Ook met de lokale bestuurscultuur is het op veel plaatsen goed mis. Een gesprek met Anke Griffioen

Datum:
 • woensdag 19 mei 2021
 • in
 • Categorie: ,
 •  Ad Verbrugge in gesprek met Anke Griffioen, filosoof, bestuurskundige en ondernemer, over het belang van winkelgebieden.  18-5-2021


  “De winkelstraat is community.” De komst van het coronavirus heeft niet alleen veel onvoorzien leed doen ontstaan, tevens heeft het reeds bestaande problemen uitvergroot en op de spits gedreven. Eén van deze problemen is het verdwijnen van de winkelstraat. Veel winkeliers hebben hun deuren moeten sluiten vanwege de lockdown. Zij die nog open zijn voelen de toenemende concurrentie van alsmaar groeiende digitale winkelplatforms. Als deze ontwikkeling doorzet zou het winkelgebied zijn status als sociale ontmoetingsplek wel eens rap kunnen gaan verliezen, met alle gevolgen van dien. Want “het gaat niet alleen om de toekomst van winkelgebieden; het gaat om de toekomst van steden,” zegt Anke Griffioen. Het verdwijnen van winkels uit de binnensteden maakt dat zij het hart van hun gemeenschap verliezen. Om deze ontwikkeling tegen te gaan is het zaak dat er fundamenteel wordt nagedacht – door ondernemers zowel als bestuurders en beleidsmakers – over de toekomst van het winkelgebied. Retail in de uitverkoop met Anke Griffioen. -- 0:00 intro 0:17 Hoe hebben jij en je zaak het afgelopen jaar doorstaan? 4:21 Hoe ben jij in de schoenenbranche terechtgekomen? 5:25 Wat merk je als winkelier van de veranderende bestuurscultuur? 11:09 Is er sprake van een zekere richtingloosheid in het Rotterdamse gemeentebestuur? 18:21 Zitten de plaatselijke media hierop? 23:03 Heb je ook een voorbeeld op nationaal niveau van ditzelfde probleem? 28:06 Moeten kleine bedrijven niet gaan samenwerken om de complexe regelgeving het hoofd te bieden? 30:19 Hoe heeft de lockdown jouw bedrijf beïnvloed? 34:30 Wat is nog het belang van het winkelgebied in tijden van digitalisering? 40:32 Gaan we op een andere manier nadenken over de winkel? 43:50 Denk je dat er nieuwe wetgeving moet komen? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  De Nieuwe Wereld

  0 reacties :

  Een reactie posten