Datacenter

Datum:
 • zaterdag 12 juni 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Reactie in het Noordhollands Dagblad van 

  12-6-2021   Datacenter

  Hollands Kroon wil Agriport ook ruimte geven om naast B1 ook B2 en B3 te exploiteren.

  Dat het college van Hollands Kroon een innige samenwerking met Agriport heeft, is al langer bekend. Zo is in de anterieure overeenkomst (AOK) over B1 tussen gemeente en Agriport te lezen dat wanneer Agriport verder uit wil breiden ze dat maar hoeven aan te geven.

  In de AOK wordt namelijk niet alleen gesproken over de ontwikkeling van B1, maar ook over B2 en B3.

  Zo staat in art 18.1 van de AOK, „Partijen zullen voor de nog te ontwikkelen vervolgfasen (thans aangeduid als B2 en B3) van het exploitatiegebied nadere anterieure overeenkomsten sluiten in lijn met het in deze overeenkomst bepaalde, op het moment dat exploitant aangeeft dat het gewenst is om een vervolgfase in exploitatie te brengen.” Met exploitant wordt Agriport bedoeld.

  Dit lijkt niet te rijmen met het afwijzen van de plannen voor uitbreiding van Agriport. Het gebiedsplan Wieringermeer met een zoekgebied van maximaal 2500 ha, is namelijk in 2020 door de raad afgewezen.

  Op het voorstel de bestemming op B1 te wijzigen, zodat daar een datacenter gebouwd kan worden, zijn veel bezwaarschriften ingediend.

  Een handtekeningenactie van de groep Data non Grata leverde ruim 3000 ondertekenaars op. Toch probeert het college van B en W tegen alle weerstand in, en tegen het stopzetten van het gebiedsplan, de wijziging van het bestemmingsplan door te drukken ten behoeve van ontwikkelaar Agriport.

  De vraag is: kan een college van B en W dat zich organisatorisch en financieel zo sterk aan één commerciële marktpartij heeft gebonden, nog wel onafhankelijk opereren ?

  Deze zaken lijken wel erg veel op de in mei geopenbaarde berichten uit Groningen (Eemshaven). Nieuwsuur zei daarover : „De komst van een datacenter in Groningen leidt tot vriendjespolitiek met miljoenendeals.”

  GERARD ESSELINK

  Wieringermeer  3 reacties :

  Anoniem zei

  Het gaat ook net zo in Zeewolde. Lokale wethoudertjes zijn niet opgewassen tegen de gehaaide ervaren onderhandelaars van giganten als Microsoft en Google.

  Sam Kooy zei

  Mee oneens Anoniem. Zie de heren Groot en de verfoeide Meskers, beiden wethouders in Hollands Kroon. die beiden maar al te graag willen en de bouw niets anders doen dan proberen aan te jagen. De macht van de wethouders is via hun portefeuille véél te groot. Dit geldt overigens alle wethouders in ons land !

  Anoniem zei

  Beste Sam, de macht van wethouders is zo groot als de gemeenteraad hen toestaat. De meerderheid van de raad vindt het allemaal goed gaan zo. Geen omkijken naar. Beetje meebabbelen, verstand op nul.

  Een reactie posten