Nature Climate Change studie waarschuwt voor stilvallen golfstroom een periode met extreme kou in Europa

Datum:
 • donderdag 30 september 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  Nature Climate Change studie waarschuwt voor stilvallen golfstroom een periode met extreme kou in Europa

  —————————————————————————————————————————————–

  Valt samen met de opzettelijk gecreëerde ‘Great Reset’ / Agenda-2030 energiecrisis – ‘Groene Deal’ zal uitlopen op nachtmerrie vol kou, ziekte en armoede

  ———————————————————————————


  Op 8 november 2020 schreven we in ons artikel ‘Global Cooling: Tikkende tijdbom kan abrupte extreme afkoeling Europa veroorzaken’ over de aanstaande omkering van de Beaufort Gyre, een enorme circulerende waterstroom in de Noordelijke IJszee. De tijdelijke omkering van deze stroom is iedere 5 tot 7 jaar normaal, maar nu heeft dit fenomeen al zo’n 17 jaar niet plaatsgevonden. Een studie in Nature Climate Change bevestigt nu de signalen dat de omkering aanstaande lijkt. Dit betekent dat een gigantische hoeveelheid ijskoud water in de Atlantische Oceaan terecht kan komen, waardoor de warme golfstroom naar Europa dreigt stil te vallen. Dit zal in zeer korte tijd een periode met extreme kou inluiden, die samen met het reeds begonnen nieuwe zonne minimum met Global Cooling zelfs een nieuwe IJstijd kan inluiden.

  ‘Dit heeft niets te maken met CO2/Global Warming’

  Volgens de op 5 augustus gepubliceerde studie zijn er steeds meer waarschuwingssignalen dat de cruciale Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), de golfstroom die verantwoordelijk is voor het transport van warm water naar het noorden van de Atlantische Oceaan en Europa, gaat stilvallen. Het Potsdam Institute for Climate Impact Research bevestigde onmiddellijk dat de golfstroom ‘een kritieke drempel’ lijkt te naderen.

  ‘Dat heeft niets met u te maken, niets met Global Warming,’ luidt het commentaar op het Oppenheimer Ranch Project (ORP) YouTube kanaal. ‘Maar alles met de Beaufort Gyre.’ Deze enorme ronddraaiende waterstroom in de Noordelijke IJszee ‘heeft vele malen meer invloed op het klimaat en zee-ijs dan alles wat mensen in de atmosfeer kunnen pompen.’ De Beaufort Gyre bepaalt al millennia de hoeveelheid zee-ijs en het klimaat in het noorden, vooral in Europa.

  ‘Recent is er iets veranderd. Het is niet iets dat Global Warming veroorzaakt. Feitelijk dreigt er een nieuwe IJstijd.’ Normaal gesproken draait de Beaufort Gyre gemiddeld iedere 5,4 jaar tijdelijk om, waardoor er ijswater wordt vrijgegeven in de Atlantische Oceaan. Inmiddels heeft die omkering echter al ruim 17 jaar niet meer plaatsgevonden. In de tussentijd heeft de hoeveelheid ijskoud (zoet) water – mede afkomstig van record hoeveelheden sneeuwval in Rusland en Noord Amerika – zich gigantisch opgehoopt (volgens een JGR Oceans studie was er tot 2018 al een toename van 6400 kubieke kilometer zoet water, 40% meer dan in de jaren ’70). ‘Wordt 2022 het jaar dat dit vrijkomt?’

  Klimaatagenda negeert al jaren voorspelde afkoeling

  De Yale School of Environment waarschuwde al in 2017 dat het klimaat in Europa fors zal afkoelen als de golfstroom stilvalt. ‘En dit is precies waar we nu getuige van zijn,’ vervolgt het ORP. ‘En bedenk dat zoet water sneller bevriest dan zout water.’ In de jaren ’60 en ’70 duwde de Beaufort Gyre al eens eerder grote hoeveelheden zoet water van de Noordelijke IJszee in de Atlantische Oceaan, wat onder meer enkele strenge winters veroorzaakte. In die jaren werd in de media en op scholen niet voor niets de komst van een nieuwe IJstijd aangekondigd.

  ‘De klimaatagenda (door ons de klimaat-vaccinatie sekte genoemd) negeert dit natuurlijk. Die wil enkel u en mij de schuld de geven van stijgende temperaturen. Die zijn er wel (waarover overigens ook sterk van mening verschild wordt, omdat er juist al jaren sprake zou zijn van afkoeling), maar (ruim) binnen de normale klimaatvariabelen. Niettemin stelt de A.A.A.S. (American Association for the Advancement of Science)…dat het zeeijs het klimaat op het Noordelijk Halfrond controleert.’

  We ervaren de afgelopen eeuw een milder klimaat, wat onze beschaving heeft doen opbloeien. Maar die broodnodige milde warmte is er niet altijd geweest. Zo werden de Barbaren die in de 3e eeuw het Romeinse Rijk binnenvielen vooral gedreven door kou in het noorden. In het bronstijdperk trokken noordelijke volken vanwege kou en daardoor mislukte oogsten het Midden Oosten en Noord Afrika binnen.

  ‘Dit bewijst dat klimaatverandering bestaat, maar natuurlijk is, en wordt voortgedreven door mechanismen die NIETS te maken hebben met u en ik, of met CO2. Wellicht zitten we nu op het kantelpunt. Ze kunnen niet blijven volhouden dat extreem koude winters ook door CO2/Global Warming wordt veroorzaakt… Het stilvallen van de golfstroom heeft eveneens niets met CO2 te maken.’

  ‘Tientallen miljoenen doden door stopzetten fossiele brandstoffen’

  ‘De mainstream media en de omgekochte mainstream ‘wetenschappers’ (van bijvoorbeeld het KNMI, een van de grote Global Warming hoax verspreiders die stelselmatig het zonne minimum en de koude/sneeuw/ijsrecords over de hele wereld blijven negeren of bagatelliseren), het ontzettend mis hebben. We hebben het dan ook over het IPCC’ (een ideologische club met geselecteerde quasi-wetenschappers en communisten die de Westerse beschaving willen afbreken en een dictatoriale VN wereldregering willen oprichten).

  Deze mensen hebben het al sinds de jaren ’70 fout met hun herhaaldelijke paniekberichten en angst tactieken. Niets daarvan is uitgekomen. Alles wat wij al een halve eeuw zeggen blijkt correct. Wat deze charlatans de economie aandoen door het proberen stop te zetten van fossiele brandstoffen, kan als de golfstroom stilvalt tientallen miljoenen doden veroorzaken. De laatste keer dat dit gebeurde werd het heel erg koud in Europa:

  ‘Groene’ energie laat het nu al afweten

  Laat glashelder zijn dat zogenaamde ‘duurzame’ of ‘groene’ energie dan totaal zal falen. Dat gebeurt overigens al sinds september in Groot Brittannië, terwijl het daar nog warm was. Er moest zelfs een oude kolencentrale worden opgestart, omdat windmolens het volledig lieten afweten. In Oost en Zuid Europa was het eind september al zeer koud voor de tijd van het jaar, met zelfs vorst in delen van Macedonië en Griekenland. Op het Noordelijke Halfrond ligt nu alweer een enorm pak sneeuw, en dat terwijl het seizoenen 2020-2021 al 500 gigaton meer sneeuw telde dan het gemiddelde sinds 1982, waardoor het ‘global warming’ sprookje andermaal werd ontkracht.

  Het IPCC wist het in 2001 nog zo zeker: ‘Mildere winters zullen zware sneeuwstormen verminderen…’ De realiteit? Het exacte tegendeel, maar dat weerhoudt dit fake klimaat instituut er niet van om vrolijk dezelfde CO2/warming onzin te blijven verkondigen. Zo wijst het IPCC er enkel op dat de sneeuwmassa in het voorjaar tussen 1981 en 2010 met 1,12% per decennium is afgenomen, maar ‘vergeet’ het te melden dat de sneeuwmassa in oktober juist met 2,74% per decennium is toegenomen:

  Ook op Antarctica is het ongewoon koud; het beroemde Vostok Station mat in september – 75,7 graden Celsius, zeldzaam laag voor deze tijd van het jaar, en eveneens bewijs dat onze planeet aan het afkoelen is. (3) De duizenden jaren oude klimaatcycli en het huidige zonne minimum zouden zelfs het begin kunnen markeren van een nieuwe IJstijd.

  Opzettelijke afbraak energie zekerheid

  ‘Onze’ bestuurders wisten dit of hadden dit kunnen en moeten weten, maar kozen desondanks willens en wetens voor het pompen van zinloze miljarden in windmolens en zonnepanelen, daar waar juist een versterking van de olie- en gasinfrastructuur, en vooral investeringen in kernenergie hoogst noodzakelijk zouden zijn geweest om ons door een langdurige periode van extreme kou te helpen.

  Maar het overeind houden van onze levensstandaard en waarborgen van ons welzijn is nooit het doel geweest – integendeel. ‘Onze’ elites lijken juist opzettelijk te werken aan het ernstig verzwakken van de bevolking door middel van een energiecrisis – op dit moment exploderen de prijzen van aardgas wereldwijd, gaan ook LNG en ruwe olie enorm omhoog, en zijn de reserves dankzij het klimaat’beleid’ extreem laag (4) – , een voedselcrisis en een gezondheidscrisis veroorzaakt door verplichte ‘vaccinaties’.

  Great Reset staatsgreep tegen onze levensstandaard en vrijheid in volle gang

  Hierdoor zal de bevolking niet langer in staat zijn zich te verzetten tegen de communistische ‘Great Reset’ / Agenda-2030 staatsgreep die sinds 2020 (en in delen al veel eerder) in uitvoering is gegaan. Haal uw hoofd uit het zand en doe uw ogen open voordat het te laat is, en zie onder ogen dat ‘onze’ bestuurders en regeringen zich met alle mogelijke middelen tegen het gewone volk en tegen onze toekomst hebben gekeerd, en de belangen van een globalistische klimaat-vaccinatie sekte (WEF / VN / WHO / IMF / EU / GAVI / Trilaterale Commissie) boven die van hun eigen onderdanen hebben gesteld.

  Er is naar mijn persoonlijke overtuiging daarom sprake is van een ‘softe’ interne staatsgreep, zoals ik deze machtsovername sinds het voorjaar van 2020 noem. Een staatsgreep, niet alleen tegen onze democratie, vrijheid en burgerrechten, maar ook tegen onze economie en levensstandaard. Tegen u, mij, en onze (klein)kinderen, dus.

  Als de meerderheid van ons volk dit blijf ontkennen, dan zal alleen de onvermijdelijke pijn van torenhoge energie- en voedselprijzen en ernstige tekorten in een periode met extreme kou en massa’s zieken hen mogelijk nog wakker kunnen schudden. Al ben ik bang dat velen inmiddels zó gehersenspoeld zijn, dat ze zelfs dan blind de propaganda van de systeempolitiek en mainstream media zullen geloven, en de schuld van hun ellende zullen geven aan de ‘uitstoot’ van hun medemens, zeker als die ook nog eens ongevaccineerd blijkt te zijn.

  Onze ooit bloeiende beschaving stevent met zijn almaar absurder wordende leugens en suïcidale neigingen met TGV snelheid op de afgrond af, zoals veel eerdere grote beschavingen zichzelf van binnenuit met diepe corruptie, schaamteloos nepotisme, diametraal en frauduleus wanbeleid, en een combinatie van onbenulligheid, extreme onverschilligheid en eugenetische, om niet te zeggen misantropische maatregelen tegen de eigen bevolking verzwakten en uiteindelijk vernietigden. Dit ging zonder uitzondering gepaard met het verlies van enorm veel mensenlevens en welvaart. Of die doelbewust in gang gezette crash nog voorkomen kan worden hangt mede af van hoeveel mensen nog tijdig bij zinnen kunnen worden gebracht.

  Xander

  (1) Oppenheimer Ranch Project (YouTube)
  (2) Nature
  (3) Electroverse
  (4) Investment Watch
  Afbeelding: Pete Linforth via Pixabay 

  0 reacties :

  Een reactie posten