’Schrap grotere en extra windmolens langs weg N245’, vindt Dorpsraad Tuitjenhorn. ’Er is geen draagvlak. En dat komt er ook niet’

Datum:
 • vrijdag 26 maart 2021
 • in
 • Categorie: ,
 • KALVERDIJK

  Ook de Dorpsraad Tuitjenhorn roert zich in de strijd tegen windmolens. Het protest richt zich tegen hogere en extra turbines die mogelijk komen langs de provincialeweg N245 ten zuiden van Kalverdijk. Wethouder Hans Heddes van Schagen kan een brandbrief verwachten.


  Ed Dekker 26-3-2021


  Een strook aan weerszijden van de N245 is in de RES (Regionale Energie Strategie) opgenomen als zogeheten zoekgebied. Dat betekent dat de gemeente Schagen deze locatie op het oog heeft als plek voor windmolens, eventueel met zonnepanelen.

  Windturbines langs de N245 in de buurt van Kalverdijk. Dorpsraad Tuitjenhorn vreest vergroting van deze molens en extra turbines.

  Het gaat om een strook van drie kilometer lang, van Kalverdijk tot bedrijventerrein Breekland bij Oudkarspel. Aan de westzijde is het potentiële gebied voor het opwekken van duurzame energie bijna zeshonderd meter breed. Aan de oostzijde staat bijna driehonderd meter aangegeven in het RES-plan.

  Verknoeid

  Dit zoekgebied moet van tafel, vinden voorzitter Sjaak Kruijer en Gerard Boon van de Dorpsraad Tuitjenhorn. ,,De consequenties van hogere en meer molens langs de N245 zijn te groot”, zeggen zij. ,,De overlast van geluid en slagschaduw voor omwonenden wordt onacceptabel. Dat geldt ook voor de impact op het landschap. Dat moet niet worden verknoeid.”

  Kruijer en Boon noemen turbines op land ook ’pure kapitaalsverspilling’. ,,Er zijn alternatieven. Zoals windparken op zee en zonne-eilanden in het IJsselmeer. Op langere termijn komt waterstof beschikbaar. En denk ook aan kernenergie als schone energiebron.”

  Wassen neus

  De dorpsraad heeft al van zich laten horen bij de gemeente. In een brief begin van deze maand aan PvdA-wethouder van duurzaamheid Heddes wordt forse kritiek geuit op de aanpak van de gemeente. De brief is gestuurd mede namens bewonersgroep Krabbendam en Stichting Kritisch Platform ontwikkeling Zijpe. De gemeente wordt gebrek aan openheid verweten. De inbreng van burgers wordt ’een wassen neus’ genoemd.

  De volgende brief aan Heddes is in de maak. ,,Wij verzoeken de wethouder het zoekgebied N245 te schrappen. In elk geval om die plek voor nu even ’te parkeren’. Maar definitief een streep erdoor is de beste oplossing”, aldus Sjaak Kruijer. Boon: ,,Parkeren is een zoethoudertje. Langs de N245 staan nu ten zuiden van Kalverdijk elf molens, acht aan de westkant en drie aan de oostzijde. Die zijn geplaatst zonder inspraak van omwonenden. Nu wordt het tijd om ons te laten horen.” De noordelijkste van de acht molens staat op 450 meter afstand van het huis van Gerard Boon, Ambachtsdijk 2. ,,Ik heb er geluidsoverlast van.”

  Goed nieuws

  Wethouder Heddes heeft goed nieuws voor Dorpsraad Tuitjenhorn, voor een deel. Met het zoekgebied N245 wordt even niks gedaan, verzekerde hij vrijdag. Net als alle andere zoekgebieden voor windmolens in de gemeente Schagen, lichtte hij toe. Dus niet alleen potentiële locaties voor turbines langs het Noorhollands Kanaal en provincialeweg N249 (De Stolpen-Anna Paulowna) blijven even liggen, ook de gebieden Petten bij het ECN en N245 blijven op korte termijn buiten beeld.

  Voor al deze Schager gebieden wordt later onderzocht of daar windmolens kunnen komen, zo stelt het college de gemeenteraad voor. Die haalbaarheid moet in 2023 duidelijk zijn, als het vervolg op de RES wordt vastgesteld. Heddes wil daar niet nu al over besluiten, dat vindt hij te vroeg. ,,We gaan eerst onderzoeken of er draagvlak voor is. Dat hebben we nog niet gedaan.” De raad neemt op 29 juni een besluit over de eerste RES-versie en over het parkeren van zoekgebieden.

  Duizend reacties

  Voor Dorpsraad Tuitjenhorn is een onderzoek naar de haalbaarheid overbodig. Kruijer en Boon: ,,Er zijn van diverse kanten al vele brieven gestuurd. Tijdens de digitale informatieavond van Schagen over de RES deze maand kwamen er via de chat een kleine duizend reacties. Wethouder Heddes kan zich die moeite besparen. Dat draagvlak is er niet en komt er niet.”

  Het Schager college steunt een onderzoek naar zonne-eilanden in het IJsselmeer, het plan ’Duurzaam Leefbaar’ in de Wieringerhoek. Dit liet wethouder Heddes vrijdagmiddag weten. De gemeente sluit zich hiermee aan bij Hollands Kroon, Medemblik en de provincie.

  Uitleg RES

  Meer willen weten over ’zoekgebieden’ in de RES-plannen (Regionale Energie Strategie)? Bezoek een digitale informatiebijeenkomst van de Noord-Hollandse Energieregio, op 21 april van 20 tot 21 uur. Uitleg wordt gegeven over potentiële locaties in Noord-Holland Noord voor windmolens en zonnepanelen. Wat is de status van deze gebieden, hoe kwamen ze tot stand en wanneer is er meer bekend over de haalbaarheid op deze plekken voor zon en wind, daar gaat de avond over. Er zijn nu in de Noordkop, West-Friesland en Alkmaar 45 zoekgebieden. Aanmelden kan via www.energieregionhn.nl.

  Noordhollands Dagblad 


  0 reacties :

  Een reactie posten