'Verzorgingsstaat op termijn onhoudbaar door migratie.' Een gesprek met Jan van de Beek

Datum:
 • maandag 19 april 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • De vraag naar de kosten van immigratie wordt doorgaans ervaren als een pijnlijke.
  19-4-2021   Jelle van Baardwijk in gesprek met wiskundige en cultureel antropoloog Jan van de Beek over het rapport ‘De grenzeloze verzorgingsstaat.’ “Vluchtelingen worden geofferd op het aura van de mensenrechten.” De vraag naar de kosten van immigratie wordt doorgaans ervaren als een pijnlijke. Voor velen is het zo vanzelfsprekend dat de noodlijdende medemens wordt opgevangen, dat pogingen om daaraan een prijskaartje te hangen vaak al bij voorbaat als immoreel worden afgedaan. Deze reactie, hoewel geboren uit goede intenties, is helaas ook wat naïef. Immigratie is niet een goed dat zichzelf altijd afbetaald. Om immigratie duurzaam te maken moet daarom beter worden nagedacht over het slag mensen dat wordt binnengelaten, zo pleit althans Jan van de Beek. “Immigranten moeten lijken op de mensen die er al zijn, niet zozeer qua cultuur maar qua opleidingsniveau en verdiencapaciteit.” Wanneer niet beter wordt gelet op de reële bijdrage van immigranten aan de nationale schatkist, riskeert men de zorgstaat als zodanig te ondermijnen. “Om de zorgstaat te redden moet je hem afgrenzen. Wij zijn te lankmoedig met het toelaten van mensen.” Kind van de rekening zijn daarbij vooral de migranten en vluchtelingen zelf, aldus van de Beek: “Doordat wij aangeven iedereen te kunnen helpen, maar het alsnog heel moeilijk maken om hier te komen, dragen wij zelf verantwoordelijkheid voor al die verdronken vluchtelingen. Ik noem dat neokoloniale zelfoverschatting.” Een pijnlijke werkelijkheid met Jan van de Beek. -- 0:00 introductie 1:32 Hoe ben jij ertoe gekomen om economische analyses te maken van immigratie? 10:09 Waar het onderzoek over? Kan je de twee deelbegrippen kort toelichten? 16:36 Bestaat er een verschil in onkosten tussen verschillende migrantengroepen? 20:17 Is opleidingsniveau doorslaggevend voor het instandhouden van de verzorgingsstaat? 22:47 Wat zijn, naast bijvoorbeeld citoscore, nog meer indicatoren? 27:22 Hoe bepaal je precies de mate van culturele afstand tussen groepen? 31:55 Wat is het verschil tussen jouw huidige analyse en eerdere analyses? 35:37 Hoeveel kost een laagopgeleid iemand in Nederland? 39:58 Kun je uitweiden over de mogelijke onhoudbaarheid van deze zorgstaat. 42:59 Moeten wij zelf meer doen om immigranten op te leiden? 47:00 Speelt institutioneel racisme een rol in deze dynamiek? 50:39 Hoeveel arbeidsmigranten werken uiteindelijk niet? Kun je een cijfer aanhalen? 52:16 Welke drie scenario’s zet jij uiteen? 57:45 Jouw rapport is vrij kritisch ontvangen. Hoe kijk jij naar die kritiek? 1:04:57 Kunnen we zowel een humanitair asielbeleid als ons zorgstelsel handhaven? -- De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met Centrum Ethos aan de VU en Filosofische School Nederland. Volg ons! Website: https://www.denieuwewereld.tv​​​​​​​​​​ Twitter: https://twitter.com/De_NieuweWereld​​... Wil je ons steunen? Dat kan hier: https://www.whydonate.nl/donate/denie...


  0 reacties :

  Een reactie posten