Weer tegenvaller Bayer in Roundup-zaak

Datum:
 • vrijdag 28 mei 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •      In Nederland heeft het middel een reguliere toelating.


  Weer tegenvaller Bayer in Roundup-zaak

  De Duitse chemiereus Bayer heeft opnieuw een rechtszaak      verloren in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel      Roundup. Het Amerikaanse hof van beroep in San Francisco weigerde om een beslissing uit 2019 nietig te verklaren, waarin wordt gesteld dat het middel kankerverwekkend is.

  Het besluit kan meer consumenten aanmoedigen een claim tegen    Bayer in te dienen. Er zijn er al duizenden claims tegen het bedrijf ingediend, deze zaken probeert Bayer voor een bedrag van 11       miljard dollar te schikken. Bayer hoopte met een positief oordeel        dat het duizenden lopende zaken zou kunnen afhandelen.

  In het beroep stelde Bayer dat de bevoegdheid om de etikettering        van herbiciden te reguleren, ligt bij het Amerikaanse Environmental Protection Agency. Daarmee is het voor staten afzonderlijk niet toegestaan eisen op te leggen die afwijken van de federale eisen. Het chemieconcern zei dat het vonnis van de jury waartegen het beroep aantekende ten onrechte was gebaseerd op een Californische wet,       die Bayer verplicht consumenten te waarschuwen voor het kankerrisico.

  50 miljoen dollar per eiser

  De eiser in de zaak getuigde dat hij jarenlang Roundup gebruikte         op zijn land. De blootstelling zou een zeldzame vorm van lymfklierkanker hebben veroorzaakt. De juryleden kenden de man    meer dan 80 miljoen dollar toe, wat later door de rechter werd teruggebracht tot 25 miljoen dollar. Dat bedrag werd door het hof      van beroep bevestigd. De rechtszaak was de tweede van drie    Roundup-processen die Bayer in 2018 en 2019 verloor met een gemiddelde toekenning van bijna 50 miljoen dollar per eiser

  Bayer kreeg de kwestie rond Roundup als erfenis bij de eerdere overname van het Amerikaanse Monsanto. Het bedrijf zelf heeft      altijd gezegd dat het onkruidbestrijdingsmiddel veilig is. Studies en gezondheidsautoriteiten hebben volgens Bayer geoordeeld dat  glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, niet kankerverwekkend is  voor mensen. In Nederland heeft het middel een reguliere toelating. .


  0 reacties :

  Een reactie posten