters, projectmanager

  Jasper Ruttens, bediende

  Jef Cumps, ingenieur en bedrijfsconsultant

  Jef Janssens, psycholoog 

  Jennifer Neupane-Duin, bekkenspecialist en mama

  Jerry Hillen 

  Jessica Robyn, consultant

  Joanna Caus, coach en ChancesToChange facilitator.

  Johan Corthouts, huisarts-docent 

  Johan Indesteege

  Johan Indesteege 

  Joke Vochten, natuurvoedingswinkelier

  Jolien De Witte, werknemer

  Jonas Indesteege

  Joris De Maré, zelfstandig schilder

  Julie De Clercq

  Julie Vermeersch, ondernemer

  Julie Wallyn, osteopaat

  Jürgen Peeters, psychotherapeut

  Kaat Van Hofstraeten, osteopaat

  Karen Rogiers, bediende

  Karen Segers, therapeut en trainer 

  Karin Hanssen, beeldend kunstenaar

  Karlien De Bruyne, student 

  Kathelijne Stoop, ondernemer

  Kathleen Laverge, mama, copywriter, coach

  Katia De Wit, gezondheidsconsulente en mama

  Katleen Gils, creatieve ondernemer & fotografe

  Katrien Deckers Moeder en administratief werken in psychiatrie 

  Katrien Verwimp, burgerlijk ingenieur en moeder

  Kay De Raedemaecker, kinesitherapeut

  Kaya Molenberghs, moeder, regisseur

  Kevin Verbeeck, bediende

  Kim Dumoulin, transformatief coach -en healer, orthopedagoog

  Kim van Waterschoot, laborante biochemie, (kinder)coach, kunstenares

  Kitty Van Der Smissen, gezins- en relatietherapeute, rouwtherapeute

  Koen Ophalffens, ingenieur

  Koen Rens, osteopaat D.O. 

  Krista Vangeneugden, Psychotherapeute

  Kristin Jacobs, zorgmedewerker en mama

  Kurt Verhels

  Lars Nys, ondernemer & vader

  Laura Verbeeck, student aso wetenschappen

  Leen De Koker, student verpleegkunde, improvisatieacteur/trainer

  Leen Kindt, leerkracht

  Leen Leysen, zelfstandige

  Leo Callaert, life & awareness coach

  Leo Jacobs

  Lien Rummens, psychologe

  Lien Vercauteren, industrieel ingenieur biowetenschappen 

  Liesbet Rottiers,ergotherapeute, mama

  Liesl Yde

  Lieve Huybrechts, vroedvrouw

  Lieve Rutten, klinisch psycholoog en psychotherapeut

  Lieven Baek, ondernemer en papa

  Linda Nuyts, ondernemer

  Lisa Tahon, ondernemer

  Loes Willemse, lerares

  Lut Vermeulen, coach en klankhealer

  Lydie Vleminx

  M.D. Bolle, ingenieur en gepensioneerd ondernemer

  Maarten Vekens, ondernemer

  Marc Albrecht, ondernemer

  Marc Harnie 

  Marcus Geleyn, naturopaat – hypnotherapie

  Marie Constance Barholere, studente

  Marieke Van Coppenolle, Robur op Den Eik vzw, schrijfster, bezorgde (groot)moeder en wereldburger

  Marielle Alewaters, tandarts specialist in de orthodontie

  Mariet Cartuyvels, ergotherapeut

  Marijke Collier, advocaat

  Marjolein Claeys, osteopaat 

  Marleen Daniels, opvoedster

  Marleen Huysmans, mama & architect

  Marleen Nys, verpleegkundige, wetenschapsjournalist

  Marlon Holzer 

  Marnix De Paepe, personal development coach

  Martine Peeters, natuurlijke gezondheidsconsulente

  Maud Makelberge, opvoeder SO 

  Meeusen Audry, zelfstandige 

  Melissa Mertens 

  Micha Sabber, therapist

  Michael Mesotten, bedrijfsleider

  Michael Onsia, osteopaat

  Michaël Trevels, osteopaat D.O.

  Michiel Vervecken, zelfstandig makelaar

  Miek Hermans, leerkracht, ondernemer en mama

  Mieke Biesemans

  Mieke De Paepe, bediende, mama

  Mischa Verheijden, journativist, erkende cv Re-story.be 

  Moira Balis, osteopaat D.O.

  Mutula Riziki Esperance, zorgkundige

  Nadia Thys, vertaler tolk en mama

  Nadine Logghe, bediende

  Nancy Popieul, docent natuurgeneeskunde

  Natalie Amore, kinesioloog – coach

  Natascha Mirisola , bediende 

  Natasja Mariën, kinderbegeleidster en mama

  Nathalie Hannes, klinisch psychologe

  Nathalie Malecki, voetreflexoloog en naturopaat

  Nathalie Van Renterghem, moeder, bemiddelaar/ trainer/ improvisatieacteur

  Nele Flamang, logopedist en mama

  Nele Van Dorpe, ondernemer

  Nick Verhulst, zelfstandige

  Nico Troch, ondernemer

  Nicolas Rongère, sales

  Niels Eelens, osteopaat DO  

  Niki Heylen, zelfstandig sportcoach, mama

  Niki Vanhamel, contextbegeleider, coach & trainer verbindende communicatie 

  Nina Van der Auwera, ondernemer en mama

  Nina Vanderhaegen, leerkracht & mama

  Nora Hendriks

  Obe Custers, maatschappelijk werker

  Olivier De Paepe, ondernemer

  Oppong David, sportleraar en PT

  Patricia Proot, psycholoog, coach en oprichtster project Zuurstof 

  Patricia vanderscheuren, sociaal assistente en ondernemer

  Patrick Claes, osteopaat D.O.

  Pedro Verfaillie, osteopaat D.O., acupuncturist

  Peter Mannaert, fasciatherapeut, kinesitherapeut, bezorgde vader

  Peter Massy, ondernemer

  Peter Van de Ven, lesgever krijgskunst en filosofie

  Philippe de Menten, Trace ton Cercle, parent

  Philippe Janssens, ing, ondernemer

  Quirijnen Conny, verzorgende

  R.L., leerkracht

  Raf Boon

  Raphaëlla Goyvaerts, microbioloog en voedingsadviseur

  Ria Martens, mama

  Rita Ophalffens

  Rita Van Audenrode, master psycho energetica moeder grootmoeder

  Rita Van de Water

  Robin Algoedt, zelfstandige

  Roger Bunnens, huisarts

  Ronn Andriessen, scheikundige en directeur onderzoeksinstituut

  Rosemarijn Buys, logopediste, moeder

  Sabine Eben, mama en  ass. gen. manager

  Sacha Algoedt, ondernemer artiest

  Sandrine Van Weyenberge, rechten, VUB

  Sanne Ceulemans, mama, leerkracht, Reiki behandelaar en jongerencoach

  Sarah Decraene, psychotherapeut

  Sigrid De Bolle, leerkracht

  Simon Fivez, jazz-muzikant, (Levens)student

  sofie leenders , mama

  Sofie Mangelschots 

  Sofie Storms

  Sofie Vermeiren, maatschappelijk assistent, mama

  Sonja Van Gysel

  Sophie De Ceunynck, mezelf

  Sophie Meersseman, liberaal 

  Stefan Verhulst, IT consultant

  Stefanie Larou, ingenieur en sportcoach

  Stephanie Jaenen, maatschappelijk bezorgde mama en vriendin 

  Steven Beyers , ondernemer, levenskunstenaar

  Steven Wyns, leerkracht

  Stijn Heymans, ondernemer en papa

  Stijn Vandenberghe, projectleider woningbouw en papa

  Susy Van Balen, onderneemster 

  Suzie Vanherck, werknemer en mama

  Sven Van Echelpoel, evolutionair kunstenaar

  Tanja den Hertog, Shiatsu therapeute, yoga docente

  Tanya Vandenbroeck

  Tara Nwadikwa, moeder, ondernemer

  Teresia Oyen, linguïst en kunstenaar

  Thibault De Paepe, ondernemer

  Tiessen Lina

  Tim Van Roosenbroek, ondernemer

  Tina Marissen, mama

  Tina Vervloet, acupuncturist-kinesitherapeut

  Toelen Patrick, apotheker

  Toon Deckers

  Tristan Lauwers, student 

  Valérine Louchaert, apotheekassisent-herborist

  Van den Dorpel Eva, student

  Van den Dorpel Marc, aankoper Greenyard

  Van den Dorpel Mauro

  Veerle Daneels , bezorgde mama en oma.

  Veerle De Bock, facilitator, coach, geriater, schrijfster en bezielster van ChancesToChange

  Veerle Peeters,  doula /geboortewerker

  Veerle Schoetens, ondernemer en mama

  Veronika Truyers, sport coach en vooral bezorgde ouder

  Veronique Claes d’Erckenteel, chiropractor

  Vicky Van Hemelrijck, student

  Vinciane Debaille, geochemist, FNRS-ULB

  Vinciane Schoenmaeckers, kinesioloog

  Virginie Van Lierde, project manager & co-founder of “Trace ton cercle – Teken je hart”

  Wen Geerts, coach en mama

  Wendy Vermonden, therapeut

  William de Groot, data integriteit manager 

  Willy Marcelis

  Wim Deputter

  Wim Goiris, bakker

  Wim Van Aelst, ingenieur, naturopaat 

  Wouter Govaerts, osteopaat

  Xenia Orgielewski, ondernemer, facilitator, emagine.life

  Yannick Van Mullem, leerkracht secundair onderwijs, communicatiewetenschapper

  Yene Barholere, studente

  Yvona Orgielewski, docent

  Zaneta Volmuthova, zelfstandige

   

  Cristel Gijsbers, gezondheidsconsulente en mama

  Marcel Stolp, chefkok en papa 

  Pol Heyvaert, mens, papa

  Machteld Vereycken, kleuterleidster, mens, mama

  Alain Steyaert, Ingenieur


  0 reacties :

  Een reactie posten