'Wanneer vertrouwen we informatie?' Een gesprek met Catarina Dutilh Novaes

Datum:
 • zaterdag 11 september 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Marthe van Rijn in gesprek met Catarina Dutilh Novaes.......  10-9-2021  Marthe van Rijn in gesprek met Catarina Dutilh Novaes, hoogleraar en University Research Chair Filosofie (VU), over de relatie tussen vertrouwen en kennisuitwisseling in de context van het coronadebat. “Gemeenschappelijke waarden moet je ontdekken; die zijn niet altijd evident.” In massasamenlevingen als de onze is men in ieder aspect van het leven aangewezen op anonieme anderen. Vanzelfsprekend speelt vertrouwen hierin een belangrijke rol. Zonder vertrouwen, geen samenleving. De toevoer van kennis vormt daarin geen uitzondering. Iedereen ziet zich wel eens gedwongen om beslissingen te maken op basis van informatie die men zelf niet op waarde kan schatten. Zodoende ziet men zich aangewezen op de kennis van (anonieme) anderen. Maar wat nu als zo’n relatie een vertrouwenscrisis ondergaat? Wat als de kennis die door anderen wordt aangereikt niet zo betrouwbaar is als men dacht? Over de relatie tussen kennis en vertrouwen sprak DNWs Marthe van Rijn met hoogleraar Catarina Dutilh Novaes. In de loop van hun gesprek raakten zij aan de zwarte pieten discussie, het vaccinatiedebat, en nog veel meer: “Van mening veranderen heeft ook sociale kosten. Je mening bindt je aan een groep. Met het veranderen van mening zal je misschien ook je sociale omgeving moeten veranderen.” Over de sociale wortels van kennis, met Catarina Dutilh Novaes. -- 0:00 intro 0:21 Hoe hangen vertrouwen en kennisuitwisseling met elkaar samen? 6:38 Kan je wat meer zeggen over vertrouwen in de bron, enerzijds, en de inhoud, anderzijds? 9:25 Aan welke condities moet een geslaagde uitwisseling voldoen? 16:33 Hoe bezie jij de dynamiek tussen ideale kennisoverdracht en de onderschatte rol van vertrouwen in onze samenleving? 21:22 Wat versta jij onder ‘diepe onenigheid?’ 24:17 Hoe hangt een situatie van diepe onenigheid samen met wereldbeeld? 31:02 Heb jij voorbeelden van onderwerpen waar discussie enkel polariserend werkt? 33:32 Wat is de rol van wetenschappelijke kennis in het vertrouwensdebat? 42:15 Wat is de Socratische gespreksmethode? 46:44 Draagt globalisering bij aan polarisering? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten