EU database: Eind juli 20.525 vaccinatiedoden en bijna 2 miljoen gewonden

Datum:
 • vrijdag 20 augustus 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  99% komt niet in database terecht


  16-8-2021  ———————————————————————————————————————————–

  Bedrog testfase ontmaskerd: Pfizer en Moderna injecteerden ook controlegroep met ‘vaccins’ – Australië: Aantal vaccinatiedoden 8 keer hoger dan aantal Covid doden

  ———————————————————————————

  De Amerikaanse publieke radio omroep (NPR) bericht dat zowel Pfizer als Moderna de wetenschappelijke standaard protocollen van de testfasen met hun ‘vaccins’ hebben gebroken door ook het overgrote deel van de controlegroep in te enten. Dit is absurd, want het betekent dat nu onmogelijk kan worden vastgesteld of deze als ‘vaccins’ verpakte experimentele genmanipulatie injecties effectief en veilig zijn (iets dat overigens sowieso pas in 2024 definitief hoeft te worden aangetoond). Nu er geen ongevaccineerde controlegroep meer is, kunnen alle berichten van media en politiek over ‘tijdens de testen aangetoonde veiligheid en werkzaamheid’ als desinformatie worden afgedaan. Ondertussen blijft het aantal vaccinatieslachtoffers verder oplopen.

  Om te kunnen zien of een medicijn effectief is, wordt er altijd een ‘blinde’ test uitgevoerd met een groep gevaccineerden en een groep die een placebo krijgt. De deelnemers mogen beslist niet weten wat ze krijgen, maar daar bleken Pfizer en Moderna zich deze keer niets van aan te trekken. Nadat hun experimentele Covid injecties door de FDA een voorlopig ‘nood autorisatie’ hadden gekregen, besloten ze om de controlegroep te informeren dat ze geen vaccin hadden gekregen. Bijna de hele placebo groep werd toen alsnog gevaccineerd.

  Test-specialist: Effectiviteit nu onbekend

  Dit schendt alle gezonde wetenschappelijk aanvaarde protocollen en principes, want zonder een controlegroep kan er geen vergelijking meer worden gemaakt tussen ‘gevaccineerden’ en ongevaccineerden. Tienduizenden vrijwilligers doen echter nog steeds meer met de tweejarige follow-up research fase, en worden regelmatig ‘getest’.

  Volgens dr. Steven Goodman, klinische test-specialist aan de Stanford University, is het nu moeilijk om belangrijke vragen over de Covid-19 injecties te beantwoorden. ‘We weten niet hoe lang de bescherming duurt, en weten niet de effectiviteit tegen varianten, waar we absoluut een goede controle tak voor nodig hebben.’ Verder kan nu niet worden vastgesteld of andere factoren een rol spelen, zoals reeds bestaande ziekten, zwakte, en ras. Goodman opperde dat er mogelijk nieuwe placebo studies kunnen worden gedaan in landen waar nog nauwelijks geïnjecteerd is.

  Er moeten koste wat het kost injecties worden gezet

  De specialist zei dat er snel iets moet gebeuren, omdat het erop lijkt dat er varianten zijn of nog kunnen komen waar de ‘vaccins’ niet of nauwelijks tegen helpen. ‘Dan zijn we feitelijk terug bij af.’ (1). De Amerikaanse FDA heeft in dit verband inmiddels toestemming gegeven voor Covid shot nr.3, ondanks het feit dat de klinische testfase niet is afgerond, en dus weer niet kan worden gezegd of deze injectie werkt en veilig is.

  Zoals onze lezers weten waren boostershots uitlopend op een soort ‘vaccin abonnement’ van meet af aan al ingecalculeerd en zelfs de bedoeling. Iedereen die in zijn hoofd nog twee stappen verder kan denken (hoeveel zijn er daar nog van over?) zou zich dan onmiddellijk afvragen of deze ‘vaccins’ überhaupt iets met ‘veiligheid’ en ‘effectiviteit’ te maken hadden (en hebben). Het is een nieuwe aanwijzing dat besloten was dat er koste wat het kost IETS moest worden geïnjecteerd, ongeacht de gevolgen, en we dus met een puur politieke/ideologische agenda te maken hebben.

  Covid injecties blijven massa’s slachtoffers maken

  Bij de officiële Amerikaanse VAERS database zijn inmiddels een half miljoen Covid-injectie gewonden geregistreerd, bijna één derde van het totaal van alle vaccins van de afgelopen 30 jaar (2). Op 23 juli was het aantal vaccinatiedoden in de VS – ondanks nog strengere criteria – opgelopen tot 11.940, en het aantal gewonden naar 618.648. Verder hadden minimaal 1270 ingeënte vrouwen na inenting een miskraam gehad. Desondanks zijn de injecties ‘veilig voor zwangeren’ verklaard. (4)

  De officiële EU database EudraVigilance had op 31 juli al 20.525 vaccinatiedoden en 1.960.706 gewonden in Europa geregistreerd, waarvan circa de helft ernstige / permanente gezondheidsschade heeft opgelopen:

  In Schotland waren op 23 juni al 5522 mensen binnen 28 dagen na hun Covid-19 ‘killshot’ gestorven:

  99% komt niet in database terecht

  In 2010 werd in een Amerikaanse overheidsstudie geconstateerd dat meer dan 99% van alle (ernstige) tegenreacties en bijwerkingen van vaccins NIET worden gerapporteerd en dus niet in deze database terechtkomen. Dat zou betekenen dat het werkelijke aantal Covid-injectie slachtoffers met 100 moet worden vermenigvuldigd.

  Vogelns statisticus Mathew Crawford is de reken- en registratiemethode opzettelijk zó opgesteld, dat een ‘vaccin’ dat 20, 50 of zelfs 1000 keer meer slachtoffers maakt dan wat als ‘veilig’ wordt beschouwd, toch geen alarmbellen doet afgaan bij de CDC. Zou dat in Europa ook het geval zijn?

  Ook in Australië veel meer vaccinatiedoden dan Covid doden

  De officiële overheidsstatistieken van Australië (zie ook deze link), waaruit blijkt dat het aantal vaccinatiedoden dit jaar vele malen hoger is dan het aantal Covid doden, onderstrepen dat er een totaal andere agenda wordt gevolgd, die door ons al sinds het voorjaar van 2020 een staatsgreep door de globalistische klimaat-vaccin sekte wordt genoemd:

  Ook vanuit Nederland zijn er regelmatig berichten dat het huisartsen zowel administratief als organisatorisch vrijwel onmogelijk is gemaakt om een vaccinatie slachtoffer te rapporteren. Zelfs als iemand slechts enkele uren na injectie ernstige tegenreacties krijgt of sterft, zou onverkort moeten worden volgehouden dat het ‘uitgesloten is dat het aan het ‘vaccin’ ligt’.

  Doden of ziek maken gezonde mensen = naderende einde van beschaving

  Een samenleving die dit normaal vindt en zelfs eist dat iedereen gedrongen en desnoods gedwongen moet worden zich te laten injecteren, is naar mijn persoonlijke overtuiging moreel medeplichtig aan massamoord, en als de aantallen de komende jaren nog veel verder oplopen aan genocide. Iedere beschaving die om wat voor reden dan ook het doden en/of ziek maken van gezonde mensen goedkeurt of zelfs vereist, is in de greep gekomen van een duistere, fascistische, onmenselijke en suïcidale geest, en bevindt zich dan ook heel dicht bij de absolute ondergang.

  Of vindt er alsnog een massaal ontwaken plaats? Dat zou gezien het enorme aantal ingeënte mensen dan wel ver na twaalven zijn, en voor meer dan 20.500 Europeanen – en de geliefden die ze achterlaten – sowieso te laat komen.

  Xander

  (1) NPR via Pastorbobreid.com
  (2) The Defender (Children’s Health Defense)
  (3) Health Impact News
  (4) Health Impact News


  0 reacties :

  Een reactie posten