Met financiële prikkel wil Hollands Kroon de grijze kliko flink leger krijgen. Wie restafval beter scheidt, betaalt minder

Datum:
 • vrijdag 30 april 2021
 • in
 • Categorie: , , ,

 • HOLLANDS KROON - ANNA PAULOWNA Met het terugdringen van restafval is in Hollands Kroon nog een flinke slag te maken. Van de 170 kilo per persoon per jaar nu moet het in 2025 zijn verminderd naar 30 kilo. Met een financiële prikkel als instrument. Wie zijn grijze container minder vaak aan de weg zet en dus beter afval scheidt, ziet zijn afvalstoffenrekening dalen.


  Papier, plastic, kleding, glas, grof afval, gft, het kan allemaal worden gescheiden. Maar dat gebeurt in onvoldoende mate. Veel van die spullen verdwijnen alsnog in de grijze bak en belanden daarmee deels in de verbrandingsoven. Op de lopende band zijn alleen plastic, blikjes en drankkartons gemakkelijk na te scheiden. Papier of kleding die kledderig is geworden door etensresten, daar is niets meer mee te beginnen. Nascheiding van afval is overigens ook duurder dan het scheiden aan de bron, aldus afvalverwerker en energiecentrale HVC.

  Tarieven

  Op 24 juni neemt de gemeenteraad van Hollands Kroon een besluit hoe ze het aanbod van restafval in de gemeente exact wil beperken, welk tarieven er gaan gelden bijvoorbeeld. Daarbij dient de gemeente Noordoostpolder als voorbeeld, een plattelandsgemeente vergelijkbaar met Hollands Kroon. In januari dit jaar is daar een recycle-tarief ingevoerd dat bestaat uit een vast- en een variabel kostendeel. Inwoners die goed hun afval scheiden, hoeven hun bak minder vaak aan de weg te zetten. Dat levert ze een bonus op, ze betalen minder aan het ophalen van restafval. Een chip registreert van wie die bak is.

  De resultaten over de eerste drie maanden van dit jaar in Noordoostpolder met 22.000 huishoudens zijn bemoedigend te noemen, aldus de HVC die het proces bijhoudt. Per persoon daalde het restafval over het eerste kwartaal met bijna 23 kilo. Voor een groot deel veroorzaakt door het wegblijven van glas. Over het geheel genomen daalde de hoeveelheid restafval in de grijze bak met 566 ton, een kostenbesparing van drie ton in euro’s. Het streven is eind dit jaar van 23 naar honderd kilo reductie te komen. De raadsleden van Hollands Kroon kregen dit nieuws donderdagavond te horen tijdens een beeldvormende vergadering over het recycleplan dat de gemeente aan het voorbereiden is. Met als ingangsdatum januari 2022. Een jaar later moet er van de 170 kilo idealiter honderd kilo af zijn.

  Rapen zwerfafval

  Een van de thema’s die aan de orde kwam was de vraag hoe het nu moet met personen die zwerfafval opruimen. Krijgen zij hiervoor met hun goede gedrag de rekening gepresenteerd? Dat is niet het geval. Wie geregistreerd zwerfafvalraper is, kan het gratis bij de gemeente kwijt of het wordt door de buitendienst opgehaald. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van ondergrondse containers met een pasjessysteem. Die komen ook op plekken voor bewoners uit de hoogbouw. Verder neemt de gemeente extra maatregelen om het recyclen van afval te stimuleren, zoals het plaatsen van meer glascontainers.

  Van de 170 kilo bestaat in Hollands Kroon zo’n 23 kilo uit grof afval: hout, elektronica, en andere spullen die inwoners kwijt kunnen bij de afvalbrengplaatsen in de gemeente. Gezien de VANG-doelstellingen (van afval naar grondstoffen) van de rijksoverheid loopt Hollands Kroon flink achterop. Voor 2020 was de richtlijn honderd kilo restafval per persoon per jaar. In 2016, het jaar voor de introductie van de oranje container, werd er 225 kg fijn- en 13 kg grof huishoudelijk afval per inwoner ingezameld.

  Dumpingen

  Hollands Kroon is overigens niet de enige die achterloopt, dit geldt voor meer gemeenten in het land. Ter stimulans heeft de rijksoverheid in 2014 een afvalstoffenbelasting ingevoerd voor te verbanden restafval. In het eerste jaar bedroeg dit 17 euro per duizend kilo. Dit jaar geldt een tarief van 33 euro per ton.

  Jaarlijks wordt er in Hollands Kroon zo’n vijfhonderd keer afval gedumpt. Zoals het laten verdwijnen van zakken met restafval in kledingcontainers, neergezet bij afvalcontainers, gepropt in straatprullenbakken. Deze voorbeelden vallen in de categorie bijplaatsingen. Het afgelopen jaar kwamen hier honderd meldingen over binnen. De 520 meldingen van dumpingen komen voor vijftig procent van wegen in het buitengebied. De Koggenrandweg is met 55 meldingen koploper. Het resterende deel komt van binnen de kernen. Anna Paulowna en Wieringerwerf zijn koploper met meer dan vijftig meldingen.

  Met voorlichting en handhaving wil de gemeente voorkomen dat de dumpingen toenemen als er een recycle-tarief wordt ingevoerd. Het goede nieuws is dat de hoeveelheid zwerfafval en het aantal dumpingen van afval in Noordoostpolder sinds de invoering van het recyle-tarief vooralsnog gelijk is gebleven, aldus de HVC. 

  Noordhollands Dagblad

  0 reacties :

  Een reactie posten