D66: stop met de morele schijnheiligheid, superioriteit!

Datum:
 • vrijdag 17 september 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Politiek is een ambacht. Woorden en gebaren zijn de bouwstenen voor politieke ambachtslieden. Politieke retoriek is niet zonder consequentie voor wie het aanwendt. Wie, zoals Sigrid Kaag, in de politieke arena de morele superioriteit claimt, schept voor zichzelf een tragische conditie, schrijft Afshin Ellian.


  Afshin Ellian

  Prof.mr.dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Hij schrijft wekelijks onder meer over de idealen en vrijheden van de westerse cultuur.


  17-9-2021

  Het verhaal van mevrouw Kaag begon met een fake-foto: de overwinningsfoto van Kaag was reeds door haar team in scène gezet. Zij zegt een gelovige katholiek te zijn. Maar zij blokkeert de christelijke partijen ten einde een zo progressief mogelijk kabinet te vormen. Waarvoor? Jawel, voor het meest antichristelijke thema, namelijk het voltooid leven! Hoogmoed komt voor de val: ‘Ik ben een ander mens,’ zei Kaag ooit in een parlementair debat. De bedreigde Afghaanse tolken hebben daarvan niks gemerkt!

  Omtzigt toont kennis van politiek die Kaag ontbeert

  In tegenstelling tot Kaag kent Pieter Omtzigt het politieke ambachtswerk. Omtzigt is weer in Den Haag. Hij wil zijn voormalige politieke partij niet verder vernielen. Al hoewel hij goede redenen had om het wel te doen. Omtzigt werd niet goed behandeld door een aantal belangrijke leden van CDA. Hij werd ronduit beledigd en uitgescholden in de appgroepen van CDA. Ik praat zijn fouten niet goed. Daarover heb ik al geschreven. Hij toont nu wel karakter. Anders kon hij kiezen om tijdens het laatste congres van het CDA de rebellie te organiseren. Dat deed hij niet.

  Kort voor het congres liet hij weten dat hij niet van plan is om terug te keren naar de partij waarvoor hij 19 jaar parlementariër was. Als hij alleen al had gezwegen, kon dat congres van het CDA buitengewoon rumoerig verlopen. Omdat binnen de partij groepen waren, die juist de terugkeer van Omtzigt eisten.

  Met vertrek bij CDA kiest Omtzigt voor positieve energie

  Omtzigt gebruikt zijn energie niet langer voor het bestrijden van CDA-leiding. Dat is voor hem een afgesloten hoofdstuk. Politiek moet men niet verwarren met een boksring waar tot knock-out van de tegenstander moet worden gebokst. Het mooie bijbelse gezegde luidt: ‘Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.’

  Wie in de politiek zijn tijd kent, weet wanneer hij een andere afslag moet nemen. Omtzigt heeft gekozen voor de positieve energie. Kiezers willen weer hoop en optimisme van politici die hun problemen serieus nemen. Hij kan werken aan de oprichting van zijn eigen partij of slechts als zelfstandige parlementariër zijn democratisch mandaat naar eer en geweten uitvoeren. Ook dat doet hij weer met passie.

  Al bij zijn terugkeer vroeg hij aan de minister van Buitenlandse Zaken om alle documenten over het terughalen van tolken uit Afghanistan aan de Kamer ter beschikking te stellen. Maar dat werd afgewezen door D66. De kranten kopten: ‘D66 stemt tegen gevoelig informatieverzoek van Omtzigt over rol van D66-minister Kaag in Afghanistan’. Was dat niet mevrouw Kaag die namens D66 een transparante overheid wilde?

  Nieuwe leiderschap van Kaag zijn lege woorden

  ‘Maar ik ben een ander mens,’ zei Kaag destijds. Tijdens het Afghanistan-debat was gebleken dat het nieuwe leiderschap van Kaag een combinatie van arrogantie en nalatigheid is. Ondanks alle waarschuwingen deed zij in juli en daarna in augustus niets of weinig om deze mensen in veiligheid te brengen.

  Het nieuwe leiderschap bestaat kennelijk uit lege woorden. Dat wisten we allemaal. En toch was het journalistieke establishment niet kritisch. Dat geldt niet voor het weekblad EW. In een uitvoerig artikel hebben Carla Joosten, René van Rijckevorsel en Gertjan van Schoonhoven, de Schoo-lezing van Kaag op de operatietafel gelegd. Er blijken nogal wat belangrijke beweringen onjuist en onwaar te zijn. De partij die zich juist altijd keerde tegen alternatieve feiten en onware beweringen, heeft nu een leider die dol is op onjuiste en onware beweringen.

  De motie van afkeuring was niet tegen een Kamerlid, maar tegen een bewindspersoon, namelijk de minister van Buitenlandse Zaken als coördinator van de Afghanistan-kwestie. De rol van de ChristenUnie was hier cruciaal. De ChristenUnie heeft zich altijd constructief opgesteld, maar toch werd de partij consequent door Kaag beledigd en gekleineerd. Maar hierom steunde de ChristenUnie niet de motie.

  Morele superioriteit van Kaag bleek fake

  De ChristenUnie steunde de motie, omdat het falen van ministers het leven van mensen onnodig in ernstig gevaar heeft gebracht. Een zuivere redenering! In tegenstelling tot de motie van afkeuring tegen Kamerlid Mark Rutte, gaat het hier om een motie van afkeuring tegen een bewindspersoon.

  De morele superioriteit die D66 onder Kaag claimde, bleek fake en misplaatst te zijn. En toch zegt Kaag op de vraag hoe zij tot haar besluit is gekomen: ‘Ik toets aan mijn eigen waarden.’ Weer een teken van de morele superioriteit! In de politiek stap je op, wanneer je de steun en het vertrouwen van de meerderheid verliest. Het heeft niks met waarden te maken. Die retoriek van Kaag is antipolitiek en het zal alleen maar tot onnodige conflicten leiden.

  0 reacties :

  Een reactie posten