'Experts en wetenschap vast in waarheidstrechter.' Een gesprek met Harry Kunneman

Datum:
 • zaterdag 4 september 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Al zolang de mens bestaat is de machtskwestie een onopgelost probleem.”  3-9-2021
  Jelle van Baardewijk in gesprek met emeritus hoogleraar sociale filosofie Harry Kunneman over professionaliteit. “Al zolang de mens bestaat is de machtskwestie een onopgelost probleem.” Kwesties van macht spelen zijn alomtegenwoordig. Niet alleen tussen de staat en het individu, maar ook op het werk, in het gezin, en zelfs in relatie tot de natuur is de mens in allerhande machtsdynamieken verwikkeld. Het thema fascineert hoogleraar sociale filosofie Harry Kunneman als geen ander. Samen met Jelle van Baardewijk blikt hij terug op zijn lange, invloedrijke carrière, en legt hij uit hoe zijn eigen reflecties op macht zich door de jaren heen hebben ontwikkeld. In voortdurende relatie tot het machtsthema speelt voor Kunneman de aandacht voor waarden. Waar macht leidt tot blikvernauwing, maakt aandacht voor de pluriformiteit van waarden juist dat er meer ruimte ontstaat. “We moeten andere bronnen van levensvervulling aanboren.” Tocht door een filosofisch leven, met Harry Kunneman. -- 0:00 intro 0:27 Kan je wat meer zeggen over je eigen ontwikkeling? 1:58 Wil je nog eens uitleggen waar je proefschrift over ging? 6:13 Hoe denk jij dat een eenzijdig, positivistisch wetenschapsbeeld opkomt? 12:59 Was Habermas te weinig gevoelig voor machtsverhoudingen in de leefwereld? 17:08 Verenigt Aristoteles niet reeds het dierlijke en het socio-politieke in de mens? 20:20 Is macht niet te sterk geproblematiseerd in Foucaults generatie? 27:34 Wat leert de wijkagent ons over macht? 31:08 Zijn ook managers te vaak ongevoelig voor de sociale dimensie? 35:00 Hoe kan normativiteit beter worden gestimuleerd? 39:41 Bestaat er een relatie tussen het “dikke ikke” en de naar-binnen-kering van professionals? 46:11 Hoe kijk jij vanuit jouw expertise naar het hele coronadebat? 54:12 Is jouw perspectief in het afgelopen jaar veranderd? 1:01:17 Moeten we de intuïties van de moderniteit herzien? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​...


  De Nieuwe Wereld


  Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...

  0 reacties :

  Een reactie posten