Opstand in de polder. Een gesprek met Bert Blase

Datum:
 • maandag 26 juli 2021
 • in
 • Categorie:
 •  Paul van Liempt in gesprek met bestuurder en politicus Bert Blase over diens boek ‘Opstand in de polder.’ “Verzet en het managen van verzet zijn veel energievretender dan een breed debat.”


  26-7-2021
  Paul van Liempt in gesprek met bestuurder en politicus Bert Blase over diens boek ‘Opstand in de polder.’ “Verzet en het managen van verzet zijn veel energievretender dan een breed debat.” Er is iets aan de kook in Nederland. De grote, traditionele partijen zijn hun kiezersbases bijna volledig verloren, ongehoorde politieke perspectieven domineren het publieke debat, het contact tussen overheid en burger brokkelt af, en de dreiging van geweld neemt toe. “Onze instituties hebben geen antwoorden op de vraagstukken van vandaag,” constateert Bert Blase, plaatsvervangend burgemeester van Heerhugowaard. “Stilletjes zijn we steeds meer in verzet.” Wat hem betreft is het dan ook tijd dat Nederlandse bestuurders, zowel op gemeente- als op nationaal niveau, ontwaken tot een nieuwe werkelijkheid: “De echte macht, invloed en kennis zitten niet meer in die ene ruimte van de gemeenteraad. Die zitten in onze mobieltjes, in onze hoofden, in het collectief.” Een pleidooi voor de brede participatie, met Bert Blase. -- 0:00 intro 0:16 Wat stoort jou op dit moment? 2:52 Waar zie jij risico’s op uitbarsting? 5:23 Wat heeft jou doen vervreemden van een traditionele partij als de PvdA? 8:52 Zijn mensen te bang om hun partijloyaliteit af te zweren? 10:11 Waarom denk jij dat deze verandering door gaat zetten? 14:50 Is volledige transparantie een realistisch doel? 18:23 Kan je wat meer zeggen over de veranderingen die jij zou toepassen? 21:09 Is de transitie die jij voorstaat ook op landelijk niveau denkbaar? 24:58 Wordt in Europa de discussie teveel gemeden? 28:13 Wat zeg je tegen hen die zeggen dat dit alles teveel tijd zou kosten? 34:16 Moet er niet toch een versnelling in het proces komen? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/de-n... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten