Landsadvocaat: ”Epidemie? Daar kom ik later op terug”

Datum:
 • zaterdag 8 mei 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • Rechter wijst maandag vonnis over coronamaatregelen


  ROTTERDAM – 6 mei 2021 – Afgelopen maandag vond de behandeling plaats van een nieuw kort geding tegen de avondklok. Die verviel echter enkele dagen voorafgaande aan de zitting. Rechter mr. G.H.I.J. Hage stemde in met een door Viruswaarheid verzochte wijziging van de vordering. De procedure richt zich nu tegen alle maatregelen. De inperkingen van grondrechten zijn volgens de actiegroep in strijd met de Grondwet en verdragsverplichtingen. 

  De Staat verzocht Viruswaarheid de procedure in te trekken vanwege het ontbreken van een procesbelang. De avondklok was immers al van tafel. Nadat de Staat weigerde om af te zien van een hernieuwde avondklok in de toekomst, zette de actiegroep de procedure door. De Staat benadrukte dat zij zich het recht voorbehoudt om op elk gewenst moment de maatregel opnieuw te gebruiken.

  Grondwet

  Viruswaarheid voerde aan dat de Grondwet niet voorziet in een mogelijkheid om uitzonderlijke bevoegdheden te scheppen  buiten het wettelijke systeem van noodrecht. Jeroen Pols van Viruswaarheid: “De Coördinatiewet uitzonderingstoestanden bepaalt welke bevoegdheden toegelaten zijn. Van een aantal grondrechten mag de staat alleen afwijken als zij een algehele noodtoestand uitroept. Dat is niet gebeurd. Van sommige grondrechten mag zelfs nooit afgeweken worden terwijl de maatregelen dat wel doen. Daarmee zijn alle maatregelen onverbindend.”

  Open inrichting

  Volgens Viruswaarheid moeten de maatregelen in samenhang beoordeeld worden. Uit een aantal uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van Mens volgt dat een stapeling van maatregelen op een bepaald moment overgaat in een detentiesituatie. Jeroen Pols: “Italië legde aan een aantal maffialeden beperkingen op om te voorkomen dat zij opnieuw in de fout gingen. Zij moesten ‘s nachts thuis zijn, mochten onder meer geen restaurants of discotheken bezoeken en werden in hun sociale contacten beperkt. Ook mochten zij niet reizen. In de huidige situatie hebben wij minder vrijheden. Wij zitten in een open inrichting.”

  Verdragsverplichtingen

  Ook het Europese mensenrechtenverdrag verbiedt lidstaten om af te wijken van verdragsrechten zonder een noodtoestand af te kondigen. “Dit kan alleen in een extreme omstandigheden als het voortbestaan van het land op het spel staat. In dat geval moet een melding volgen bij de Raad van Europa. Ook mag een lidstaat nooit preventieve maatregelen nemen. Er moet sprake zijn van een “reëel en direct gevaar”. Aan geen van deze voorwaarden is voldaan. De voorspellingen van het OMT zijn niet meer dan een risicoanalyse van een potentieel gevaar. Hun adviezen zijn daarmee per definitie gericht op preventie”, aldus Pols.

  Epidemie

  Viruswaarheid voerde verder aan dat er volgens de wettelijke definitie sinds april 2020 geen epidemie meer is. Er moet dan sprake zijn van een snelle toename van het aantal zieken in een korte tijd. De rechter legde dit punt voor aan de staat. De landsadvocaat bleef het antwoord echter schuldig. Hij wees op het OMT-advies en aantallen besmettingen. De rechter bepaalde in een eerdere procedure echter dat  alleen een arts een diagnose kan stellen. Een positieve testuitslag staat daarmee niet gelijk aan een ziekegeval.

  Uitspraak

  De voorzieningenrechter doet maandag 10 mei uitspraak. Willem Engel en Jeroen Pols geven daarna om 16.00 uur een persconferentie voor een toelichting.

  Pleitnotitie alle maatregelen Pleitnota Pels Rijcken

  Pleitnotitie alle maatregelen

  Betekende dagvaarding

   

   VIRUSWAARHEID

  0 reacties :

  Een reactie posten