Beantwoording gestelde vragen door LADA

Datum:
 • woensdag 21 april 2021
 • in
 • Categorie: ,

 • Hollands Kroon - Verkiezingen voor de Tweede Kamer: Tekort aan stembiljetten.
  21-4-2021

   Hierbij de beantwoording van de door ons gestelde vragen naar aanleiding het kort aan stembiljetten tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De beantwoording komt niet overeen met de bevindingen die ons bereikten. In Wapen van Holland waren de stembiljetten om 17.10 uur op.

  Na aanvulling waren er na 20.40 uur opnieuw geen biljetten meer. In café Beentjes werden de mensen om 20.30 uur doorverwezen naar andere stemlocaties.

  ___________________________


  Geachte fractie,


  Op 19 maart 2021 heeft u politieke vragen (nummer PV-2113) gesteld over Tekort aan stembiljetten. In deze brief beantwoorden wij de door u gestelde vragen.


  Toelichting LADA

  Wij zijn daarvan geschrokken. Het betekent dat in het laatste half uur burgers niet meer in staat zijn geweest hun stem uit te brengen op dit stembureau. Daarmee is in Hollands Kroon burgers hun stemrecht ontnomen. Ongehoord.

  1. Bent u dat met ons eens?

  Reactie:

  Bij twee stembureaus zijn inwoners doorverwezen naar een stembureau in de buurt omdat de stembiljetten op waren. Wij betreuren dat dit zo is gelopen. Gelukkig heeft nagenoeg iedereen

  zijn/haar stem kunnen uitbrengen. Helaas was een enkele inwoner te laat om nog te kunnen doorverwijzen naar een ander stembureau. Dat is heel spijtig.

  2. Kunt u aangeven hoeveel personen dit is overkomen?

  Reactie:

  Bij ons is van twee inwoners bekend dat zijn hun stem niet hebben kunnen uitbrengen.

  3. Is dit ook bij andere stembureaus in de gemeente gebeurd?

  Reactie:

  Bij twee stembureaus waren de stembiljetten vóór 21.00 uur op. Dit waren Het Wapen van Holland in Anna Paulowna en Café Beentjes in Winkel. Inwoners zijn op tijd doorverwezen naar stembureaus in de buurt. Daarom hebben we besloten om inwoners vanaf dat moment door te verwijzen naar een ander stembureau in de buurt. Hierdoor heeft iedere inwoner de mogelijkheid gehad zijn/haar stem uit te brengen. Ook hebben een klein aantal stembureaus eerder op de dag kort de deuren moeten sluiten in afwachting van nieuwe biljetten. Uiteindelijk heeft wel iedereen zijn stem kunnen uitbrengen.

  Toelichting LADA:

  Ronduit schokkend vinden wij het antwoord van uw woordvoerder. Zij stelt doodleuk dat het door het briefstemmen lastig is in te schatten hoeveel stembiljetten er nodig zijn. Een onzinnig antwoord. Briefstemmen heeft geen enkele invloed op het in voorraad hebben van voldoende stembiljetten. Bovendien zie je toch aankomen dat er een te kort aan stembiljetten dreigt.


  4. Wordt er over de dag geen controle uitgevoerd over de gang van zaken in het stembureau?

  Reactie:

  Bij een aantal stembureaus hebben we (een paar keer) gedurende de dag en avond stembiljetten extra gebracht omdat deze op dreigden te raken. Het is op voorhand lastig inschatten hoeveel mensen gebruik maken van een bepaald stembureau omdat men vrij is om binnen de gemeente een stemlokaal te kiezen. Wij maken deze inschatting op basis van de vorige verkiezingen. We kijken dan naar het eerdere aantal biljetten per stembureau, wat dit keer moeilijker ging door stembureaus op nieuwe locaties door corona. In eerste instantie heeft ieder stembureau 1000 tot 1500 stembiljetten gekregen afhankelijk van de grootte van het stembureau. Deze grootte is gebaseerd op het aantal stempassen (en dus stemgerechtigden) per gebied en normaliter ruim voldoende.

  Bij deze Tweede Kamerverkiezing hadden we voor het eerst te maken met briefstemmen.

  Ongeveer 7200 kiesgerechtigde inwoners van 70 jaar en ouder konden hun stem per brief uitbrengen. Ruim 3200 kiezers hebben dat op die wijze gedaan. De andere 70 jaar en ouder hebben niet gestemd of hun stem in een stembureau uitgebracht. Daar konden zij niet hun briefstembiljet gebruiken maar kregen een normaal stembiljet overhandigd. Dit legt extra beslag op de stembiljetten in de stembureaus. Hoeveel kiezers van boven de 70 op deze manier hebben gestemd is niet bekend

  5. Bent u het met ons eens dat er voldoende tijd was om de stembiljetten in het laatste half uur aan te vullen?

  Reactie

  Bij twee stembureaus waren de stembiljetten op 17 maart tussen vlak voor 21.00 uur op

  Dit waren Het Wapen van Holland in Anna Paulowna en Café Beentjes in Winkel. Het was op dat moment niet meer mogelijk deze stembureaus te bevoorraden vanuit andere stembureaus.

  6. Zo ja?

  Niet van toepassing

  7. De gemeente is verplicht een proces-verbaal op te stellen. Heeft u daarin vermeld dat aan een aantal burgers geen gelegenheid is gegeven om hun stem uit te brengen?

  Reactie:

  In het proces verbaal is hier geen melding van ontvangen, omdat mensen doorverwezen zijn en alsnog de mogelijkheid hebben gehad hun stem uit te brengen. Als er mensen geen gelegenheid zouden hebben gehad had dit op het proces verbaal aangetekend moeten worden. Omdat we dit signaal niet op de processen-verbaal hebben ontvangen weten wij niet om hoeveel kiezer het gaat dan wel of er dus echt geen gelegenheid is geweest..

  8. Wat zijn de consequenties hiervan?

  Reactie:

  Zie antwoord hieronder.

  9. Kan de kiesraad in Hollands Kroon de verkiezingen ongeldig verklaren?

  Reactie:

  Er is contact gezocht met de kiesraad. Zij gaan uit van de processen verbaal met daarin de verklaringen van de voorzitters dat inwoners op tijd zijn doorverwezen. Er kan altijd bij de Tweede Kamer bezwaar worden ingediend tegen de uitslag in Hollands Kroon. Onderzoek wordt echter alleen gedaan bij grote verschillen.


  Met vriendelijke groet,

  A. van Dam

  burgemeester
  0 reacties :

  Een reactie posten