’Geen molens binnen 600 meter van huizen’

Datum:
 • zaterdag 1 mei 2021
 • in
 • Categorie: , ,
 •  ’T ZAND Brandbrief organisaties naar provincie


  Marten Visser 1-5-2021

  Er ontstaat breed verzet tegen de plaatsing van nieuwe windturbines in Noord-Holland. Diverse belangengroeperingen uit de regio protesteren bij de provincie. 

   Ze sturen een brandbrief aan Provinciale Staten, gemeentebesturen en gemeenteraden waarin ze ageren tegen de komst van extra windturbines op land. 

  Onder de ondertekenaars zijn organisaties als Dorpsraad Sint Maarten, Kritisch Platform Ontwikkeling Zijpe, Vereniging Houd Zijpe Leefbaar, Werkgroep Oostpolder Anna Paulowna, Dorpsraad ’t Zand en Stichting Omwonenden Windplan Wieringermeer. 

  De organisaties maken zich grote zorgen over de opstelling van vooral het provinciebestuur. Om voldoende duurzame energie op te wekken zou de provincie de minimale afstand van zeshonderd meter die een windturbine van huizen af moet staan willen schrappen. 

  Die norm van zeshonderd meter stelde de provincie in 2014 zelf in. Hier van afwijken levert volgens de organisaties heel veel ellende op voor mensen die in de buurt van turbines wonen. Het geluid dat de turbines geven zou voor gezondheidsproblemen zorgen. De toegestane norm is in Nederland veel te hoog, vinden de bezwaarmakers. 

  Vliegverkeer

  ’De norm levert driemaal zoveel ernstige hinder op als weg- en railverkeer mogen veroorzaken en evenveel als vliegverkeer, aldus het RIVM. Omdat de norm een jaargemiddelde waarde is blijkt handhaving in de praktijk nauwelijks mogelijk. Door manipulatie van de stroomproductie (mitigatie) worden ze zo groot gekozen dat de exploitant er zeker van is dat hij de hele jaarlijkse ’geluidsruimte’ kan benutten. Dit leidt onvermijdelijk tot periodes van overschrijding.’ 

  Volgens de organisaties is de Nederlander in West-Europa het slechtste af, als het om wonen bij windturbines gaat. In de meeste andere landen mogen molens niet binnen een kilometer van het dichts bij zijnde huis komen. 

  ’Het schrappen van de minimumafstand van zeshonderd meter met als doel meer ruimte voor windparken te scheppen is een slecht voorbeeld van gelegenheidsregelgeving. U mag daar de gezondheid, rust en financiële zekerheid van de omwonenden niet aan opofferen’, houden de organisaties het provinciebestuur en de gemeenten voor. 

  Als de provincie het laat afweten, wordt de verantwoordelijkheid van de gemeenten groter. Zij zouden dan zelf de afstand van zeshonderd meter in hun regels moeten vastleggen. In steeds meer gemeenten groeit de weerstand tegen de komst van nieuwe windturbines. 

  Diverse gemeenteraden buiten de regio hebben al beleid aangenomen om te voorkomen dat hun buitengebied vol komt te staan met windturbines. Ze willen bij voorbeeld eerst vol inzetten op het plaatsen van zonnepanelen op woningdaken.

  NoordhollandsDagblad


  0 reacties :

  Een reactie posten