Radioactief en giftig Polonium-210 afval op stortplaats bij Opperdoes, schade aan DNA en celdood.

Datum:
 • maandag 30 augustus 2021
 • in
 • Categorie: , , ,
 • OPPERDOES – “Uit door een WOB-verzoek beschikbaar gekomen stukken is ons gebleken dat Tata Steel IJmuiden van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op 10 oktober 2019 een Beschikking specifieke vrijgave voor een aantal recycle – en  afvalstoffen heeft gekregen.” schrijven Ria Manshanden (GroenLinks) en Siem Zeilemaker (PWF) aan het college van Medemblik.


  28-8-2021

  Vier van deze afvalstoffen bevatten Polonium-210. Dit isotoop is zowel radioactief als zeer giftig. Een zeer kleine hoeveelheid is voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken. Inhaleren van polonium-210 bevattende stofdeeltjes kan dodelijk zijn, daar de isotoop alfadeeltjes uitzendt die in het lichaam celstructuren aantasten, schade toebrengen aan DNA en celdood veroorzaken. Dit leidt ertoe dat organen uitvallen met de dood tot gevolg.

  Voorheen stortte Tata Steel het afval bij Deponie Afvalzorg locatie Nauerna, die hiervoor vergunning heeft tot 1 april 2022. Omdat deze locatie vol is, is de vergunning op verzoek van Tata Steel uitgebreid met de locaties Deponie Afvalzorg Lelystad en Wieringermeer. Voor Tata Steel is dit belangrijk, want zonder stortlocatie vallen hoogovens uit en de productie stil.

  Uit de e-mailwisseling tussen de ANVS en Tata Steel blijkt dat Tata Steel IJmuiden meerdere keren heeft aangedrongen op het aanpassen van de toegestane stralingsnorm en dat de ANVS geen eigen metingen heeft gedaan maar uitgaat van door Tata Steel aangeleverde parameters. Ook uit rapporten van het RIVM en de Omgevingsdiensten over de uitstootcijfers komt het beeld naar voren dat aangeleverde gegevens van Tata Steel als uitgangspunt worden genomen.

  Polonium-210
  Algemeen
  Elementpolonium (Po)
  Nuclide210Po
  Aantal protonen84
  Aantal neutronen126
  Nuclidische gegevens
  Nuclidenmassa209,982873673 u
  Spin0+
  Bindingsenergie7,834345 MeV
  Massa-overschot−15,953071 MeV
  Vervalgegevens
  Type vervalalfaverval
  Halveringstijd138,376157 dagen
  Vervalenergie5,40745 MeV
  Vervalproductlood-206 (Wikipedia)

  Vragen Ria Manshanden (GroenLinks) en Siem Zeilemaker (PWF)

  1. Bent u bekend met het storten van Polonium-210 bij Afvalzorg Wieringermeer?HVCWieringer
   a:Zo ja, wat is uw standpunt in deze?
   b:Zo nee, bent u bereid hierover contact op te nemen met de provincie en de ANVS, alsmede de betrokken omgevingsdienst(en)?
  2. Kunt u de raad zo spoedig mogelijk informeren over de situatie, inclusief de risico’s voor de volksgezondheid en het milieu?
  3. Is hierover contact geweest met het college van Hollands Kroon ?
   a: Zo ja, wat is de vorm en inhoud van dit contact?
   b: Zo nee, bent u bereid hierover contact op te nemen met Hollands Kroon en ons hierover te informeren ?
  4. Bent u bereid alles wat binnen uw vermogen ligt in het werk te stellen om, zeker als het om dit soort stoffen gaat, dit bekend te maken bij de burgers via een gemeentelijke publicatie in samenwerking met afvalzorg ?
  5. Zo nee, waarom niet ?


   

  0 reacties :

  Een reactie posten