Shutterstock.Auteur: Peter Murphy.

Veroorzaakt de mens weersextremen?

Op het eerste gezicht is dat een belachelijke vraag, maar toch beweren veel serieuze, goed opgeleide en intelligente mensen in de VS en wereldwijd dat we de mens dat doet, te beginnen met de president van de Verenigde Staten, Joseph Biden. Voeg daarbij ongeveer de helft van het Amerikaanse congres, een groot deel van het Amerikaanse bedrijfsleven, en de media- en amusementsindustrie, die kennelijk in dergelijke onzin geloven.

Het doen en geloven van bewijsvrije beweringen over menselijk gedrag dat bijdraagt ​​aan catastrofaal weer kan op zijn minst gedeeltelijk worden verklaard door de narcistische neigingen van zoveel politici en anderen met overmoedige gevoelens van macht en belangrijkheid.

Dat menselijk handelen, namelijk ons ​​economisch gedrag in een geïndustrialiseerde wereld, ervoor zorgt dat de planeet op een tastbare manier opwarmt en slecht weer tot gevolg heeft, wordt door wetenschap en geschiedenis gelogenstraft. Het heeft een diepere oorzaak.

President Biden beweert voortdurend dat door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde tot bosbranden en orkanen leidt. Zijn laatste uitspraak kwam tijdens zijn recente bezoek aan westelijke staten. “We weten wat de oorzaak [van zwaar weer] is, klimaatverandering. We weten wat de klimaatverandering veroorzaakt, menselijke activiteit”, beweerde Biden. “Dit is niet langer onderwerp van discussie … we hebben niet veel meer dan tien jaar.” De president waarschuwde verder: “Het zal niet beter worden dan het nu is. Het kan alleen maar slechter worden, niet beter.”

Merk op dat de mantra “tien jaar” bekend moet klinken, omdat deze al tientallen jaren wordt gebruikt – en weerlegd.

Zoals gebruikelijk leverde de president geen wetenschap, geen bewijs en geen feiten om zijn klimaatbeweringen te onderbouwen, die hij gebruikt om zijn enorme, rammelende multi-biljoen-dollar-agenda te rechtvaardigen. Terwijl het Congres het klimaatbeleid wil goedkeuren dat gericht is op de opwarming van de aarde, herhaalde de voorzitter van de commissie voor energie en handel van het Amerikaanse Huis, congreslid Frank Pallone, de president. “Krachtige actie is duidelijk nodig – de dagen van toenemende klimaatverandering zijn voorbij”, die hij de schuld gaf van “natuurrampen”.

Als onderdeel van de door de president voorgestelde budgetverhoging van $ 3,5 biljoen, zijn miljarden dollars gepland om de aankoop van elektrische auto’s en de installatie van zonnepanelen te subsidiëren. Particuliere bedrijven zullen ook miljarden aan belastinggeld krijgen om hun CO2-uitstoot te verminderen, aangezien dure regelgeving word opgelegd voor stroomopwekking en energieverbruik.

Die zullen allemaal niets opleveren.

Het klimaattraject van de planeet, waarvan de wisselvalligheden al duizenden jaren van opgetekende geschiedenis en nog miljarden jaren op natuurlijke wijze hebben plaatsgevonden, is te wijten aan een groot aantal factoren die veel verder gaan dan het gebruik van fossiele brandstoffen door de mensheid. Dergelijke planetaire realiteiten zullen niet worden beïnvloed door extra miljarden dollars vers van de drukpersen uit te geven.

Het dogmatisme van president Biden over klimaat en zwaar weer is verontrustend. Pas op voor iemand – vooral een politicus – die beweert dat iets “niet ter discussie staat”. Dit is zeker van toepassing op een complex, veelzijdig onderwerp als het mondiale klimaat, zelfs als nieuw onderzoek een veel geringere invloed aantoont van het genoemde “broeikaseffect” van koolstofemissies en de bijbehorende computermodellering.

Orkanen zullen zich blijven voordoen, zoals dat het geval was sinds het ontstaan van de aarde. Weerexpert Joe Bastardi inventariseerde onlangs grote orkaanactiviteit die teruggaat tot 1900. Er is niets ongewoons aan de huidige orkanen die de afgelopen 120 jaar voorkwamen, in een periode metmet veel minder industrialisatie en veel minder mensen. Paul Driessen van CFACT documenteerde verder andere extreme weersomstandigheden sinds de jaren 1800. Deze vertoonden geen correlatie met de opwarming van de aarde.

Bosbranden in westelijke staten zullen zich ook blijven voordoen – en verergeren – niet door klimaatverandering, maar totdat politici hun verwaarlozing stoppen en de radicale Groene beweging overwinnen door dood hout in Amerikaanse bossen op te ruimen. Het is absurd en ongegrond om dergelijke branden toe te schrijven aan een half tot een graad warmer klimaat in de afgelopen 40 jaar.

In het licht van alle beschikbare wetenschap en geschiedenis over de klimaat- en weersfenomenen van de planeet, gecombineerd met de litanie van valse klimaatvoorspellingen, rijst de vraag waarom zoveel charlatans en politici de klimaathysterie blijven aanwakkeren. Daarvoor zijn veel redenen, waaronder de eerder genoemde politieke agenda, de invloed van de klimaatindustrie die geld ruikt en het gebrek aan controle door de media.

Er is ook, denk ik, het narcisme-effect. Narcisme heeft verschillende kenmerken die veel voorkomen bij politici. Je hoeft geen echte narcistische persoonlijkheidsstoornis te hebben om narcisme uit te stralen. Integendeel, narcistisch gedrag voedt volgens mij fantastische uitspraken over het klimaat, vooral van politici.

Narcistische eigenschappen omvatten grootheidswaan, eigendunk, aandacht zoeken en behoefte aan controle (inclusief manipulatie). Narcistische mensen reageren vaak ook boos als ze worden uitgedaagd. Ze vertonen deze eigenschappen meestal door pretentie en oneerlijkheid die hun verlangen naar macht en status voeden.

Hoor politici als president Biden, vertegenwoordiger Pallone en zoveel anderen discussiëren over de vermeende urgentie van het klimaatbeleid. Ze willen dat je gelooft dat ze in staat zijn om de planeet te ‘genezen’. Wat een hoogmoed!

Narcisme is alomtegenwoordig in de Amerikaanse samenleving, vooral in de politieke klasse die ons regeert. Het is ongebreideld aanwezig in het stimuleren van klimaatbeleid dat volgens politici de aarde zelf zal veranderen. Narcisten zijn doorgaans charmante individuen, maar niet rationeel, net zo min als de toenemende waanzin van het klimaaatbeleid.

***


Over de auteur

Peter Murphy is Senior Fellow bij CFACT. Hij heeft onderzoek gedaan naar en pleitte voor een verscheidenheid aan beleidskwesties, waaronder onderwijshervormingen en fiscaal beleid, zowel in de non-profitsector als bij de overheid in de regering van de voormalige gouverneur van New York, George Pataki. Hij schreef en redigeerde eerder The Chalkboard-weblog voor de NY Charter Schools Association en is gepubliceerd in tal van media, waaronder The Hill, New York Post, Washington Times en de Wall Street Journal. Twitter: @PeterMurphy26 Websitehttps://www.petermurphylgs.com/

***

Bron hier.