Indiase Advocaten Orde klaagt WHO aan vanwege desinformatie over Ivermectine en daardoor talloze onnodige doden

Datum:
 • vrijdag 10 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 • WHO pleegt absurd bedrog en presenteert op bedrieglijke wijze verzonnen feiten als ‘wetenschap”.........

  Indiase Advocaten Orde klaagt WHO aan vanwege desinformatie over Ivermectine en daardoor talloze onnodige doden

  —————————————————————————————————————————————–

  ‘WHO pleegt absurd bedrog en presenteert op bedrieglijke wijze verzonnen feiten als ‘wetenschap” – WHO slaat terug door paniek te zaaien over ‘potentiële pandemie’ met extreem dodelijk Nipah virus in India

  ———————————————————————————

  De Indiase Advocaten Orde ((IBA) blijkt eind mei WHO hoofdwetenschapper dr. Soumya Swaminathan (foto) te hebben aangeklaagd vanwege het verspreiden van desinformatie over Ivermectine, wat volgens de orde rechtstreeks tot de onnodige dood van talloze Indiase burgers heeft geleid. De WHO heeft zich met het opzettelijk tegenhouden van goedkope, bewezen veilige en zeer succesvolle medicatie om hoogst experimentele en levensgevaarlijke gentherapie injecties te promoten definitief ontpopt als een van de grootste terreurorganisaties op aarde ooit, en begint een ernstige bedreiging te vormen voor het voortbestaan van een groot deel van de mensheid. Daarom zou de – de facto door Bill Gates gekochte en gecontroleerde – WHO naar mijn mening voortaan eigenlijk de World Hell Organization moeten worden genoemd.

  Nummer 56 van de in totaal 71 punten in de aanklacht luidt dat ‘uw misleidende tweet op 10 mei 2021 tegen het gebruik van Ivermectine als gevolg heeft gehad dat de staat Tamil Nadu Ivermectine op 11 mei uit het protocol haalde, slechts een dag nadat de Tamil Nadu regering het had aangewezen als behandeling voor Covid-19 patiënten.’

  Strafrechtelijke vervolging voor iedere dode als gevolg van WHO desinformatie

  IBA topadvocaat Dipali Ojha dreigt dr. Swaminathan met strafrechtelijke vervolging ‘voor iedere dode’ die is gevallen door haar misleidende uitingen over Ivermectine. De WHO hoofdwetenschapper wordt beschuldigd van het misbruiken van haar positie om de agenda, de EUA (nood toestemming voor Covid-19 injecties) en belangen van de lucratieve vaccin industrie te beschermen.

  Onder haar leiding is de WHO een door bijna de hele wereld overgenomen desinformatie campagne gestart tegen Ivermectine, aldus de IBA. Via de mainstream en social media werd het publiek gemanipuleerd en voorgelogen om het gebruik van Ivermectine af te wijzen, ondanks de enorme hoeveelheid onderzoeken en klinisch bewijs die de enorme effectiviteit en veiligheid van dit middel bij de behandeling van Covid-19 hebben aangetoond.

  De IBA verwijst met name naar diverse peer-reviewed publicaties en bewijs dat werd verzameld door de tien leden tellende groep Front Line Covid-19 Critical Care Alliance (FLCCC), en het 65 leden tellende Britse Ivermectine Recommendation Development (BIRD) panel, dat wordt geleid door WHO consultant en meta-analyse expert dr. Tess Lawrie.

  Tevens wordt de Amerikaanse advocaat Ralph C. Lorigo aangehaald, die in New York via de rechtbank moest afdwingen dat op sterven liggende Covid-19 patiënten met Ivermectine mochten worden behandeld. In tal van gevallen bleken zelfs comateuze patiënten na het toedienen van Ivermectine weer te herstellen.

  ‘Wereld wordt wakker voor uw absurde bedrog en verzonnen feiten’

  In punt 60 en 61 worden de WHO en dr. Swaminathan beschuldigd van het misleiden en bedriegen van het Indiase volk door het voorschrijven van zinloze (en zelfs schadelijke) mondkapjes, en het maandenlang ontkennen van enige link tussen de uitbraak van het virus en het laboratorium in Wuhan (China) (waarbij de bewijzen dat de VS, en met name Anthony ‘dr. Death’ Fauci, hiervoor verantwoordelijk is met de bedoeling om China te framen, zich blijven opstapelen).

  ‘De wereld wordt stapsgewijs wakker voor uw absurde, arbitraire en bedrieglijke benadering door verzonnen feiten als ‘wetenschap’ te presenteren. Hoewel de WHO ermee pronkt ‘alwetend’ te zijn, lijkt deze op een ijdele keizer in nieuwe kleren, terwijl de hele wereld zich heeft gerealiseerd dat de keizer helemaal geen kleren aanheeft.’

  ‘De FLCCC en de BIRD hebben buitengewone moed betoont door een formidabele groep te vormen om de desinformatie aan te pakken, verzet te bieden, en de Pharma lobby’s en machtige medische belangen zoals de WHO, de NIH, de CDC en instanties zoals de Amerikaanse FDA te weerleggen.’

  ‘U hebt er opzettelijk voor gekozen mensen te laten sterven’

  Dr. Swaminathan worden wanpraktijken ten laste gelegd vanwege het in diskrediet brengen van Ivermectine, dat als enige doel had de experimentele Covid-19 gentherapie injecties van de farmaceutische industrie te beschermen. ‘Het lijkt erop dat u opzettelijk gekozen heeft om mensen te laten sterven om uw uiteindelijke doelen te bereiken. Dit is voldoende reden om u strafrechtelijk te vervolgen.’

  Op 5 juni maakte de IBA bekend dat dr. Swaminathan haar leugenachtige tweet over Ivermectine had verwijderd. ‘Maar het wissen van de tweet zal dr. Swaminathan en haar collega’s niet redden van de strafrechtelijke vervolging die door de burgers zal worden gestart, met actieve steun van de Indian Bar Association.’ (1)

  Nieuwe paniek over ‘potentiële pandemie’ met extreem dodelijk virus

  De WHO gaat echter onverstoorbaar verder met het zaaien van paniek. Een 12 jarige jongen in India is overleden aan het Nipah virus, dat het brein aantast en een sterftepercentage van 75% heeft. Hij zou in contact zijn gekomen met 200 mensen; zijn moeder en twee zorgmedewerkers zouden al symptomen hebben gekregen en in quarantaine zijn geplaatst.

  De WHO waarschuwt natuurlijk onmiddellijk voor ‘een potentiële pandemie’, en dat terwijl het virus al sinds 1998 bekend is, en bij de ergste uitbraak in West Bengalen 20 jaar geleden slechts 66 mensen werden geïnfecteerd, waarvan er 45 stierven. (2)

  In 2009 verklaarde de WHO op aandringen van door de vaccinfabrikanten betaalde ‘adviseurs’ de Mexicaanse griep onterecht tot ‘pandemie’, wat er toe leidde dat landen massaal onnodige (en bewezen schadelijke) vaccins gingen toedienen. In 2017 moest de WHO met tegenzin toegeven dat de wereldwijde polio explosie hoofdzakelijk door vaccins werd veroorzaakt. De allerergste epidemieën in Congo, Afghanistan en de Filippijnen konden allemaal naar vaccins worden herleid. In 2018 werden maar liefst 70% van alle poliogevallen wereldwijd door vaccins veroorzaakt.

  (In context: De huidige WHO directeur Tedros is een overtuigde Marxist die een vooraanstaand lid was van de gewelddadige communistische partij TPLF in Ethiopië, die in de jaren ’90 op de officiële lijst van terreurorganisaties stond. Tijdens Tedros’ bewind over het ministerie van Gezondheid zijn zo’n 2 miljoen Amhara etnische minderheden ‘verdwenen’. De WHO leiders kijken dus niet op een paar doden om bepaalde politieke doelstellingen te realiseren.)

  Samenwerken met WHO = steun aan terreurorganisatie?

  Regeringen die ondanks de aangetoonde misleidingen van dr. Swaminathan met de WHO blijven samenwerken zouden zich wel eens schuldig kunnen maken aan het overtreden van hun eigen anti-terrorisme wetten, en later zelf kunnen worden aangeklaagd wegens het steunen van en samenwerken met een internationale terreurorganisatie, met schuld aan een nog nader te bepalen aantal doden als gevolg.

  Indicatie dat het om een gigantisch aantal kan gaan: Volgens dr. Peter McCullough, ’s werelds meest geciteerde Covid-19 expert, zijn 85% van alle aan Covid-19 toegeschreven slachtoffers volkomen onnodig gestorven, en zouden zij nog geleefd hebben indien de overheden Ivermectine en Hydroxychloroquine hadden toegestaan.

  De gevierde Franse professor Christian Perronne schreef vorig jaar in zijn boek ‘Is er een fout die ze niet gemaakt hebben? – Covid-19: De heilige unie van incompetentie en arrogantie’ dat als corona patiënten van meet af aan met zink, hydroxychloroquine (HCQ) / quercetine, vitamine C en D, en azitromycine waren behandeld, er nauwelijks doden hadden hoeven vallen, en 25.000 Fransen (80% van het aantal doden op dat moment) nu nog in leven zouden zijn geweest.

  Nederland heeft als trouwe World Hell Organization lakei HCQ hard onderdrukt en Ivermectine ten strengste verboden. Huisartsen kunnen een boete van € 150.000,- krijgen als ze het goedkope en zeer succesvolle medicijn aan veronderstelde Covid patiënten voorschrijven. Artsen, wetenschappers en analisten vragen zich daarom al lange tijd verbijsterd af of de overheid soms opzettelijk een zo hoog mogelijk aantal (zogenaamde) Covid slachtoffers in de boeken wil krijgen.


  Xander


  (1) Hal Turner Radio Show
  (2) Summit News via Zero Hedge
  Afbeelding:
  * Logo WHO (onbewerkt): WikiMedia Commons, auteur Font: Adrian Frutiger, Publiek Domein
  * Dr. Soumya Swaminathan: WikiMedia CommonsMinistry of Health and Family Welfare (GODL-India)  ID 78299 and CNR 79946. (direct link)

  0 reacties :

  Een reactie posten