De coronapas is pas het begin – doe er niet aan mee

Datum:
 • maandag 27 september 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  “Het accepteren van het vaccinatiepaspoort betekent accepteren dat de overheid jouw leven, lichaam en vrijheid bezit.” Ron Paul, voormalig congreslid

  “De coronapas geeft u net zoveel vrijheid als een enkelband dat doet aan een gedetineerde.”

  Karel Beckman  25-9-2021

  De coronapas heeft niets te maken met de volksgezondheid: het is een eerste stap in de uitrol van een universeel digitaal controlesysteem waarmee overheden burgers willen controleren en aansturen. Als uw vrijheid u lief is, doe er dan niet aan mee.

  Zaterdag 25 september 2021: een inktzwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis. Vanaf vandaag heeft ons land een systeem van medische apartheid. Voor het eerst maakt een Nederlandse regering de medische keuzes van een persoon voorwaarde voor zijn of haar volledige deelname aan de samenleving. Een aperte schending van artikel 1 en andere artikelen van de grondwet – maar regering en een meerderheid in het parlement maken al anderhalf jaar duidelijk lak te hebben aan de vrijheden en rechten van Nederlandse burgers.

  Opmerkelijk is dat het systeem – een wet wil ik het niet noemen, want verkrachting van het recht kan geen wet worden genoemd – een zeer beperkte visie hanteert van wat “gezonde” (klasse-A) en “ongezonde” (klasse-B) burgers zijn, gebaseerd op een zeer beperkt farmacologisch model. Zij die een cocktail van bepaalde stoffen ingespoten hebben gekregen, zijn “gezond”, ook al hebben ze misschien overgewicht, snuiven ze cocaïne of slikken ze tachtig soorten pillen; kerngezonde mensen die zich niet willen laten inspuiten en vertrouwen op hun natuurlijke immuniteit, worden “ongezond” genoemd. Deze laatste groep, die “niet-gevaccineerden” worden genoemd, zijn overigens nog steeds precies dezelfde mensen als ze een dag of een maand of een jaar geleden waren, toen ze dat etiket nog niet opgeplakt hadden gekregen. Hun status als “niet-gevaccineerde” is hun opgeplakt door de staat: niet zij zijn veranderd, alleen hoe ze worden aangemerkt is anders. Maar dat is het kenmerk van iedere vorm van apartheid.

  Van enige medische rechtvaardiging voor dit systeem is geen sprake. Gevaccineerden zijn net zo “besmettelijk” als niet-gevaccineerden, zoals de overheid zelf toegeeft in haar communicatie en de vaccinfabrikanten eveneens erkennen. Bovendien zouden gevaccineerden niet beschermd hoeven te worden voor niet-gevaccineerden als de vaccins goed zouden werken, wat door de overheid wordt beweerd.

  Maar deze discussie is niet waar het om gaat. Er is geen sprake van een medische noodtoestand en dus voor een maatregel als een coronapas bestaat sowieso geen enkele rechtvaardiging. De coronapas heeft dan ook niets te maken met bescherming van de volksgezondheid. Een regering die zich zou inzetten voor de volksgezondheid zou investeren in zorg, preventie, gezonde voeding en lichaamsbeweging, en alternatieve covid-medicijnen als ivermectine. Zij zou nooit de complete Nederlandse bevolking hebben willen laten vaccineren, aangezien de meeste bevolkingsgroepen vrijwel nul kans hebben om te overlijden aan corona, terwijl de schadelijke bijeffecten van de vaccinaties nu al aanzienlijk zijn, en alleen nog maar verder zullen oplopen.

  Wat is de reden dat mensen waarvan je tot voor kort aannam dat ze enige mate van beschaving in zich droegen, zich toch tot deze brute aanval op de vrijheid hebben verlaagd? Zonder enige duidelijke noodzaak? Wat willen ze er uiteindelijk mee bereiken? Het feit dat in veel andere landen eveneens een “coronapas” (of vaccinatiepaspoort) wordt ingevoerd, geeft aan dat het hier niet gaat om een geïsoleerd incident. De wens van Europese bestuurders om een vaccinatiepaspoort in te voeren speelt ook al veel langer. De EU heeft al op 26 april 2018 een draaiboek gepubliceerd voor de invoering van een Europees vaccinatiepaspoort. Begin 2019 werd door de ambtenaren in Brussel een gedetailleerde routekaart vrijgegeven die moet leiden tot de verwezenlijking hiervan in 2022. De apartheid die nu wordt gekoppeld aan zo’n paspoort, maakte geen deel uit van die kaart, maar de mogelijkheden waren er wel al.

  Permanent verdienmodel

  Ik denk dat met de coronapas twee doelen worden beoogd. Ten eerste moet hij ertoe leiden dat zoveel mogelijk mensen, het liefst iedereen, tegen corona wordt gevaccineerd. Massavaccinatie is, vanaf dag één van de pandemie in maart 2020, overduidelijk de belangrijkste doelstelling geweest van het beleid van de Nederlandse regering. Rutte maakte bij zijn eerste persconferentie nog even de fout om iets te mompelen over groepsimmuniteit – een totaal juiste, gezonde en realistische respons op een snel muterend respiratoir virus – maar werd snel gecorrigeerd. De vaccins, en alleen de vaccins, zouden ons naar de bevrijding leiden.

  Dit vaccinatie-fanatisme is geen toeval: het wordt, onder de bezielende leiding van de WHO, in de hele wereld gepropageerd. Er wordt, dat is duidelijk, ongelooflijk veel geld mee verdiend. De farmaceutische industrie, die een uiterst dubieuze reputatie geniet, en regelmatig bereid blijkt te zijn over lijken te gaan in haar zucht naar winst, is de grootste sponsor van de WHO. Bill Gates, een van de grootste financiers van het wereldwijde farmaceutische complex, inclusief de WHO, heeft gezegd dat alle inwoners op aarde moeten worden gevaccineerd tegen COVID. Gates heeft ook gezegd: “Mensen denken dat ze een keuze hebben. Dat hebben ze niet.”

  Wat het verdienmodel extra lucratief maakt is dat het niet bij twee vaccinaties zal blijven. Nu al zijn “booster”-shots nodig tegen de nieuwe varianten waar de vaccins (in tegenstelling tot natuurlijke immuniteit!) niet tegen beschermen – en die zullen ook in de toekomst regelmatig nodig blijven, want van coronavirussen bestaat een eindeloos aantal varianten. Wie zei er dat kapitalisten alleen oog hebben voor kortetermijn-aandeelhoudersbelangen?

  De wereldwijde vaccinatiecampagne die is ingezet als antwoord op de coronacrisis, komt dan ook niet uit de lucht vallen. Hij is in de afgelopen jaren tot in detail voorbereid en gepland, zoals onder meer uit de doeken wordt gedaan door professor Kees van der Pijl in zijn afgelopen zomer verschenen boek De Pandemie van de Angst. Zo is al in juli 2019 de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) opgericht (met Sigrid Kaag), schrijft Van der Pijl, een “transnationaal orgaan”, dat als doel had de wereld voor te bereiden op “een zeer reële dreiging van een zich snel ontwikkelende, zeer dodelijke pandemie van een luchtwegenziekteverwekker.” De GPBM, die onder meer wordt gefinancierd door de Gates Foundation, Resolve to Save Lives (miljardairs Gates, Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg), en de Wellcome Trust van het farmaceutische concern GlaxoSmithKline (GSK), was erop gericht om “een internationale noodtoestand af te kondigen, met strikte verplichtingen voor de afzonderlijke staten”, waarvan de belangrijkste uiteraard massale vaccinatie was.

  Bekend is ook Event 201, gesponsord door de Gates Foundation, het World Economic Forum en het door Gates zwaar gefinancierde Johns Hopkins Center for Health Security, dat plaatsvond op 18 oktober 2019 in New York, en waarbij de hele coronapandemie werd geoefend. Anthony Fauci, de Amerikaanse topgezondheidsambtenaar, deed bij die, door de farmaceutische industrie gesponsorde, gelegenheid onder meer de opmerkelijke uitspraak: “Ik twijfel er niet aan dat er binnenkort – in de volgende regeerperiode – een onverwachte uitbraak van een pandemie” zal zijn! Ook bij deze oefening werd direct aangestuurd op vaccinaties als enige oplossing.

  In Brussel werd op 12 september 2019 een mondiale vaccinatietop gehouden waar vertegenwoordigers van onder meer Pfizer, GAVI (de door Bill Gates gesponsorde vaccinatielobbyclub) en de Gates Foundation aan deelnamen. Daar werd al besproken hoe “vaccinatieschroom”, met name ten aanzien van kinderen, zou kunnen worden overwonnen. Er werd ook al besproken hoe moest worden omgegaan met critici: die moesten worden beschuldigd van het verspreiden van “desinformatie”.

  Is het toeval dat deze scenario’s al heel snel daarna werden bewaarheid door een virus dat afkomstig blijkt te zijn uit een lab in China waar onderzoek werd gedaan dat mede door de Verenigde Staten (door het NIAID-instituut van dr. Fauci) werd gefinancierd? Het hoeft in ieder geval niet te verbazen dat de directeur van de WHO, de van oorlogsmisdaden verdachte Ethiopische diplomaat Tedros, in het voorjaar van 2020 een “pandemie” uitriep op basis van een sterftecijfer dat zeker 17 keer te hoog bleek te zijn – en meteen begon aan te sturen op massavaccinatie.

  Identificatie door vaccinatie

  Toch gaat het bij deze ongekende wereldwijde vaccinatiecampagne niet alleen om geld. Er speelt naar mijn mening nog een tweede motief. Vaccinaties, en de paspoorten die daarbij horen, zijn, zoals Van der Pijl opmerkt, ook een ideaal middel om mensen te identificeren. Digitale identificatie is voor overheden een belangrijke manier om burgers te kunnen controleren.

  Ook dit – Identificatie door vaccinatie – is een traject dat al ver vóór de coronacrisis is ingezet. Zo is in 2016 door Microsoft, de Rockefeller Foundation en GAVI de ID2020 Alliance opgezet, die iedere wereldburger een digitale identiteit wil geven. In september 2019 lanceerde ID2020 een programma “om door middel van vaccinatie een digitaal identiteitsbaken in te brengen … Het plan is om immunisering te gebruiken om een digitale identiteit aan te brengen,” schrijft Van der Pijl.

  Een ander project dat Van der Pijl aanhaalt is van de MIT-universiteit in de V.S., ook door de Gates Foundation gefinancierd, waarbij iemands vaccinatiegeschiedenis “door middel van tatoeage-inkt of verf via een vaccin in de huid wordt aangebracht. Daarbij wordt gebruikgemaakt van nanokristallen (zogenaamde quantum dots) die vijf jaar actief blijven en bijna-infrarood licht uitzenden dat door een speciaal uitgeruste smartphone kan worden opgevangen.” De persoon zelf hoeft hier niets van te merken. In landen in Afrika is hiermee al geëxperimenteerd. Een ander door Gates (met Mastercard en wederom GAVI) gefinancierd project, Trust Stamp, betreft “een biometrische digitale identiteitskaart die met vaccinatiegegevens wordt gecombineerd.” In 2019 sloot GAVI een deal met de bedrijven NEC en Simprints om biometrische gegevens te genereren via inenting. GAVI-chef Seth Berkley stelde dat dit in alle landen zal moeten gebeuren.

  Van der Pijl belicht ook de rol die de Amerikaanse veiligheidsdiensten spelen in het ontwikkelen van deze controlesystemen. Zo is DARPA, de R&D-poot van het Amerikaanse ministerie van Defensie, in 2014 gestart met het Biological Technologies Office, waarin onderzoek wordt gedaan naar implanteerbare nanotechnologieën waarbij gebruikt wordt gemaakt van vaccinaties. Er bestaan nauwe banden tussen Amerikaanse veiligheidsdiensten en de farmaceutische industrie. De 200 Amerikaanse virologische labs, waarvan 24 in het buitenland, worden mede gefinancierd met defensiegeld. In veel van deze labs wordt zeer dubieus onderzoek gedaan waarbij virussen bewust gevaarlijker worden gemaakt om nieuwe vaccins te kunnen testen.

  Een universeel digitaal identificatiesysteem biedt overheden ongekende nieuwe mogelijkheden om controle over burgers te intensiveren. Zo’n systeem kan naar believen worden uitgebreid met persoonlijke, financiële en medische informatie, en worden gebruikt zoals het “social credit”-systeem in China. Het zou voorbeeld kunnen worden gaan gebruikt voor financiële transacties. De centrale banken bereiden zich op dit moment voor op de invoering van Digital Central Bank Currencies (DCBCs). Dit project heet de Going Direct Reset, en is ontworpen door BlackRock, het grootste en machtigste investeringsfonds ter wereld, dat zijn tentakels heeft in zo’n beetje alle economische sectoren die je kunt bedenken en op dit moment drie van zijn mensen in het Witte Huis heeft zitten. In China heeft de centrale bank al zijn eerste digitale yuans uitgegeven. Het valt niet uit te sluiten dat regeringen een poging zullen gaan doen om het huidige geldsysteem, inclusief contant geld, af te schaffen, en te vervangen door CBDCs. Dat zou betekenen dat iedere transactie die mensen doen zal kunnen worden gecontroleerd en gestuurd door de autoriteiten. Een angstwekkend vooruitzicht.

  Dit lijken misschien “complottheorieën”, maar het gaat om plannen die openlijk worden nagestreefd, en deels al worden uitgevoerd, door overheden, industrieën, en internationale instellingen en denktanks. Klaus Schwab, de zeer invloedrijke voorzitter van het World Economic Forum, ’s werelds bekendste verzamelplek van machtige politici en grootkapitaal, heeft letterlijk gezegd dat “de Vierde Industriële Revolutie”, waar zijn club van droomt, “zal leiden tot het samensmelten van onze fysieke, digitale en biologische identiteiten.” In het Global Redesign-rapport van het WEF uit 2010 gaf Schwab aan dat in zijn visie nationale regeringen moet worden afgeschaft en de wereld moet worden geregeerd door technocratische bestuurders en “geselecteerde” internationale instellingen. Die visie is al akelig ver bewaarheid. En ik denk zomaar dat u en ik niet bij de “geselecteerde” bestuurders zullen zitten. Wij zullen vriendelijk doch dringend worden verzocht om onze “fysieke, digitale en biologische identiteit” beschikbaar stellen aan de mondiale Davos-elite die vervolgens zal bepalen wat onze “voetafdruk” op aarde zal mogen zijn.

  In de media en Tweede Kamer wordt vaak nogal schamper gedaan over de invloed van het World Economic Forum. Misschien is het in dit verband toch goed om te weten dat deze club een Young Global Leaders-groep heeft, waarin de politieke talenten van de toekomst worden klaargestoomd door Schwab. Van deze Young Global Leaders hebben onder meer deel uitgemaakt: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mark Zuckerberg, Larry Page en Sergei Brin (Google), Sebastian Kurz (president van Oostenrijk), Justin Trudeau (premier van Canada), Jack Ma (AliBaba), Tony Blair, Gordon Brown, Victor Orbán, Jacinda Adern (premier van Nieuw-Zeeland) en Bill Gates himself. Deze mensen zaten dus in het klasje toen ze nog niet de top hadden bereikt. Klaus Schwab heeft duidelijk een neusje voor talent.

  Grens bereikt

  De Nederlandse coronapas is dus geen doel op zichzelf en zal ook niet tijdelijk zijn. Veel aannemelijker is het om de pas te zien als het begin van de uitrol van een breder identificatiesysteem waarmee internationale en nationale autoriteiten en hun sponsors ongekende mogelijkheden krijgen om ons te controleren en aan te sturen.

  Ik besef dat dit geen fijne boodschap is. Wie wil horen dat we worden bedreigd in ons vrije menselijke en sociale bestaan zoals nog nooit eerder is gebeurd? Maar nu wegkijken is fataal. Blijven hopen dat onze leiders het beste met ons voor hebben, is het slechtste wat we nu kunnen doen. Kijk naar wat er op dit moment gebeurt in een ooit vrij land als Australië, waar mensen in quarantainekampen worden opgesloten, en in elkaar worden geslagen door de politie als ze geen mondkapje dragen. Gezien de rücksichtslose uitsluiting en demonisering van een complete bevolkingsgroep, de “niet-gevaccineerden”, die op dit moment ook in Nederland plaatsvindt, is er geen enkele reden om te denken dat dit bij ons niet kan gaan gebeuren.

  Onvermijdelijk is het echter niet. Het goede nieuws is dat we er makkelijk iets aan kunnen doen. Het enige dat we hoeven te doen om de parasieten van ons af te schudden is, heel simpel, niet meedoen.

  Dat is alles. Niet meedoen.

  Ook wie niet gelooft dat de coronapas deel uitmaakt van een groter plan, zou moeten weigeren om mee te gaan in het apartheidssysteem dat ermee wordt gecreëerd. Dat betekent vanaf zaterdag 25 september maar even niet naar het café of de film. Even niet op vakantie. Er zijn genoeg gelegenheden om bij elkaar te komen buiten de QR-kampen om. Als wij niet meedoen met het controlesysteem, is het gedaan met de controles. Zo simpel is het.

  Is dit te moeilijk, vraag je jezelf dan nu af: waar ligt je grens? Wat doe je als de overheid andere functies aan de pas wil gaan toevoegen? Ga je voor een derde vaccinatie als die wordt verplicht? Wat doe je als de overheid contant geld gaat verbieden? Als je nu je grens bepaalt, is het makkelijker om straks een streep te trekken. Eis op zijn minst een einddatum van de regering en als men die niet wil geven, vraag jezelf dan af, waarom niet?

  Mocht je denken dat je machteloos bent of er alleen voor staat, dat is niet zo. In Nederland zijn al honderdduizenden mensen bezig met alternatieve vormen van samenleven, samenkomen en samenwerken, buiten het systeem om. Ze zijn nieuwe scholen aan het oprichten, eigen munten, allerlei soorten coöperaties. Ze kopen lokaal en betalen zoveel mogelijk contant. Ze weigeren hun vrijheid in te leveren, hun autonomie, hun zelfbeschikkingsrecht, de vrijheid en de toekomst van hun kinderen. Ze krijgen geen aandacht in de media, maar het zijn er meer dan je denkt.

  Ik geloof nog steeds dat we beter uit deze crisis kunnen komen dan we erin gingen. Dat een mooie toekomst mogelijk is. Een gezonde samenleving in vrijheid en verbondenheid. Technologische ontwikkeling is onvermijdelijk, maar het gaat erom van wie die technologie is. Van wie wij zelf zijn. Een betere wereld kan niet worden bereikt met controlesystemen, identiteitspasjes, injecties, tests, genetische manipulaties, QR-codes, puntensystemen. Dat snapt toch iedereen?

  Met de coronapas is de grens bereikt. Doe er niet aan mee.

  Over de auteur: Karel Beckman is freelance journalist, mede-auteur van De Democratie Voorbij (uitgeverij Aspekt, 2011) en auteur van De Staat Voorbij (Aspekt, 2017). Zijn website is The Friendly Society. Volg hem op Twitter.
  0 reacties :

  Een reactie posten