Zes gebieden in de Noordkop voortaan beschermd landschap. ’Om bijzondere waarde voor mens en dier te waarborgen’

Datum:
 • woensdag 25 augustus 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 •  SCHAGEN

  Een groot deel van de Noordkop is bestempeld tot ’Bijzonder Provinciaal Landschap’. De natuurwaarden van plaatsen als Schagen, Wieringen en Texel worden in de toekomst extra beschermd.


  Arie Booy 25-8-2021

  In heel Noord-Holland zijn 32 gebieden aangewezen als bijzonder landschap. ,,Dit zijn landschappen waarop we extra zuinig zijn vanwege hun bijzondere eigenschappen en waarde voor mens en dier”, laat een zegsman van de provincie weten.

  In de Noordkop hebben zes gebieden de aanwijzing gekregen: Callantsoog, Schagen, de Zijper polder, het Oude Veer, Wieringen en Texel. Het streven is er op gericht dat door deze aanpak Noord-Holland een mooie provincie blijft om te wonen, werken en vrije tijd door te brengen.

  Natuurgebieden als Het Zwanenwater zijn al beschermd, de 32 andere gebieden komen daarbij. ,,Voorheen golden er veel verschillende regels om het landschap te beschermen. Nu is alles samengebracht onder het beschermd landschap en heersen binnen de 32 gebieden overal dezelfde regels”, meldt het provinciebestuur.

  Waterlopen

  De provincie heeft per landschap aangegeven welke ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische of aardkundige waarden aanwezig zijn. Dat worden de kernkwaliteiten genoemd. Voorbeelden hiervan zijn het leefgebied voor weidevogels, waterlopen en verkavelingsvormen in oude polders. Maar ook de openheid en de vergezichten in het landschap of een bijzondere opbouw van de ondergrond. Deze kernkwaliteiten mogen niet worden aangetast door ruimtelijke ontwikkelingen zoals bouwen of graven.

  Een paar voorbeelden van die kernkwaliteiten: het voormalig eiland Callantsoog en de nollen zijn onder invloed van zee en wind gedurende een lange periode ontstaan en cultuurhistorisch van hoge waarde. Dit authentieke glooiende landschap is kwetsbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen die zorgen voor ophogingen of afvlakkingen van het reliëf zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

  Volgens het provinciale rapport heeft Schagen deels nog steeds een gaaf en herkenbaar verkavelings- en slotenpatroon dat de ontginningsgeschiedenis vanaf de vroege middel- eeuwen goed laat zien. Het is daarmee van zeer hoge cultuurhistorische en landschappelijke waarde. Dit geldt met name in het polderlandschap direct rond de kern Schagen. Deze kernkwaliteit is onvervangbaar. Ruimtelijke ontwikkelingen die het verkavelingspatroon wijzigen zijn in ieder geval een aantasting van deze kernkwaliteit.

  Keileembulten

  Op Texel is het stuwwallandschap, met de hogere keileembulten en lager gelegen delen ontstaan als gevolg van processen duizenden jaren geleden. Ook dit glooiende landschap is van zeer hoge cultuurhistorische waarde en onvervangbaar. En ook hier geldt: ruimtelijke ontwikkelingen die zorgen voor zichtbare ophogingen of afvlakkingen van het reliëf zijn een aantasting van deze kernkwaliteit.

  Er blijven weliswaar ontwikkelingen mogelijk, zolang ze de kernkwaliteiten maar niet aantasten. Daarbij kan gedacht worden aan fietspaden, energievoorzieningen, kleinschalige woningbouw (tot elf woningen) of bouwwerken met een oppervlak van minder dan 500 m2. Plannen voor ontwikkelingen die hier buiten vallen, tasten het bijzondere landschap aan.

  Uitvoering van dergelijke, meer grootschalige plannen kan alleen als het van groot openbaar belang is en als er kan worden aangetoond dat er geen andere mogelijkheden zijn. De schade aan het landschap moet dan worden gecompenseerd.

  Wie meer wil weten over beschermd landschap kan contact opnemen via omgevingsverordening@noord-holland.nl.

  Noordhollands Dagblad

  1 reacties :

  Anoniem zei

  De natuurwaarden in Hollands Kroon zijn een vreemd fenomeen.
  Langs de A7 verrijzen de meest monstrueuze gebouwen en dat zal alleen nog maar erger worden. Hoezo natuurwaarden?
  In de Wieringermeer staan zoveel windturbines dat de eens zo mooie Wieringermeer veranderd is in een industrieterrein. Hoezo natuurwaarden?
  In het dorpje Van Ewijcksluis lag aan het Amstelmeer nabij de brug een mooi stukje grond waar de natuur zijn gang kon gaan. Aan de overkant werden in het recente verleden ondieptes aangelegd waar de vogels konden foerageren enz. Zeldzame vogels huisden daar in het riet, struiken en bomen. Een of andere randdebiel heeft opdracht gegeven ook daar alles te vernielen en nu is het zo vlak als een biljartlaken, weg zeldzame vogels. Hoezo natuurwaarden?
  Als we te horen krijgen van Hollands Kroon dat er maatregelen genomen moeten worden vanwege de natuur, hoedt u dan wat dan hebben ze weer geld nodig en worden de burgers weer op kosten gejaagd zoals de nieuwe plannen voor het vuilnis.
  De termen Klimaat en Natuur worden enkel gebruikt om de burgers uit te kleden.

  Een reactie posten