Tegenstanders van datacenter B1 vestigen hun hoop op gedeputeerde Cees Loggen. ’De bal ligt nu bij de provincie’

Datum:
 • zaterdag 3 juli 2021
 • in
 • Categorie: , ,

 • HOLLANDS KROON - MIDDENMEER

  Ze hadden vooraf de koppen geteld met de vraag wie in de gemeenteraad van Hollands Kroon voor of tegen de komst van datacenter B1 zou stemmen. Met als conclusie dat de kans ’heel klein was dat het voorstel het niet zou halen.’


  Winnie van Galen 30-6-2021


  Lees ook: Waar voorheen koeien werden gehouden, daar mag Microsoft een datacenter gaan bouwen. Raad Hollands Kroon geeft een klap op plan B1

  Aan het woord is Jan Meijles, voorzitter van de werkgroep Red de Wieringermeer. Het afgelopen jaar is door hem en de vier andere leden van de werkgroep hemel en aarde bewogen om de komst van een datacenter aan de Cultuurweg in Middenmeer te voorkomen.

  Tevergeefs zoals afgelopen dinsdag bleek nadat een meerderheid van de gemeenteraad het voorstel had omarmd. Dat wil zeggen: instemde met een wijziging van het bestemmingsplan waarmee de weg in principe vrij is voor de bouw van een datacenter van Microsoft langs de Cultuurweg in Middenmeer.

  Brief

  De hoop is nu gevestigd op de provincie, geeft Meijles aan. Gevoed door onder meer uitspraken van gedeputeerde Cees Loggen en kritische vragen die kortgeleden door Statenleden over de kwestie zijn gesteld. Loggen dreigde herhaaldelijk met ingrijpen als Hollands Kroon de plannen voor een vierde datacenter in de gemeente (B1) zou goedkeuren.

  Over de kwestie schreef Red de Wieringermeer in april een brief aan Gedeputeerde Staten. Met daarin de vraag wat ze gingen doen als een plan voor B1 zou worden goedgekeurd. Een week geleden kwam er antwoord.

  Meijles: ,,Daarin stond dat ze eerst moesten wachten op een besluit van Hollands Kroon. Het was een mooie brief, we worden heel serieus genomen. Actiegroepen die een brief schrijven aan Gedeputeerde Staten, die krijgen niet altijd antwoord. Neem dat van mij aan.’’

  Ongebruikelijk


  Muriël van Nieuwenhuijzen van de werkgroep Data non Grata had haar hoop gevestigd op afwijkend stemgedrag van leden van de coalitiepartij Senioren Hollands Kroon (SHK). Onder meer omdat Peter Meijer van SHK een petitie tegen de komst van meer datacenters had ondertekend die Data non Grata in het leven riep. Meijer handelde echter conform het standpunt van zijn fractie en stemde voor, evenals de andere leden van deze partij deden.

  Van Nieuwenhuijzen: ,,Ik vind het jammer zoals het is gelopen. Waarom heeft de raad van Hollands Kroon niet gewacht op de datacenterstrategie van de provincie en op de nieuwe Omgevingsvisie waarin de participatie van burgers beter is geregeld.’’ Op de vraag hoe nu verder geeft Van Nieuwenhuijzen aan haar hoop net als Meijles te vestigen op Cees Loggen. ,,Hij heeft toegezegd in te grijpen. De bal ligt nu bij de provincie.’’ 

  Noordhollands Dagblad
  0 reacties :

  Een reactie posten